Pořizujeme rekreační nemovitost

Ať se pustíme do hledání vysněné chaty či chalupy cíleně, nebo nás osloví konkrétní stavba, před zpečetěním koupě bychom o ní měli získat co nejvíc informací a položit si pár zásadních otázek.

Než začneme prohledávat inzeráty, měli bychom si společně se všemi, kteří budou rekreační objekt pravidelně využívat, říci, co od něj očekáváme. Každý má jiné možnosti finanční a dopravní, menší či větší fyzickou zdatnost, různé zájmy. To všechno jsou podstatné indicie, které není radno v prvotním nadšení ignorovat. Zohlednit bychom měli ve svých plánech i to, jestli budeme nemovitost využívat pouze sezónně, nebo celoročně.

Finance kontra zručnost

Ne nadarmo se říká, že kdo není bohatý, musí mít šikovné ruce. Není totiž žádnou vědou pořídit si komfortní venkovské sídlo, když to umožňuje výše našeho konta. Pokud máme hlouběji do kapsy a musíme tudíž při koupi nemovitosti udělat nejeden kompromis, měli bychom vytipovaný objekt podrobit zevrubné kontrole, klidně si k tomu přizvat odborníka stavaře nebo se obrátit na specializovanou firmu, která se hodnocením technického stavu staveb zabývá. Umí totiž nejen posoudit stav nosných konstrukcí, krovu a střechy, závažnost prasklin a vlhkých map, ale odhalit i laickým zrakům skrytou vadu a na základě těchto skutečností nastínit rozsah prací a vyčíslit prvotní investice, které bude třeba do zvelebení vložit. Odborný posudek nás tak může ochránit před tím, abychom si pořídili objekt, který bude bezedným polykačem peněz, nebo ještě hůř, bude vzhledem k narušené statice neobyvatelný.

Základní vybavenost

Zavedený elektrický proud už bereme jako samozřejmost, ale pokud si neodpustíme městský komfort, budeme požadovat i vodovod a kanalizaci, případně zavedený plyn. Pro dodatečné připojení si u každé položky musíme připsat částku několika desítek tisíc korun. Počítat musíme i s tím, že si musíme nechat zpracovat projekt a provést výkopové práce. Dáme-li přednost studni, nejprve si musíme vyběhat povolení. Do jaké hloubky bude nutné vrtat nebo kopat, je tak trochu sázkou do loterie, nicméně u skalnatého pozemku se její vyhloubení vždy prodraží.
Prodávaná nemovitost musí mít energetický štítek, ale u historického stavení nebo staré chaty je už předem zřejmé, že na něm bude přinejlepším označení „nehospodárná“. Ne nepodstatnou investicí se tak může stát dodatečná tepelná izolace a zavedení moderního systému vytápění.

Na straně práva

Máme-li vybráno, čekají nás neméně důležité kroky, jimiž předejdeme mnoha problémům a zajistíme si v budoucnu skutečnou relaxaci. První cesta by měla vést na katastr nemovitostí. Dnes je to velmi snadné, stačí k tomu pár kliků na počítači. Nahlédnutí do katastru potvrdí nebo v horším případě vyvrátí vlastnické právo osoby, od níž se nemovitost chystáme koupit. Zjistíme v něm, zda není ve společném vlastnictví manželů, či nemá víc majitelů. Pak bychom realizovali koupi se všemi, případně bychom se stali jen majiteli podílu ve vlastnictví prodávající osoby.
Z veřejně dostupných informací vyčteme také to, jestli je budova vedena jako rodinný dům nebo rekreační objekt, přesné rozměry i hranice stavby a pozemků, není-li na ní zástavní právo, což znamená, že jí stávající vlastník buď ručí v rámci půjčky nebo hypotéky, anebo je v exekuci. To samo o sobě ještě nemusí být důvodem ke zrušení koupě, ale je třeba získat vyjádření věřitelů nebo exekutorů a právně věc ošetřit, protože se zastaveným majetkem nelze samovolně nakládat. Pozor bychom si měli dát také na to, nestojí-li stavba na pronajatém pozemku.
Zejména v případě, že se rozhodneme koupit pouze parcelu a chatu si na ní teprve postavit, bychom si měli být jisti, že se jedná skutečně o stavební pozemek, a to bez dalších omezení. Najdeme-li v informacích označení jako zemědělský nebo lesní půdní fond, budeme muset nejprve žádat o jeho vyjmutí, což se ale nemusí podařit. Další omezení s sebou nese, nachází-li se parcela v chráněné krajinné oblasti.
Jisté nepohodlí představuje rovněž věcné břemeno. Může jít o služebnost cesty, nutnost umožnit průchod k pozemkům nacházejícím se za tím naším, umístění sloupu elektrického vedení, inženýrské sítě atd.

Jistota budoucnosti

Jestliže katastr neodhalil žádný problém, měly by naše další kroky směřovat na příslušný obecní úřad, kde získáme informace o tom, zda pozemek neleží v záplavové oblasti, a také, jak je s ním počítáno v územní plánu, to znamená, jak se ho může dotknout například výstavba nové silnice či ochrana před záplavami, kde už v současnosti existuje možnost vyvlastnění státem.

Pevnost nebo komunitní centrum

Preferujeme-li klidný, nikým nerušený pobyt, měli bychom vzít v úvahu, že malý pozemek znamená i málo soukromí a že stavby dotýkající se některou z obvodových zdí již předem avizují nutný kontakt se sousedy minimálně v případě oprav, což nejde vždy hladce.
Od věci není ani zjištění povolených způsobů oplocení, případně jeho zákazu, které se podstatnou měrou podílí na zajištění soukromí a bezpečí.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Pořizujeme rekreační nemovitost