Jak vytápět dům

Rubrika: Hospodaření

Smyslem optimální volby způsobu vytápění a výkonu topidla je dostatek tepla za co nejméně peněz. Zvláště pro celoročně či v zimě užívané chaty a chalupy jde o důležité rozhodování.

Kachlová kamna na dřevo s výměníkem mohou vytápět celou chalupu

Výpočet výkonu kotlů, kamen a krbů, potřebný k dostatečnému vytopení vašeho domu, chaty či chalupy není úplně jednoduchý. Veškeré kalkulačky, tabulky i vzorce pro výpočet optimálních parametrů totiž počítají s určitými podmínkami a ty se liší dům od domu. Mezi důležité rozhodovací faktory patří kvalita tepelné izolace a oken, tloušťka obvodových zdí, materiál, z něhož je dům postaven, ale i jeho poloha a převažující klimatické podmínky. Při výběru kamen, krbu či kotle hraje roli také dostupnost jednotlivých druhů paliva a vaše požadavky na komfort vytápění a rozsah prací, které s přípravou paliva a samotným topením souvisí.

Lokální nebo ústřední

Můžete volit mezi lokálním a ústředním vytápěním. Lokální vytápění předpokládá topidla (kamna, sporáky, krby, plynová či elektrická topidla) umístěná v jednotlivých místnostech. Tato topidla mohou poskytovat sálavé (radiační) nebo konvekční (cirkulující) teplo. Sálání znamená, že teplo je vyzařováno jako neviditelné světlo. Jeho paprsky se šíří vzduchem, dokud nenarazí na nějakou překážku, která je pohltí a následně se ohřeje.

Krbová kamna mohou spalovat dřevo, některá i brikety

Při konvekčním vytápění se vzduch kolem topidla ohřívá, rozpíná se a stoupá. Pokud je topeniště doplněno o konvekční komoru (například kamna s panely na boku a s otvory nahoře a dole), vzduch se mezi panely ohřívá rychleji. Ohřátý vzduch stoupá a proudí po místnosti. Teplý vzduch se hromadí pod stropem a je možné ho ventilátorem rozhánět dolů. Konvekčním způsobem vytápění lze vytopit prostor o něco pomaleji než vytápěním sálavým.

Ústředním vytápěním se pak rozumí veškeré topné systémy, sestávající z radiátorů a kotle (případně krbových kamen s výměníkem). Přenos tepla mezi topidlem a radiátory zajišťuje cirkulující ohřátá voda. Do ústředního vytápění lze zahrnout i podlahová či stěnová topení a také teplovzdušné vytápění, které se zavádí především v pasivních domech s rekuperací.

Jaké zvolit palivo

Podstatným faktorem, určujícím především náklady na vytápění, je palivo. Z hlediska komfortu a pohodlí je na prvním místě elektrické topení, které je však zároveň nejdražší. Oproti přímotopům můžete o něco snížit náklady na provoz při instalaci akumulačních topidel. Ty jsou ale dražší než přímotopy. Zahrnemeli však mezi topné systémy na elektřinu i tepelné čerpadlo (k jehož pohonu je elektrická energie nutná), pak vychází nejlevněji vytápění tepelným čerpadlem. Náklady na jeho pořízení však výrazně převyšují ceny přímotopů i akumulačních topidel. Mezi moderní typy elektrického vytápění můžeme zahrnout i infrapanely.

Dřevo je nejen výhodným palivem, ale umocňuje romantiku v interiéru chalupy

Pohodlné, ale opět nákladné, je vytápění plynem. Zemní plyn navíc není dostupný všude, ale pokud se výhod plynového topení nechcete vzdát ani na odlehlé chalupě, můžete zvolit vytápění propanem z vlastního zásobníku.

Zvláště pro chataře a chalupáře zůstává ekonomicky nejvýhodnějším palivem dřevo. Nejlevněji vyjde klasické palivové dříví, o něco dražší je pak štěpka a pelety. Téměř za dvojnásobek ceny dřeva pořídíte dřevěné brikety. Výhody topení štěpkou a peletami však doceníte pouze ve spojení se speciálními automatickými dávkovacími kotli, zatímco dřevo i brikety lze používat v téměř jakýchkoli typech krbových i klasických kamen.

Pro kombinaci některého z pevných paliv a ústředního vytápění samozřejmě existuje možnost volby mezi kotli na dřevo, štěpku či pelety, ale i na uhlí a koks. Moderní kotle na hnědé uhlí zajišťují výrazně ekologičtější spalování, než tomu bylo v minulosti a při současných cenách hnědého uhlí se tak můžete dostat na náklady jen nepatrně převyšující cenu dřeva. Černé uhlí a koks je ovšem dražší.

Dřevo je stále nejlevnějším palivem, zvláště když si ho zpracujete sami

U dřeva (které lze spalovat v krbových i kachlových kamnech nebo v kotli) stojí za úvahu i volba způsobu jeho zpracování. Můžete nakoupit vysušená a naštípaná polena a pořídíte bez práce kubík za cenu kolem 1700 – 2000 korun. Koupíte-li dřevo v lese, můžete se dostat na cenu do tisíce korun za kubík, ale je třeba počítat s náklady na dovoz a zpracování (pila, štípačka) a také s nutností nechat dřevo proschnout. Kvalitu topení a trvanlivost kamen a kotlů ovlivňuje rovněž to, zda spalujete měkké nebo tvrdé dřevo. Nejlepším palivem je dřevo tvrdé (dub, buk, habr), k méně kvalitním patří bříza a smrk a nejvíce dávají topidlům „zabrat“ smolná dřeva typu borovice a modřínu.

Výkon je důležitý

Zvláště v případě vytápění dřevem je velmi důležitá volba odpovídajícího výkonu kamen. U kamen a krbů výrobci orientačně udávají vytápěcí schopnost. Tedy objem prostoru, který jsou kamna nebo krb schopné vyhřát v závislosti na svém výkonu. A platí -byť rovněž orientačně – pravidlo, že 1 kW výkonu kamen postačí k vytopení 20 m3 prostoru. Je však žádoucí dojít k co nejpřesnějšímu výpočtu parametrů a vyplatí se nechat si vypracovat odborný projekt, nebo alespoň konzultovat konkrétní parametry vašeho domu s odborným prodejcem.

Výpočet správných parametrů kamen by měl být součástí jejich projektové dokumentace

Zvolíte-li příliš vysoký výkon kamen, mohou nastat problémy. Kamna totiž není možné pořádně roztopit. Stále přiškrcená kamna pak kouří a dehtují, mají omezený přívod vzduchu a sklo dvířek se znečišťuje. Poddimenzovaná kamna s příliš nízkým výkonem prostory nevytopí, jsou stále přetápěna, a to může vést k jejich rychlému opotřebení nebo poškození.

Pro výpočet optimálního výkonu můžete využít některé z kalkulaček, které jsou k dispozici na internetu.

TEXT: RICHARD GURYČA

FOTO: AUTOR A SHUTTERSTOCK


Uložit

Jak vytápět dům