Investiční životní pojištění

Tento typ pojištění je určený především těm, kteří chtějí vydělávat a nebojí se na finančním trhu riskovat. Při sjednávání smlouvy musí mít na zřeteli, že investiční riziko leží zcela na jejich bedrech.

Pojišťovny klientům nabídnou několik investičních fondů, které se liší mírou zhodnocení a podstupovaným rizikem, a je pouze na klientech, jak rizikovou investiční strategii zvolí. Aby se pojištění vyplatilo, měla by jeho doba trvat alespoň deset let, spíše ale ještě déle.

investiční fondy

Vývoj investičních fondů je nutné stále sledovat a reagovat na něj. Foto: Shutterstock

Mezi hlavní výhody patří variabilita. Pojistník může v průběhu pojištění svoje investiční strategie měnit. Stejně tak se může rozhodovat o poměru jednotlivých vložených částek a upravovat rozsah a nastavení pojištění. V době pojištění také může vkládat i čerpat vložené prostředky.

Jak pojištění funguje

Pojistník si sám nastavuje investiční strategii díky nabídce fondů pro konzervativní, vyvážené i dynamické investování. Investiční portfolia se skládají z komodit, akcií a dluhopisů. Výše plnění je vázána na hodnotu podílových jednotek. To znamená, že čím více investujete do zvoleného investičního portfolia, tím více finančních prostředků můžete získat. Hlavním předpokladem úspěchu je zvolit si správné investiční strategie. Vždy záleží jednak na vašem odhadu a jednak na úspěchu fondu, který jste si zvolili. Pokud nezvolíte dobře, investiční životní pojištění nemusí vynášet takové částky, jaké jste si při jeho sjednávání vysnili.

starší pár

Sázka na „špatného investičního koně“ může přinést rozčarování. Foto: Shutterstock

Individuální účet

Pokud se rozhodnete pro uzavření tohoto pojistného produktu, pojišťovna vám založí individuální účet, který tvoří investiční podílové jednotky, které nakupuje za vaše peníze, buď za všechny, které jste investovali, nebo jen za část prostředků. Na účtu pak buď přibývají, nebo ubývají finance podle toho, jak úspěšná byla zvolená investiční strategie a jak úspěšný byl investiční fond. Nutno také počítat s tím, že úbytky na účtu představují správní poplatky pojišťovně a přírůstky jsou částky zaplaceného pojistného a jeho zúročení.

mince

Při vhodně zvolené investiční strategii je zhodnocení pojištění finančně velmi zajímavé. Foto: Shutterstock

Při sjednávání investičního životního pojištění ve smlouvě nenajdete údaj o finální částce, která bude vašim příbuzným v případě smrti vyplacena. Tato částka se totiž odvíjí právě od hodnoty podílových jednotek.

Daňové zvýhodnění

Kromě toho, že je tento pojistný produkt dostatečně flexibilní a můžete ho kdykoli rozšířit, je jeho další výhodou daňové zvýhodnění. Abyste však mohli daňové výhody uplatnit, musíte splnit určité podmínky, mezi které patří uzavření pojistné smlouvy minimálně na dobu 5 let a zároveň musí být dožití se konce pojištění stanoveno na rok, kdy se pojištěný dožije 60 let věku, případně později.

Velká finanční zátěž

Investiční životní pojištění může sice vynést poměrně zajímavý finanční obnos, ale tato skutečnost je vykoupena poměrně vysokou finanční zátěží měsíčních splátek pojistného. Samozřejmě, že výsledná částka vychází z individuálních podmínek konkrétní pojišťovny. Obvykle jsou poplatky klientovi pojišťovnou strhávány z přijatého pojistného nebo z podílového účtu podle aktuálně platného sazebníku. Počítat byste každopádně měli ještě se vstupním poplatkem, poplatkem za správu fondů, ale i pravidelnými měsíčními poplatky v řádech několika stokorun. Setkat se můžete také s mimořádnými poplatky, které po vás bude pojišťovna vyžadovat, pokud změníte investiční strategie nebo odkoupíte část podílu.

bankovky

Před sjednáním investičního pojištění je třeba si spočítat, jak vysoké měsíční splátky si můžete dovolit. Foto: Shutterstock

Nastavení pojistných částek

Před výběrem pojistky je dobré zvážit individuální finanční situaci, spočítat příjmy, výdaje, s jakou finanční rezervou můžete počítat a podle toho zvolit pojistné částky. Výši pojistného ovlivní také to, kolik peněz měsíčně chcete investovat. Závisí i na dalších faktorech, konkrétně jde například o zaměstnání, čím je rizikovější, tím vyšší pojistné platíte. Dále jde o věk, vyšší věk může znamenat vyšší riziko onemocnění či smrti, a proto se platí vyšší pojistné, a nakonec jde o zdravotní stav, který zkoumá pojišťovna ještě před uzavřením pojistky.

Předčasné ukončení

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý finanční produkt, jeho předčasné ukončení se nevyplatí. Když od smlouvy odstoupíte, máte nárok na odkupné. V praxi to znamená, že ze zaplaceného pojistného se odečtou peníze, které měly jít na vlastní pojistné krytí, protože jste byli pojištěni a služba byla spotřebována, a náklady pojišťovny. K tomuto rozdílu se pak připočítá případný zisk vygenerovaný investováním.

Kolik pojišťovna vyplatí

Pokud klient zemře, vyplatí pojišťovna podle individuálních podmínek pozůstalým pojistnou částku nebo aktuální hodnotu individuálního účtu nebo vyplatí obě položky. Jestliže je investiční životní pojištění sjednáno na období dožití, pak je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu.

Výluky životního pojištění

Jsou to výjimky z pojistného plnění, které každá pojišťovna popíše v pojistné smlouvě. Obvykle se jedná o dvě situace, a to sebevraždu v prvních dvou letech trvání pojistné smlouvy a smrt v prvních dvou měsících trvání pojistné smlouvy.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Investiční životní pojištění