Když si sousedé způsobí škodu

Pokud jde o sousedské škody, je dobré znát nejen svá práva, ale i své povinnosti. Někdy se totiž můžete stát nechtěnými původci škody i vy.

Sousedské spory v souvislosti s poškozeným majetkem se řeší obtížně a často poznamenají vztahy na celá léta. Na začátku přitom může být nedorozumění či nepozornost, kterou ovšem může poškozený snadno zaměnit za zlý úmysl. Vyhnout se nepříjemným následkům nechtěně způsobené škody dřív, než přeroste v napětí a třeba i soudní spor, se vždy vyplatí. Ale zároveň není od věci znát svá práva a nenechat se zbytečně zatlačit do kouta.
Zodpovědnost za škodu nesejme ani z jedné ze stran případného sporu to, že se nejednalo o úmysl nebo aktivní záměr. Následky případného poškození sousedova majetku musí nést původce škody i v případě, že k ní nedošlo z jeho aktivního přičinění nebo prokazatelného zanedbání. Ulomí-li vítr z vašeho stromu větev, která pak rozbije sousedovi střechu, nikdo vás patrně nebude podezřívat z nějakého zlovolného spiknutí. Přesto musíte při šetření a řešení škody spolupracovat.

Pojistka je jistota

Jedním z typických příkladů neúmyslných, ale nepříjemných patálií, kterými si sousedé navzájem působí i poměrně nákladné újmy, je vytopení bytu. To se vám na chatě či chalupě s největší pravděpodobností nestane. Můžete však řešit například škodu způsobenou zhroucením neudržované zídky či přístavku, pádem uvolněných střešních tašek na sousedův skleník či drahý solární panel nebo poškozenou krytinu či komín v důsledku zlomených větví či spadlého stromu. Nepříjemnosti může napáchat prasklá kanalizace nebo prosakující jímka, v protokolech pojišťoven najdete i případy vyplavení garáže kvůli protrženému nadzemnímu bazénu či požár zahradního domku kvůli nešťastně odpálené silvestrovské rachejtli.
Ať už se cokoli podobného stane z nepozornosti, lehkomyslnosti, či nešťastnou shodou náhod, je vždy důležité škodu co nejdříve a velmi pečlivě zdokumentovat. A to v obou případech, tedy pokud jste poškození, ale i pokud ponesete za škodu zodpovědnost. V druhém zmíněném případě však samozřejmě za předpokladu, že vás poškozený na pozemek či do domu pustí, nebo pokud to můžete udělat ze svého vlastního pozemku.
Držme se však spíše případů, kdy byla škoda způsobena vám. Dokumentaci pořiďte zejména formou fotografií a videozáznamu, postačí k tomu i chytrý telefon. Neprodleně sepište i seznam způsobených škod a zničených věcí. Co nejdříve také přizvěte původce škody a případně i dalšího svědka.
V lepším případě bude za škodu zodpovědný majitel sousední nemovitosti obvykle ochoten uznat nutnost nalezení konstruktivního řešení. Tím je zpravidla využití pojištění odpovědnosti za škody, které má řada lidí uzavřené spolu se standardním pojištěním nemovitosti. Náhradu škod v těchto případech uhradí pojišťovna a s osobou za škodu zodpovědnou se můžete pokusit dohodnout třeba na pomoci při odstraňování následků.
Podobně můžete postupovat i v případě, že jde škoda na váš vrub. Pokud zodpovědnost jednoznačně přijímáte, buďte vstřícní, pořiďte si vlastní dokumentaci, využijte pojistku a navrhněte případnou praktickou pomoc. I když ji třeba sousedé odmítnou s tím, že následky odstraní sami nebo za pomoci odborné firmy, určitě ocení váš konstruktivní postoj a v méně závažných případech někdy upustí od požadavků na finanční kompenzaci.
Je důležité vědět, že pojištění domácnosti se nevztahuje na škody, které způsobíte u sousedů. To řeší pojištění odpovědnosti.

Kdy jít do soudního sporu

Složitější je to v případě, kdy se původce škody k zodpovědnosti nehodlá postavit čelem nebo když je například obtížné dohledat a kontaktovat majitele sousední nemovitosti. V těchto případech zpravidla nezbude než vymáhat úhradu odstranění následků škod soudní cestou. Tuto možnost samozřejmě berte v úvahu i v případě, že jste v pozici původce škody a z nějakých důvodů odmítáte svůj podíl na způsobené újmě uznat nebo se vám zdají požadavky poškozeného na kompenzaci nepřiměřené.
V případě, že máte uzavřenou pojistku, uhradí odstranění následků škody pojišťovna s tím, že může (ale nutně nemusí) vymáhat úhradu škody na sousedovi.
Pokud pojistku nemáte a původce škody se na odstranění následků nechce podílet, čeká vás pravděpodobně soud s žalobou o náhradu škody. S rychle a důkladně pořízenou dokumentací jsou vaše šance na výhru soudního sporu poměrně velké. Určitě má smysl upozornit na to „škodlivého“ souseda, třeba i za pomoci právníka a nějaké formy předžalobní výzvy. Na to spousta lidí slyší, stejně jako na argument, že případný soudní spor navýší požadovanou částku o nemalé soudní výlohy včetně honorářů za znalecké posudky.

Vstřícnost se vyplatí

Jste-li původcem škody vy, počítejte i s tím, že se vám vstřícnost a ochota ke spolupráci může vyplatit nejen z hlediska zachování dobrých vztahů. Práce, které zvládnete sami či za pomoci vašich známých řemeslníků zpravidla vyjdou levněji, než když budete hradit náklady za profesionální řemeslníky. Nejde to vždy, ale například vymalování, opravu střechy, pořez a úklid větví či drobnější zednické nebo sklenářské práce s využitím vlastního nářadí mnoho chatařů a chalupářů nabídnout může.
Je důležité vědět, že celou řadu léta tradovaných pravidel pozměnil teprve tři roky platný nový občanský zákoník. Umožňuje například zbavit se nežádoucích větví ze sousedova stromu, pokud vás omezují nebo dokonce ohrožují. Než se do toho však pustíte, nejprve vlastníka pozemku se stromem písemně vyzvěte, aby je odstranil sám.
Text: Richard Guryča
Kresba: Jiří Novák

Když si sousedé způsobí škodu