Vzít si hypotéku je komplikovanější

Rubrika: Hospodaření

Dosáhnout na hypotéku je od 1. dubna 2017 mnohem složitější. Zejména pro žadatele s nižšími příjmy.

Banky mohou nyní nabízet hypoteční půjčky ve výši osmdesáti a více procent pouze v omezené míře. Poskytování hypotečních úvěrů zkomplikoval také nový zákon o spotřebitelském úvěru, který začal platit počátkem prosince 2016. Podle něj musí banky důkladně prověřovat schopnost žadatele hypotéku řádně splácet. To vše znamená, že hypotéky budou méně dostupné, dražší, ale bude je možné snáze splácet.
Za vším hledejme Českou národní banku. Ta se totiž delší dobu obávala toho, že se lidé, kteří si pořídí tzv. stoprocentní hypotéku, tedy hypotéku bez vlastních úspor, mohou někdy v budoucnu dostat do potíží se splácením. Proto se rozhodla zatlačit na banky, aby hypotéky poskytovaly jen klientům, kteří mají určitou část peněz z ceny nemovitosti naspořenou.

Doporučení se stane nařízením

ČNB proto loni v říjnu bankám doporučila, aby po žadatelích o hypotéku požadovaly vlastní úspory ve výši alespoň pět procent z ceny nemovitosti (jedná se o tzv. 95procentní hypotéky). Od letošního dubna je po žadatelích požadováno minimálně deset procent vlastních prostředků. Banky navíc smí takovýchto hypoték poskytnout jen patnáct procent ročně. Ve zbývajících případech musí žadatel přijít s ještě větším vlastním vkladem. Od dubna 2017 tak prakticky definitivně skončily takzvané stoprocentní hypotéky, kdy banky půjčovaly peníze na celou nemovitost.
Zatím se jedná o doporučení, ale ještě v letošních letních měsících se má doporučení změnit v zákon. Rozhodnutí ČNB pak budou pro všechny banky závazná.

Lidé s nižšími příjmy na hypotéky nedosáhnou

Na základě výše uvedených opatření je zřejmé, že určitá část žadatelů nyní na hypotéky nedosáhne. Podle odborníků je zbytečné o hypotéku vůbec žádat, pokud je váš měsíční příjem nižší než 30 tisíc korun čistého.
Nároky na zájemce o koupi nemovitosti, respektive na jeho úspory, už od loňského roku zvýšila i novinka, kdy platba daně z nabytí nemovitosti (s výjimkou prvního prodeje) ve výši čtyř procent kupní ceny přešla na kupujícího.
Od jara letošního roku musí být zájemce o nemovitost schopný minimálně 14 procent z její ceny financovat jiným způsobem než hypotékou. Daň z nabytí se totiž do hodnoty nemovitosti nezapočítává, a nejde ji tak hypotečním úvěrem financovat, pokud klient nemá další nemovitost, kterou by dal do zástavy.

Mladým rodinám pomůže stát

Alternativou ke koupi bydlení pomocí hypotéky a vlastních úspor je financovat nákup například kombinací hypotéky a úvěru ze stavebního spoření nebo s klasickým úvěrem. Sjednání druhého úvěru by si měl ale každý dostatečně promyslet, aby ho splácení úroků později nepřivedlo do potíží. Splácet více finančních závazků bývá někdy hodně ošemetné a může vést až k exekucím.
Mladé rodiny, které mají alespoň jedno dítě do šesti let, mohou také využít kombinaci hypotéky s úvěrem poskytnutým ze Státního fondu rozvoje bydlení. Ten poskytuje půjčku až 600 tisíc korun.

Banky mají vyšší zodpovědnost

Zásadní změnou pro banky je nová podmínka prověření úvěruschopnosti klienta. Pokud banka důkladně nevyhodnotí schopnost klienta splácet a úvěr klientovi poskytne, stává se smlouva neplatnou. Klient může uplatnit námitku neplatnosti do tří let od uzavření smlouvy. V takovém případě je klient povinen vrátit poskytnutou jistinu úvěru v době přiměřené jeho možnostem. Banky naopak musí klientovi vrátit zaplacené úroky.
Ze scény mizí také další produkt, jde o takzvané „obratovky“, tedy hypotéky, kde se příjem OSVČ počítal z obratu v daňovém přiznání a ne ze základu daně. Komplikace je to zejména pro živnostníky, kteří využívají vysoké daňové paušály. Ty jim totiž ztíží přístup k úvěrům, a to i v případě, že by na jejich splácení v reálu měli dostatek finančních prostředků.

Text: René Flášar
Foto: Shutterstock

Uložit

Vzít si hypotéku je komplikovanější