Jak opravovat beton

Čas od času je nutné opravit vydrolený beton na terase, praskliny v podlahách či poškozená místa v základech nebo konstrukcích menších staveb kolem chalupy. Není to nijak složité.

Postupem času a působením povětrnostních podmínek zvětrává zvlášť nekvalitně udělaný beton. Narušení betonových ploch i konstrukcí ovlivňuje hlavně déšť a mráz a také nestabilní podklad například pod betonovými podlahami teras či různými betonem zpevněnými plochami na dvorech a v přístavcích.

Někdy je jednodušší narušený a drolící se beton odstranit a nahradit ho novou vrstvou kvalitního betonu nebo na sucho položenou betonovou dlažbou. Je-li však beton narušený jen místy a ne příliš do hloubky, pokuste se o jeho sanaci s pomocí stavební chemie.

Jak na to? Vhodný výrobek pro opravy vybírejte podle rozsahu poškození a také podle toho, zda opravujete pouze vrstvu betonové mazaniny, nebo zkorodovanou železobetonovou konstrukci.

Při opravách zvětralých betonových podlah je v případě prasklin i výtluků důležité důkladně odstranit vydrolený beton. Ke konečnému vyčištění se v tomto případě může hodin i vysokotlaký vodní čistič nebo průmyslový vysavač. Chcete-li být opravdu důkladní, vyřežte vydrolená a poškozená místa flexou s diamantovým kotoučem až na kolmé hrany „zdravého“ betonu, oprava bude důkladnější.

Pak je důležité penetrovat poškozená místa prostředkem, který vytvoří spojovací (adhezní) můstek pro dokonale soudržné spojení praskliny či výtluku s novým betonem nebo tmelem. Na výběr je celá řada penetrací, mnoho výrobců stavební chemie nabízí i kompletní systémy pro sanaci betonových konstrukcí. Čtenáři mají dobré zkušenosti například s řadou výrobků Betonprotekt. Jinou možností je vylití výtluků či prasklin prostředkem Duvilax BD–20. Po vyzrání penetrace se širší trhliny a výtluky vyplní běžnou betonovou mazaninou či samonivelační stěrkou. Drobnější trhliny lze opravovat i epoxidy nebo dvousložkovými cementovými lepidly.

Opravy konstrukcí

I při opravách betonových schodů, pilířů, základů či nosných sloupků teras a různých drobných staveb je důležité odstranit zvětralý beton až na pevný soudržný podklad. Pokud poškození odhalilo ocelovou výztuž konstrukce, zbavte ji rzi ocelovým kartáčem nebo hrubým brusným papírem. Nebruste však do hladka beton, nová vrstva by na něm špatně držela.

Pro důkladnou opravu je dobré opatřit adhezním nátěrem i odhalené části výztužné konstrukce a nerovnosti kolem konstrukce natáhnout tzv. vysprávkovou maltou (např. Weber.rep Vysprávka H ze sanačního systému na beton Weber, v němž najdete i další výrobky pro různé typy oprav betonu). K dorovnání výtluků a prasklin do roviny pak můžete použít některou z vysprávkových malt nebo betonovou stěrku. Opravné hmoty se prodávají podle tloušťky vrstvy betonu, kterou je třeba dorovnat.

text: Richard Guryča
foto: Shutterstock, Weber

Jak opravovat beton

Jak opravovat beton