Proti vlhkosti, hnilobě a stárnutí dřeva

Zničujícímu vlivu vlhkosti, plísní, dřevokaznému hmyzu a hub je nutné zamezit všemi prostředky při budování jakékoli dřevěné konstrukce. Použijte dostatečně vyschlé dřevo, ošetřené už u dodavatele hloubkovou impregnací.

Trvanlivost dřevěných konstrukcí posílíte i omezením všech míst, kde by mohly dřevo narušit korodující kovové součástky, tedy především spojovací a kotvicí materiál. Snažte se tedy používat nekorodující šrouby a vruty či jiné spojovací prvky s antikorozní úpravou. Zapusťte vruty do dřeva, použijte klasické tesařské spoje bez hřebíků a šroubů včetně kolíkových a čepových spojů a veškeré korodující kovové součásti v kontaktu se dřevem natřete.

Impregnace dřeva na stavbu krovů je velmi důležitá

 

Správná skladba nátěru

Odolnost dřeva vůči působení povětrnostních podmínek a škůdců posílí vhodná skladba ochranných nátěrů. U dostatečně suchého dřeva impregnovaného od prodejce můžete začít rovnou nanášením lazur, laků a dalších nátěrových hmot.

K impregnaci stavebního řeziva, střešních konstrukcí a jiných dřevěných prvků je určen nátěr Bochemit FORTE. Chrání proti napadení dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem. Dřevo v přímém kontaktu s vodou a půdou ošetřete prostředkem Bochemit FORTE PROFI. Tento prostředek také poskytuje dřevu vysoký stupeň ochrany proti napadení dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem.

Zvláště zahradním domkům sluší i různé odstíny krycích barev

 

Pro ošetření stavebního dřeva napadeného dřevokazným hmyzem a pro jeho další ochranu před hmyzem, dřevokaznými houbami nebo plísněmi je určen Bochemit Plus, mezi doporučené přípravky patří Bochemit QB Hobby s fungicidními a insekticidními účinky. Použít lze i univerzální přípravek Lignostop nebo DŘEVOSAN profi pro preventivní ochranu stavebního dřeva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.
Používáte-li dřevo bez hloubkové impregnace, ošetřete ho před nanesením povrchových nátěrů některým z impregnačních prostředků. Použít lze například Lazurol Impregnační základ S 1033 vhodný pod olejové, syntetické i vodou ředitelné nátěrové hmoty.

Prostředek je účinný po zaschnutí nátěru. Až potom lze ošetřené dřevo dále zpracovávat. Tato impregnace napouští dřevo fungicidními prostředky proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám a zároveň sjednotí nasákavost dřevěného podkladu. To je důležité pro dosažení stejnoměrného odstínu. Nátěr se nechá schnout 24 hodin a pak je možné dřevo přebrousit a natřít lazurou, barvou či lakem.

V úvahu připadá i použití impregnačního nátěru Bochemit Basic, což je vodou ředitelný přípravek proti dřevokazným houbám a hmyzu. Účinný je zejména pro preventivní ošetření stavebního dřeva dovnitř konstrukcí, které není vystaveno působení povětrnostních vlivů.

Ochranné nátěry na dřevo najdete i v sortimentu výrobců barev

 

Obnova nátěrů

Postup při nanášení ochranných a krycích nátěrů dřevěných konstrukcí, fasád a obkladů je víceméně stejný při prvním ošetření nového dřeva i při jeho opětovném natírání poté, co původní nátěr přestane vyhovovat. U dalších nátěrů je někdy nutné počítat i s poměrně pracným odstraňováním starých barev či laků. Vyplatí se to však, protože pouhým přetřením původní opotřebované vrstvy nátěru se výrazně sníží účinnost a zkrátí životnost vrstvy nové. Existuje sice řada lazur a laků, u nichž výrobci doporučují použití bez odstraňování původních vrstev, ale natírat dobře očištěné dřevo je vždy lepší. A při ošetření proti dřevokazným houbám či hmyzu je navíc účinnost ochranných prostředků podmíněna dostatečným proniknutím do struktury dřeva, takže se čištění nevyhnete.
Použití ochranných chemických prostředků a nátěrových hmot se liší především podle toho, zda natíráte dřevo v interiéru nebo venku. Vnitřní palubkové či prkenné obklady nebo dřevěné stropy, ale samozřejmě i dveře a zárubně, parapety či zábradlí, se nejčastěji natírají lazurovacími či bezbarvými laky, které zachovají buď přirozený, nebo částečně barevně natónovaný odstín dřeva. Vybírat můžete z bohaté nabídky vodou ředitelných i syntetických lazurovacích laků, přičemž tenkovrstvé lazury pronikají hlouběji do dřeva a silnovrstvé naopak vytvářejí silnější ochrannou vrstvu na jeho povrchu. Nebo můžete použít některou z krycích, zpravidla rovněž vodou ředitelných barev na dřevo. Zajímavá je i nabídka olejů na dřevo.

V interiéru není za všech okolností nutné používat chemické ochranné prostředky či impregnaci, ale například u stropních trámů či přesahujících konstrukcí lze tyto ochranné nátěry doporučit. Nemusíte ani upřednostňovat lazury s vysokým stupněm ochrany proti UV záření, což je naopak jedním ze základních předpokladů kvalitních lazurovacích laků pro exteriér. Někdy může být kritériem k výběru barvy její zdravotní nezávadnost a vhodnost pro styk s potravinami. Pečlivé impregnování skrytých i pohledových dřevěných konstrukcí je naopak nezbytné v exteriéru.

Kvalitní krycí nátěr lze mnohdy obnovit snadněji, než lazuru

 

Volte trpělivý postup

Především v exteriéru je pro zachování všech potřebných vlastností jednotlivých ochranných vrstev nutné dodržovat doporučené pracovní postupy, lhůty vyzrávání a vysychání jednotlivých typů nátěrů a teplotní rozmezí předepsané pro jejich aplikaci. K natírání používejte vhodný štětec nebo váleček, zajímavou možností je využití nízkotlakých stříkacích souprav.

Pokud je nutné odstranit ze dřeva starý nátěr nebo nečistoty v podobě mechů, můžete využít kombinaci mechanických a chemických prostředků. Tedy odstraňovačů nátěrů, horkovzdušné pistole, kotoučové brusky a ocelových kartáčů. U horkého vzduchu nebo plynového hořáku je nutné počítat se stopami opálení, které se posléze odstraní brusným papírem.

Kvalitní krycí nátěr lze mnohdy obnovit snadněji než lazuru

 

Tmelení prasklin

Praskliny někdy bývají žádoucí součástí typické struktury dřeva. Drží-li se v nich vlhkost a špína, nebo pokud se trhliny objeví na hladké ploše podlahy či nábytku, je nejlepší je vyspravit tmelem.

Pro tmelení prasklin, vrypů či nechtěných spár ve dřevě najdete na trhu řadu tmelů, které lze využít k celé škále možných oprav od vyrovnávání nerovností na podkladových plochách po podlahy nebo vyrovnání ploch (nábytek, parapety, obklady, podlahy, okna) před nátěrem. Obvykle se hodí i k vyplnění prasklin či zarovnání spár ve spojích.

Lazura je řešení, které nechá vyniknout kresbu dřeva

 

Pozor na vlastnosti tmelu

Obecně je u tmelů důležitá dobrá přilnavost ke dřevu a také jejich brousitelnost po vytvrzení, která umožní dokonalé vyrovnání nerovného, prasklého či jinak poškozeného povrchu a jeho následný nátěr či nástřik barvou. Ale pozor, i když je sortiment tmelů poměrně bohatý a jejich použití na první pohled velmi snadné, není tmelení až tak jednoduchou záležitostí. Pokud tmelíte dřevo či dřevité materiály, u nichž lze předpokládat dostatečnou stabilitu (parkety, překližky, lamino, dřevotřískové či dřevovláknité desky), můžete použít víceméně jakýkoli tmel na dřevo. Dejte jen při výběru pozor, aby byl tmel přetíratelný barvou. To jsou víceméně všechny tmely kromě silikonových. Problém celé řady tmelů na dřevo spočívá v tom, že sice dobře vytvrdnou, dají se dobře brousit a nakonec i přetřít nebo přelakovat, ale nejsou pružné. Dřevo však dál pracuje a po čase se mohou v místech zatmelení objevit další praskliny. Pro velké praskliny v masivním dřevu (fošny, trámy) se tak například doporučují dvousložkové polyesterové tmely, které mají schopnost vytvrdnout i v silnějších vrstvách (hlubších prasklinách) a jejichž povrch lze přebrousit a přetřít. Tyto tmely však nejsou pružné.
Při požadavku na pružnost tmelu je tedy nutné trochu experimentovat. Pružný tmel totiž nejde brousit, tvrdé a dobře brousitelné tmely se zase nedokážou přizpůsobit dilataci dřeva. Logickou možností je tedy rezignovat na požadavek brousitelnosti a použít například některý z akrylátových tmelů (Soudal, HET, Den Braven) určených na opravy prasklin ve zdivu. Doporučuje se tmel polyuretanový (Soudal, Den Braven, SikaFlex, 3M).
Oba typy tmelů sice nelze brousit, ale zvláště s balením ve výtlačných kartuších můžete docílit důkladného vyplnění i hlubších prasklin. Prodávají se také v kelímcích, z nichž se snadno zapraví do praskliny špachtlí nebo spárovačkou. Povrch takto zatmelených prasklin lze snadno zahladit špachtlí, plastovou pružnou stěrkou nebo prstem. Můžete je přetírat, případně vybrat tmel v různých odstínech dřeva a povrch přelakovat. Zvláště polyuretanové tmely postupně vytvrzují vzdušnou vlhkostí, ale vždy zůstanou pružné do té míry, že se případné dilataci dřeva přizpůsobí.

 

Práce s tmely

U dvousložkových temelů je nutné obě složky předem smíchat, jednosložkové lze do prasklin a vrypů aplikovat přímo. Tmely mají vždy snadno zpracovatelnou pastovitou konzistenci a většinu z nich lze v případě potřeby ředit a před zaschnutím a vytvrzením i čistit vodou. Natírají se vždy až po vytvrzení, u polyuretanových či akrylových je nutné počítat s tím, že povrch stále zůstává pružný. Vyplnění spár je nutné dělat tak, aby nevznikaly vzduchové bubliny. U brousitelných tmelů se hmota nanáší s nepatrným přesahem, který se poté zabrousí. Pružné tmely naneseme tak, aby bylo možné povrch vyhladit a srovnat do výšky okolního dřeva ještě před zasycháním.

Kombinace světlých a tmavých odstínů stavbičkám sluší


Co je potřeba?
-Impregnace proti houbám a škůdcům
-Ochrana proti vlhku
-Omezení korodujících prvků
-Ochrana proti UV záření


Pouhým přetřením původní opotřebované vrstvy nátěru se výrazně sníží účinnost a zkrátí životnost vrstvy nové.


Tenkovrstvé lazury pronikají hlouběji do dřeva a silnovrstvé naopak vytvářejí silnější ochrannou vrstvu na jeho povrchu.


Polyuretanové tmely postupně vytvrzují vzdušnou vlhkostí, ale vždy zůstanou pružné.


Při použití lazury je důležitá volba mezi tenkovrstvou a silnovrstvou

Proti vlhkosti, hnilobě a stárnutí dřeva