Inspirace alpská

Architektura, typická pro švýcarské, rakouské či německé Alpy inspirovala v minulosti mnoho stavitelů českých chat. Domy alpského typu se však stavěly například na Šumavě už od pradávna.

Inspirace alpská

Spousta malých oken, přetékajících záplavou muškátů, typické pavlače ve štítech, kombinace tmavého a světlého dřeva a dekorativní prvky, dodávající chalupám pohádkový charakter. To vše patří k domům alpského typu od pradávna a přispívá k oblibě těchto staveb coby častému zdroji inspirace českých chalupářů. To ale v mnoha případech vyvolává nelibost architektů, podle nichž patří alpská architektura do Alp a v Česku nemá – až na vyjimky – co pohledávat.

Ale podívejme se právě na ty výjimky. Alpský dům je totiž už od 16. století typickou historickou stavbou pro okolí Volar na Šumavě. Stejně jako pro domy v Alpách je i pro volarské domy charakteristická střecha s nízkým sklonem, pod níž byla soustředěna obytná i hospodářská část domu včetně chlévů a stodoly. Pavlač ve štítě pak původně nesloužila ani v Alpách ani na Šumavě k posezení s výhledem na horskou krajinu, ale k manipulaci se senem, které se ukládalo pod střechu. Součástí uzavřeného areálu bývá i hnojiště.

Malby i dřevořezby

Švýcarský chalet se stal inspirací pro mnohé víkendové chaty po celém světě

Obecně sestává dům alpského typu ze dvou nebo tří pater, z části zděných a z části roubených či obkládaných dřevem. Střechu obvykle tvořily šindele, zatížené kameny. Pro tyto horské statky je typická i výzdoba malovanými ornamenty Lüftlmalerei, někdy i s grafity a zdobnými řezbářskými prvky na pavláčkách a balkonech. Takové domy najdete především v Tyrolsku, bavorských či bernských Alpách a v dalších oblastech alpského masivu.

Ve vyšších polohách se pak stavěly dřevěné chalety. Původně tato sezónní útočiště pastevců sloužila i jako zázemí ke zpracování mléka na máslo a sýry. Přes zimu zůstávaly chalety zamčené a typická malá okna pak umožňovala cenné předměty v chatách bezpečněji uzavřít.
S rozvojem turistiky v Alpách začali chalety stále častěji využívat horolezci a lyžaři i v zimních měsících a někdejší pastevecké salaše se tak staly inspiračním zdrojem pro horské turistické a víkendové chaty po celém světě.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Inspirace alpská