Izolace může i chránit před ohněm

Při výběru nebo výstavbě bydlení je potřeba myslet nejen na pohodlí nového domova, ale i na jeho bezpečnost. Jedním z podstatných kritérií je proto i volba zateplení, protože právě ono mnohdy rozhoduje o tom, zdali se případný oheň rozšíří, nebo jak rychle bude postupovat. O záchraně života přitom mohou rozhodovat i minuty. Dobrou volbou je například izolace z kamenné vlny.

 

Izolace pro novostavby i staré domy

 

Tipem pro výběr z nabídky izolačních materiálů z kamenné vlny je například kamenná vlna  Rockwool, která patří do kategorie nehořlavých stavebních izolačních materiálů označených třídou reakce na oheň A1, což je maximum v dané oblasti. Protože odolává teplotám vyšším než 1000 °C, nehoří a také nepřispívá k šíření ohně. Kromě toho tato izolace také zabraňuje vzniku kouře, který stojí za většinou obětí požárů.
Pro zajištění co největší míry bezpečí je potřeba využít všechny dostupné prvky, a to aktivní i pasivní. V oblasti aktivní protipožární ochrany se jedná o hasicí přístroje a hlásiče kouře.  Jejich pořízení je od roku 2008 povinné pro majitele všech nových domů a nově zrekonstruovaných obydlí. Spolu s aktivní protipožární ochranou je však třeba myslet i na tu pasivní, jež zamezí vzniku požáru nebo jeho šíření. V tom může účinně pomoci i vhodně zvolená tepelná izolace, jakou je například Rockwool.

 

Nehořlavé materiály omezují riziko požáru
Kamenná vlna Rockwool je nehořlavý a navíc i protipožární materiál. Pokud vznikne požár, nepřispívá k jeho šíření. Protože dokáže vzdorovat teplotám až kolem 1000°C, vytváří protipožární bariéru, která znesnadňuje rozvoj požáru a brání jeho rozšíření do jiných částí budovy. Kamenná vlna také zabraňuje vzniku kouře a nevytváří odkapávající rozžhavené kapky, jimiž by se požár dál rozrůstal. Právě dusivý kouř přitom znamená mnohem větší nebezpečí než přímý oheň. Typickým příkladem jsou výškové domy, kde se požár lokalizuje na menší oblast, nebezpečný a jedovatý dým však dokáže rychle proniknout i do okolních prostor. Z tohoto důvodu se v ČR na vnějších fasádách obytných budov u novostaveb od výšky 12 metrů a u rekonstrukcí od výšky 22,5 metrů povinně aplikují pouze nehořlavé izolační materiály.
Kamenná vlna zaručuje výborné tepelněizolační a akustické vlastnosti, je tvarově stálá, má dlouhou životnost, je paropropustná a odolná proti vlhkosti.   V kombinaci s nehořlavostí tak představuje ideální tepelnou izolaci. Další výhodou, již dokáže izolace z kamenné vlny poskytnout, je čas na evakuaci při požáru. Protože chrání stavební konstrukci (zejména u dřevostaveb) před ohněm, dává tak větší časový prostor na záchranu osob. Izolace z kamenné vlny tak nabízí nejen výborné tepelněizolační a akustické vlastnosti, umožňuje domu dýchat a současně je pro dům i bezpečným kabátem vůči ohni.

TEXT: REDAKCE
FOTO: ROCKWOOL

Izolace může i chránit před ohněm