Malty a stěrky

Tradiční výroba malty z cementu, písku a vody přímo na staveništi je u menších staveb svépomocí stále oblíbena. Mnozí chalupáři však již volí jednodušší způsob s použitím suchých maltových směsí.

Lepení izolačních desek stěrkovým tmelem QUARTZ Fasáda

Suché maltové směsi dodávané v pytlích nezabírají tolik místa jako hromada písku a pytle cementu a navíc, směs stačí promíchat s vodou a je připravena k použití. Kdo by si chtěl práci ještě víc usnadnit, může si nechat dovézt na stavbu dokonce již smíchanou směs a hned s ní začít pracovat. Některé druhy omítek se již prodávají pouze v tekuté podobě.

Maltové směsi

Baumit lepicí malta pro izolační desky

Nejznámější jsou tři druhy malty – vápenná, vápeno-cementová a cementová. Vápenná malta je směs hašeného vápna Ca(OH)2 s vodou. Užívá se především k omítání zdí. Obvykle se míchá v poměru 120 – 140 kg vápna (podle požadované pevnosti) na 1 m3 písku a 240 až 350 litrů vody.

Vápeno-cementová malta má po vytuhnutí lepší mechanické vlastnosti. Používá se na namáhané části zdiva a vyzdívání komínových těles. Míchá se v poměru 100 – 120 kg vápna a 50 – 120 kg cementu (podle požadované pevnosti) na 1 m3 písku a 240 až 350 litrů vody. Cementová malta se obvykle míchá v poměru 250 – 450 kg cementu na 1 m3 písku a 240 až 350 litrů vody. Používá se na velmi namáhané zdivo, zejména cihelné.

Zdicí a speciální malty

Kromě zdicích malt pro běžné zdění (například vápenocementová BAUMIT zdicí malta 50 a 100 nebo CEMIX 011/905), existují i speciální malty pro lícové zdivo (TERCA Klinker nebo barevné spárovací malty SEIFERT pro dodatečné spárování lícového zdiva).

Speciální malta pro zdění broušených cihel se aplikuje pomocí nanášecího válce v rovnoměrné tenké vrstvě

Dále jsou na trhu malty pro zdění v zimních podmínkách (BAUMIT zdicí malta 50 W) nebo tenkovrstvé zdicí malty pro zdění z přesných pórobetonových tvárnic. Takovými jsou například POROKLEBER, BAUMIT PlanoFix nebo CEMIX Malta 25/1200. Tyto malty výrazně snižují spotřebu materiálu, zvyšují produktivitu práce a eliminují celkové náklady. Oblíbené jsou i suché omítkové sádrové směsi pro práci se sádrokartonem, například Rimano UNI, práškový tmel Rifino Top (Rigips) nebo Goldband (Knauf).

Lepicí malty

Lepicí malty jsou určeny zejména pro lepení tepelně izolačních desek z minerální vlny. Například BAUMIT lepicí malta vyrobená na bázi cementu, která je vysoce paropropustná a vhodná pro použití v interiéru i exteriéru na běžné minerální podklady. Použít ji můžeme i pro vyrovnání nerovností podkladu. Nehodí se však k lepení na podklad s nepropustnými (akrylátovými) barvami.

Tenkovrstvé zdění, při které je tloušťka pojiva mezi cihlami maximálně 1 mm

Jiné lepicí malty se používají na pokládku dlažeb. Například Lepicí malta bílá MUREXIN k tenkovrstvému lepení obkladů a dlažeb, zejména mozaiky a mramoru, která nepropustí vodu a je mrazuvzdorná.

Lepicí malta CERESIT CM 17 Stop Dust je určena k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru) na stabilních i kritických podkladech. Její vlastnosti umožňují flexibilní spojení obkladu s podkladem a přenos smykového napětí mezi nimi. To umožňuje lepení obkladů a dlažeb na podkladech, jako jsou např. montážní, dřevotřískové a OSB desky (tl. 22 mm), podlahy s podlahovým vytápěním, schodiště, balkóny a terasy, bazény a nádrže na vodu. Lepicí malta je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

Stěrkové směsi

Samonivelační stěrka na podlahy QUARTZ PLUS

Zatímco malty se používají zejména na zdění a také na lepení dlažby nebo tepelně izolačních desek, stěrky mají, kromě toho, že se také používají jako lepicí hmota, i další použití. Jsou určeny především na vyrovnávání podkladu před pokládkou podlah, opravy prasklin a vyplňování prohlubní na stěnách i stropech. Vyrovnávací stěrky jsou složeny s minerálního plniva, síranu vápenatého, případně cementu a polymeru a přísad zlepšujících jejich zpracovatelské a užitné vlastnosti.

Důležitou funkci plní stěrky jako hydroizolační vrstva. Tyto stěrky jsou obvykle dvousložkové, na bázi polymerní vodné disperze, cementového pojiva, křemenného plniva a modifikujících přísad. Smícháním kapalné a sypké složky vznikne plastická dobře zpracovatelná hydroizolační směs. Lepicí stěrky jsou složeny většinou z bílého cementu, organického pojiva, písku a přísad.

Vyrovnávací stěrky

Pro všechny připravené podklady ve vnitřním i vnějším prostředí můžeme použít např. stěrkovou hmotu SCHÖNOX DSP. Je vhodná zejména pro vyrovnávání podlahy garáže, sklepa, ale i na terasy a balkony.

Baumit silnovrstvá stěrka K

Na pevné podklady v interiéru (jako např. beton nebo mazanina) je vhodná samonivelační cementová stěrka BPSN. Používá se pro vyrovnání podkladů před pokládkou dlažeb a podlahových krytin (plovoucí podlahy, PVC, koberce). Není vhodná pro podlahové vytápění. Pro tento účel můžeme použít např. nivelační stěrku PANDOMO K1 s krystalickou vazbou vody.

K plošnému či lokálnímu vyrovnávání vnitřních povrchů stěn a stropů je určena např. vyrovnávací stěrka SOUDAL. Hodí se na všechny druhy omítek, vláknocementové, dřevocementové a sádrokartonové desky, beton či pórobeton. Použitelná je i pro tenkovrstvé omítání, pro opravu vad nebo k vyplňování prohlubní a prasklin.

Hydroizolační stěrky

Na vodotěsnou izolaci pro exteriéry i interiéry, ochranu proti zemní vlhkosti a vodě je hydroizolační stěrka SOUDAL. Použitelná je pod obklady a dlažby v koupelnách, na balkonech a terasách i na vnitřní izolaci bazénů, jímek a nádrží do hloubky 5 m.

Proti tlakové vodě můžete použít extrémně rychletuhnoucí izolační stěrku SE mach3. Je vhodná pro utěsnění staveb jako jsou sklepní zdi, základy, nádrže a stěnové i podlahové plochy ve vlhkých a mokrých částech.

Pročesávání lepicí stěrky zubovou stranou hladítka

Pro přemostění pohybů a trhlin v podkladu je vhodná dvousložková flexibilní hydroizolační stěrka na bázi minerální a polymeru Capro Hidrostop Elastik A+B.

Lepicí stěrky

Používají se zejména pro lepení tepelně izolačních materiálů. Např. suchá cementová lepicí a stěrková směs QUARTZ Fasáda (Den Braven) je určena pro zateplování fasád polystyrenem a izolačními deskami z minerálních vláken. Vhodná je i pro vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek.

BAUMIT silnovrstvá stěrka K se používá k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu. Vhodná je i jako vertikální hydroizolační stěrka.

www.baumit.cz, www.rigips.cz, www.knauf.cz

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: BAUMIT, RIGIPS

Malty a stěrky

Malty a stěrky