Dřevovláknité izolační desky

Měkké dřevité desky se používají pro izolace podobně jako například desky z kamenné vlny, mají však odlišné vlastnosti (STEICO)

Dřevovláknité desky slouží k tepelné a akustické izolaci ve stěnách, stropech, podlahách a střešních konstrukcích, jejich tvrdé varianty pak mohou tvořit i nosné konstrukční prvky.

Jedním z důležitých argumentů pro použití je ekologická hodnota: dřevité izolace patří mezi výrobky z obnovitelných zdrojů a při výrobě se nepoužívají žádné škodlivé chemické přísady. Jdou tak vstříc vzrůstající poptávce po ekologických stavebninách.
Vyznačují se schopností vysoké akumulace tepla při současném zachování nízkého součinitele prostupu tepla. To z nich činí vhodné izolanty zejména pro konstrukce střech a podkroví nebo lehkých dřevostaveb. Využití najdou ve sloupkových konstrukcích i jako fasádní izolace, tužší varianty desek jsou výborné rovněž jako izolace podlah. Lze je použít i pro akustickou izolaci.

Základem je dřevo

Měkké dřevovláknité desky se vyrábějí ze smrkového nebo borového dřeva. Základ desek tvoří zejména zbytky dřeva vzniklé při zpracovávání v dřevařském průmyslu a také odpadní dřevo. Pevnost desek je utvářena propojením a slepením vláken při lisování.
Přírodní pryskyřice vyskytující se v dřevité hmotě se navázáním na přidávaný kamenec uvolní a propůjčují deskám po vysušení požadovanou pevnost bez přidání pojiv. Odolnost vůči vodě a vlhku se podporuje přidáním hydrofobizačních látek, jako je například bitumen, vosk nebo náhražky bitumenu na bázi přírodních pryskyřic. Vícevrstevné desky jsou slepovány klihem na dřevo.
Na českém trhu jsou k dostání například dřevovláknité izolace STEICOflex, u nichž výrobce poukazuje na vyšší účinnost díky nízké tepelné vodivosti, jejíž hodnota je nejnižší ze všech přírodních izolačních materiálů (např. konopí, len či ovčí vlna). Nízká tepelná vodivost spolu s vysokou schopností tepelné akumulace je prospěšnou kombinací rovněž v případech, kdy je nutné chránit interiéry proti přehřívání v teplých obdobích roku. Právě proto se dřevovláknité desky doporučují pro lehké konstrukce dřevostaveb či izolování podkroví.
V novostavbě si vystačíte díky nízké tepelné vodivosti izolace se štíhlejšími střešními i stěnovými konstrukcemi. Montáž dřevovláknitých desek pro dodatečné zateplení naopak umožní efektivnější využití stávajících izolačních parametrů zateplované stavby.

Orientační ceny (Kč/m2)

Tloušťka 40 mm – 117 Kč
Tloušťka 100 mm – 242 Kč
Tloušťka 180 mm – 495 Kč
Tloušťka 240 mm – 612 Kč

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Dřevovláknité izolační desky