Infračervené topné panely

Infračervené topné panely pracují na principu emise tepelného vlnění. To neohřívá vzduch, ale přeměňuje se na tepelnou energii po dopadu na předměty, plochy ale i na lidi.

Už několik let se na českém trhu objevuje nabídka nástěnných či stropních topných infrapanelů, často provázená tolika superlativy, že to vyvolává spíše nedůvěru. Když se však trochu proberete reklamním balastem, zjistíte, že jde o velmi zajímavou alternativu k tradičním a vyzkoušeným způsobům vytápění a to včetně standardních přímotopů, které jsou sice poměrně oblíbené, ale za ideální cestu k domácímu teplu je bohužel považovat nelze.
Podle výrobců infrapanelů spočívá jejich atraktivita zejména v téměř bezztrátové přeměně tepelné energie. A nejde přitom o žádné čáry, byť to tak může z inzerátů některých firem působit.

Jak to funguje

Společnost Topinfra ze Strážnice například vysvětluje zájemcům o topné panely princip tohoto systému pomocí srovnání s klasickým konvenčním teplem, které vydává například radiátor nebo klasický přímotop (konvektor) ohřívající vzduch v jeho okolí. U tohoto systému vytápění se teplo do místnosti předává s ohledem na zvolený typ topného tělesa převážně konvekcí, tedy prouděním teplého vzduchu. A to je provázeno poměrně značnými tepelnými ztrátami. Při tomto typu vytápění se ohřívají nejprve stěny stopu a podlaha zůstává dlouho studená.
Infrapanely však vydávají sálavé teplo procházející vzduchem, aniž by ho ohřívalo. Tyto tepelné paprsky dopadají na předměty, ať už stěny, podlahu, nebo nábytek, ale i na lidi v místnosti. Takto rovnoměrně zahřáté předměty i osoby následně ohřívají samotný vzduch. Stejná teplota je u podlahy i u stropu. Topinfra upozorňuje i na zajímavý efekt, kdy podlaha nahřátá sálavými paprsky působí stejně, jako by v ní bylo instalováno podlahové topení.
E-shop přímotopy.eu poukazuje i na další výhodu infračervených panelů, kterou lze popsat jako nezvykle rychlé a úsporné dosažení pocitu tepelné pohody. Tepelná energie, která se formou elektromagnetického záření přenáší a po dopadu přeměňuje na teplo, totiž při tomto sálavém ohřevu navozuje pocit příjemného tepla dříve a s daleko nižší potřebou vyprodukované teploty, než je tomu například u běžného konvekčního vytápění, kdy je nejprve ohříván vzduch a teprve od něj další předměty. Z tohoto principu plyne významná úspora elektrické energie, ne ovšem v desítkách procent, jak se někdy snaží zákazníkům namluvit méně seriózní prodejci.
Oproti konvekčnímu vytápění je teplo vznikající v důsledku infračerveného záření méně zátěžové pro lidský organismus. Nižší teplota dostačující k pocitu tepla nevíří a nepřepaluje vzduch tolik jako proudící konvekční teplo.

Komfort nastavení některých topných panelů zvyšuje i možnost ovládání smartphonem prostřednictvím wifi (OBI)

Co se kam hodí

Obecně probíhá infračervené sálání na různých vlnových délkách elektromagnetického záření a může využívat různých typů topidel, které toto záření produkují. Patří mezi ně třeba i halogenové zářiče s vysokou povrchovou teplotou topidla, které pro trvalé vytápění obytných prostor nejsou vhodné.
I samotné infrapanely se dělí na produkty s vyšší a nižší povrchovou teplotou topidla, přičemž pro obytné plochy se vždy doporučují spíše panely s nižší teplotou, zatímco velké prostory typu dílen, provozoven, nebo dokonce továrních hal vytopí i panely, u nichž povrchová teplota může přesáhnout i 350 °C.

Bezztrátová energie

Jak už jsme zmínili, sálavé přímotopy či topné infrapanely se vyznačují prakticky bezeztrátovou přeměnou energie. Dodaný příkon o hodnotě 1 000 W se rovná výkonu. 1 000 W tedy systému dodáte a stejných 1 000 W jde ven beze jakýchkoli ztrát například v potrubí, s nimiž je potřeba počítat třeba u teplovodních radiátorů. Elektrická energie se tedy v topném panelu přeměňuje na tepelnou přímo v místě potřeby tepla, odpadají tedy ztráty ve vedení tepla například z centrálního rozvodu tepla či u hořáku.
A ve srovnání s přímotopem, který musí pro dosažení tepelné pohody dostatečně ohřát vzduch a vyvinout k tomu poměrně vysokou teplotu, se náklady na provoz infrapanelů snižují i díky už popsanému odlišnému principu navození pocitu tepla.
Za úsporné lze tyto topné systémy označit i díky možnosti dokonalé regulace. Topný panel lze přímo a velmi přesně regulovat v každé místnosti zvlášť a díky velmi malé akumulaci jsou infračervené panely schopné zahřívat se i chladnout velmi rychle. Teplotní rozptyl je pak velmi malý a nastavenou teplotu lze udržovat bez zbytečných výkyvů způsobených setrvačností topných těles s akumulací, případně plných ohřáté vody.
Mezi výhody je možné zahrnout i to, že infračervené topné panely jsou naprosto bezúdržbové. Odpadají tak provozní náklady na kontroly, revize, čištění komínů, výměny hořáku a další servis.
Ale pozor, aby mohlo být topidlo zařazeno do kategorie infrapanelu či infračerveného vytápění, musí produkovat nadpoloviční většinou svého tepelného výkonu sálavé (infra) teplo. A protože u infračervených topných panelů umístěných na zdi se sálavá složka do jisté míry snižuje kvůli tzv. vedlejší konvekci, montují se infračervené topné panely často na strop, kde je vedlejší konvekce prakticky vyloučena a téměř 100 % dodaného příkonu se uvolňuje v podobě infračerveného záření. Nevýhodou tohoto řešení je zejména to, že topení na stropě není v českých domácnostech či chalupách zrovna obvyklé, a proto je potřeba zvolit topný panel s ohledem na design interiéru a na to, zda má být nenápadný, nebo naopak přiznaný a s jakkoli originálním vzhledem.

Detail ovládání, které vzhled topného tělesa nijak nenarušuje

Jak si dobře vybrat

U přece jen ještě stále ne příliš rozšířených topných systémů se vždy vyplatí hledat dodavatele s historií a jasně danými podmínkami záruky a servisu. Pro optimální funkci by měl mít topný panel plochou konstrukci, která méně uvolňuje vedlejší konvekční teplo. Ideální provozní povrchová teplota pro obytné interiéry je asi 80-110 °C.
Pokud jde o nevýhody, je potřeba vědět, že pro přijatelný výkon musí mít panel poměrně velké rozměry, hodí se tedy především pro energeticky méně náročné objekty, zejména pro nízkoenergetické domy. Topidlo je rovněž relativně málo dynamické, není tedy vhodné pro nárazové a nepravidelné vytápění.

Výhody topných infrapanelů

  •  Ohřívají přímo předměty, plochy a osoby a navozují tak rychlejší tepelnou pohodu při nižší teplotě vzduchu než konvenční topné systémy, čímž se snižuje spotřeba energie.
  • Přeměňují elektrickou energii na teplo beze ztrát a v místě potřeby tepla, odpadají tak distribuční ztráty.
  • Snadno se nastavují a regulují, což rovněž snižuje s potřebu energie.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Infračervené topné panely