Kamenné prvky

Solitéry i součásti staveb z kamene lze mnohdy využít jako různé zahradní dekorace, nebo architektonické ozvláštnění prostoru zahrady. Často tak najdete nový účel pro různé věci či předměty, které v minulosti sloužily k jiným účelům.

Kamenné portály vždy stojí za opravu

Arkády, římsy, oblouky či jejich části, ale i kamenné portály, překlady či plotové sloupky mohou často dál sloužit svému účelu, nebo třeba zajímavě doplnit venkovní posezení a kuchyně, či skalky. Kamenné prvky lze opravit buď jako součást různých staveb včetně bývalých hospodářských budov na statcích, nebo je samostatně začlenit do exteriéru. Obecně je při podobných úpravách vždy důležité zvolit priority: buď se pietně obnoví, nebo se využijí alespoň částečně v souladu s jeho původním účelem a podobou.
I když se vám podaří třeba původní oblouky a pilíře zachovat, buď jako součást stavby nebo samostatně, bude nutné jejich vyčištění od nánosů omítek, barev či dalších necitlivých úprav. Podle druhu použitého materiálu (zdivo, kámen, dřevo) je možné volit hned několik citlivých metod čištění, ať už zmíněné tryskání (pískování), či proud vody z tlakového čističe. Buďte však velmi opatrní při používání elektrických brusek či kartáčů, což platí zejména u měkčích druhů kamene či u kamenných prvků poškozených vlhkostí. Je třeba vyhnout se nevratným škodám.

Některé části (pilíře, hlavice či spodky pilířů, tzv. kopýtka) mohou být natolik narušeny, že bude třeba zadat kameníkovi výrobu jejich replik. V takových případech vše pečlivě fotografujte, měřte a dokumentujte, zvláště pokud hrozí jejich rozpadnutí.

Mlýnská kola jsou oblíbenou dekorací

 

Oblouky a klenby

Vyzdívání oblouků a kleneb je stará a v principu poměrně jednoduchá technologie, při níž však nelze příliš improvizovat: zvláště u většího rozsahu prací raději zvažte, zda nebude oprava svépomocí nad vaše síly. Jakékoli poškození klenby vždy značí další problém, jehož příčiny je nutné odstranit. Mohou to být prasklá táhla (musíte zjistit, zda vaše arkády takový pojistný prvek mají), průsak vody, narušení základů či celkové konstrukce domu včetně dřevěných prvků. Je na místě obezřetnost při vybourávání veškerých dozdívek. Jakkoli narušený klenbový pas je vždy nutné nejprve zajistit bedněním po celé délce oblouku a pak teprve provést opravu. Oprava může být snadná v případě, že jsou uvolněné jen některé cihly či kameny v horní části oblouku včetně vrcholového klenáku. Obvykle stačí poškozené prvky vyjmout a nahradit je novými. Před vložením nového prvku se místo důkladně vyčistí, použije se vápenná malta a bednění zůstává na místě tak dlouho, než malta dostatečně vyzraje. Pokud je poškozena spodní část nebo více míst klenby, bude nutné ji celou rozebrat a znovu postavit s tím, že se poškozené prvky nahradí novými. V některých případech bude potřeba obnovit i ocelová táhla a na doporučení statika rovněž snížit zatížení kleneb, které mohlo vzniknout dodatečnými přístavbami na původní konstrukci.


Volte citlivé metody čištění, tedy pískování, či proud vody z tlakového čističe


 

Kamenné prvky