Zateplení domu foukanou izolací

Zateplit dům foukanou izolací je „čistá“ práce, která zabere jen několik hodin a nijak nenaruší provoz domu. Tato izolace se také nazývá „chytrá“ nebo „dutinová“.

k zateplení se využívá dutina mezi trámy dřevěného stropu, k nafoukání izolace postačí několik montážních otvorů

Foukané izolace se vyrábějí na bázi celulózy, minerální vlny, skelných vláken, polystyrenu, polyuretanu, dřevovlákna nebo například čediče. Liší se především svou hmotností, většina typů izolací je nenasákavá, nemění svůj objem (nesesedá), je nehořlavá, odolná proti plísním, odpuzuje hlodavce a hmyz.

Izolace na přírodní bázi (např. celulózy) vážou (na rozdíl od minerálních izolací) vlhkost. To může být výhodou u starých zděných vlhkých staveb. Izolace tu pak funguje jako jakýsi piják, který ze zavlhlého zdiva vysaje vlhkost, která se tak neshlukuje, ale je rovnoměrně rozložena v izolaci, z níž se postupně uvolňuje.

Foukaná izolace funguje nejen jako tepelná (v zimě zabraňuje únikům tepla z domu, v létě ho chrání před přehříváním), ale i jako zvuková izolace.

Výběr izolací

Na trhu najdeme například foukanou izolaci Climatizer plus z celulózového vlákna, Climastone z minerální vlny, Climastyren z grafitového polystyrenu, Climawood z dřevovlákna (výrobce Ciur), Supafil z minerální vlny (Knauf Insulation), Rotaflex super Granulát R ze skleněné vlny (Union Lesní brána) nebo Tipuren, což je kombinace modifikované polyuretanové (90 %) a polystyrenové (10 %) drtě (Sanenergo) i další.

Technologie zateplení

při aplikaci foukané izolace není z domu staveniště, auto s technikou a materiál zůstávají venku

Jak název napovídá, foukaná izolace se aplikuje foukáním pomocí speciálního zařízení. Izolační materiál je dopravován k zateplované konstrukci pneumaticky, pomocí hadice. Ostatní technologie zůstává na nákladním autě, které stojí před objektem. Tento systém umožňuje zateplení až do výšky několik desítek metrů a až na stometrovou vzdálenost od auta s technikou.

Izolování můžeme dělat za plného provozu budovy. Odpadá přesun izolačního materiálu, objekt se nestává staveništěm. Zateplit se dají i složitá a těžce přístupná místa v konstrukci. Vznikne souvislá izolační vrstva, tepelné mosty se eliminují. Tento způsob zateplení je v porovnání s klasickým izolováním několikanásobně rychlejší. Zateplení půdy domu lze provést i za 3 hodiny. Ve většině případů není nutná složitá demontáž konstrukce. Nevzniká žádný odpad.

Kde ji použít

rotaflex super granulát r – jeden z druhů foukané tepelné a zvukové izolace

Foukané izolace lze použít u novostaveb i rekonstrukcí. Lze ji aplikovat jak do vodorovných, tak i do šikmých či svislých konstrukcí. Foukanou izolací lze zateplit všechny části stavby – podlahu, strop, půdu, podkroví, stěnu nebo střechu (trámové stropy, pultové střechy, vazníkové konstrukce). Můžeme ji využít i k opravě špatně položené původní izolace nebo k jejímu navýšení.

Cenová výhodnost

Díky foukané izolaci lze za vytápění domu ušetřit až 50 % nákladů, v létě zas ušetříme za případnou klimatizaci. Návratnost nákladů za izolaci je již od 3 let. Foukaná izolace se neprovádí svépomocí, ale realizuje ji odborná firma.

www.foukaneizolace.cz, www.knaufinsulation.cz, www.climatizer.cz, www.tipuren.cz, www.magmarelax.cz

text: IVA TVRZOVÁ
foto: Foukané izolace

Zateplení domu foukanou izolací

Zateplení domu foukanou izolací