Jak namontovat umyvadlo

Upevnění umyvadla na stěnu není tak obtížná věc, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejdůležitější je určit vhodné místo a připravit vyústění odpadu a přívodu teplé a studené vody.

Ve starších domech a chalupách byly přívody vody instalovány ve výši 110 nebo 115 cm nad podlahou, s roztečí 100 nebo 150 mm pro připojení nástěnné baterie. Pokud budeme chtít instalovat umyvadlo se stojánkovou baterií, je nutné mít přívodní a odpadové potrubí v jiné výšce. Výšku umyvadla (a tím i přívod a odpad vody) je nejjednodušší stanovit podle výšky postavy, nebo zvolit vhodný kompromis s ohledem na všechny členy domácnosti.
Horní hrana umyvadla by neměla být níž než ve výšce 85 cm nad podlahou (vhodné pro menší postavy kolem 160 cm), pro větší postavy by měla být ještě výše.

Kombinace umyvadla s keramickou nohou působí elegantně a pojistí jeho zavěšení

Většina umyvadel se zavěšuje na stěnu pomocí speciálních hmoždinek a kotevních šroubů s maticemi a pružnými podložkami. Pokud bychom neměli jistotu, že šrouby umyvadlo udrží (slabá stěna apod.), postavíme umyvadlo raději ještě na sloup (nohu).

Na trhu jsou i umyvadla s rovnými dosedacími plochami po stranách, která je možné upevnit buď na litinové konzoly, nebo přímo do koupelnových skříněk či pultů. Přívod teplé vody by měl být vyveden vlevo, studené vody vpravo.

Zajímavým řešením může být i částečné zakrytí odpadů

U běžných baterií lze vyvedení i zaměnit, i když je to nepraktické, ovšem v případě termostatické baterie je správný přívod teplé a studené vody podmínkou její funkčnosti. Mezi přívodem teplé a studené vody by mělo být vyústění odpadového potrubí.

Umyvadlo přiložíme na stěnu do požadované výšky v ose s odpadovým potrubím. Polohu upevňovacích otvorů si označíme na stěnu a pak vyvrtáme díry pro hmoždinky. Do hmoždinek zašroubujeme kotevní šrouby tak, aby vyčnívaly částí se závitem pro matici asi 5 cm ze stěny. V případě větší tloušťky zadní stěny umyvadla to bude podle potřeby více. Mezi horní hranu zadní části umyvadla a stěnu naneseme proužek trvale elastické spárovací hmoty.

Kombinace umyvadla s keramickou nohou působí elegantně a pojistí jeho zavěšení

Pracovní postup:

1 Nad upravenými vývody odpadu a teplé i studené vody vyvrtáme otvory pro hmoždinky a do nich zašroubujeme kotevní šrouby.

2 Umyvadlo nasuneme na kotevní šrouby, nasadíme na ně pružné podložky a našroubujeme upevňovací matice. Utahovat je budeme střídavě, aby v tělese umyvadla nevzniklo pnutí.

3 Do výtokového otvoru umyvadla upevníme s příslušným těsněním odtokový ventil, který spojíme s jeho spodní částí a sifonem. Sifon napojíme na odpadní trubku pomocí pryžové vsuvky.

4 Do tělesa umyvadla vložíme těsnění a hadice pro teplou a studenou vodu prostrčíme otvorem. Ze spodní strany vložíme druhé těsnění a převlečnou maticí upevníme baterii na umyvadlo.

5 Jsou-li přívodní hadice dlouhé, zkrátíme je a nasuneme na ně převlečné matice s kužely, podložkami a těsněními. Matice citlivě dotáhneme stranovým klíčem ke šroubení rohových ventilů.

6 Zkontrolujeme a upravíme správnou polohu vodovodní baterie a těsnost montáže odtokového ventilu. Mezeru mezi umyvadlem a stěnou utěsníme trvale elastickým tmelem.

 

Na trhu je i dostatek zařizovacích předmětů v retrostylu. obvykle jsou však náročné na údržbu

Jak namontovat umyvadlo