Fotovoltaické systémy pro chaty a chalupy

Využití sluneční energie je řešením pro chaty a chalupy bez možnosti připojení k elektrickému vedení. Ale může být i alternativním zdrojem energie a cestou k nezávislosti na dodávkách elektřiny.

Ne každý dům je pro instalování fotovoltaického systému vhodný, záleží na ploše střechy a podmínkách v okolí

Fotovoltaický solární systém (FVS) sestává z fotovoltaických panelů, jednoho či více měničů napětí a dalších prvků včetně jističů, podpůrné konstrukce a kabelů. S různými výkony pracují tyto systémy na podobném a poměrně jednoduchém principu: energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely nabíjí akumulátory a z nich vyrábějí měniče střídavé napětí 230 voltů.

Jednoduchá fotovoltaická sestava s panelem, měničem, akumulátorem a kabeláží

Tuto energii pak může provozovatel systému přes samostatnou přípojku prodávat do distribuční sítě, využívat ji pro vlastní potřebu v kombinaci s „normální“ energií ze sítě nebo využívat vlastní sluneční energii bez připojení na distribuční síť. Poslední zmíněné variantě se říká ostrovní systém a často se můžete v článcích v odborných časopisech nebo v materiálech prodejců setkat i s pojmem „ostrovní elektrárna“.

S odborníky ušetříte peníze

I když vybudování domácí sluneční elektrárny nevypadá na první pohled nijak složitě, doporučí vám většina nezávislých energetických poradců obrátit se na odbornou firmu. Dodavatelé fotovoltaických technologií vám mohou ušetřit peníze i následné trampoty se špatně navrženým systémem či nesprávně zvolenými komponenty.

Panely nemusí nutně být jen na střeše, využít lze i dostatečně prosluněných míst na pozemku

Pokud se totiž při využívání sluneční energie chcete alespoň přiblížit komfortu připojení na standardní distribuční síť, nevyhnete se investici přinejmenším v řádu desítek tisíc s poměrně dlouhou návratností. A důležitá je nejen kvalita jednotlivých součástí systému, ale i záruky, servis a případná možnost celý systém rozšiřovat a měnit.

Pozor na okolní stromy

Dodavatel technologií by vám měl především doporučit, zda je váš rekreační objekt pro vybudování domácí sluneční elektrárny vůbec vhodný. Vhodnost určuje několik faktorů včetně polohy, tvaru a velikosti střechy, počtu komínů, střešních oken či vikýřů, ale například i to, jak střechu stíní okolní stromy. To vše je důležité pro plánovaný výkon, a pokud by ho nebylo možné kvůli některým ze zmíněných omezení dosáhnout, neměla by investice smysl. Pro nejčastěji požadovaný výkon do 5 kW se doporučuje velikost plochy alespoň 40 m2 u sedlové střechy a zhruba 100 m2 u ploché střechy.

Pro vlastní potřebu

Příklad instalace fotovoltaických panelů na střechu menší chaty

I v omezených podmínkách však zpravidla lze najít řešení. Na trhu ostatně najdete řadu nabídek malých fotovoltaických systémů například pro karavany či zahradní domky. Nejde-li v takovém případě systém kombinovat s dodávkami ze sítě, můžete požadovaný výkon elektrárny omezit třeba jen na svícení a využívat k tomu spotřebiče na propan-butan či elektrocentrálu na benzín nebo na propan-butan.

Při volbě jakékoli fotovoltaické sestavy pouze pro vaši vlastní potřebu (ostrovní systém) se vyhnete časově a administrativně poměrně náročné proceduře získání potřebných povolení a licencí od distributora elektřiny a Energetického regulačního úřadu. Chcete-li však jít touto cestou, konzultujte s dodavatelem systému i to, zda je součástí dodávky i pomoc při vyřízení potřebných formalit. A v každém případě se předem ujistěte, zda je vůbec reálné potřebná povolení získat, protože jednotliví distributoři mají své limity.

Instalace panelů na střechu je obvykle otázkou několika dnů

Administrativa může vypadat na první pohled nepřehledně, ale – jednoduše řečeno – pokud nechcete energii prodávat do distribuční sítě, žádné složité úřadování vás nečeká. A platí to i pro hybridní systémy, kdy vyrábíte sluneční energii pro vlastní potřebu a zároveň odebíráte i tu „normální“ z distribuční sítě.

Samotná instalace panelů a dalších zařízení je obvykle záležitostí několika dnů a pak už vám nic nebrání zapomenout na svíčky a petrolejky.

Spotřeba s rozmyslem

Ale k plné spokojenosti s provozem fotovoltaického systému je velmi důležitá i správná volba spotřebičů. Už při plánování systému proto udělejte seznam všech spotřebičů a alespoň zhruba navrhněte rozsah jejich používání. Sepište například, kolik světel bude potřeba a jak dlouho obvykle svítíte.

Mezi spotřebiči na 12 voltů se na trhu objevují i menší ledničky

Na seznam určitě patří chladnička (lze ji ale nahradit propanbutanovou) a také televize či počítač nebo notebook. Pokud je to možné, zahrňte do investice i spotřebiče na stejnosměrných 12 voltů. V takovém případě se dělá systém s dvojím rozvodem, který pak umožňuje používat vedle úspornějších dvanáctivoltových i běžné spotřebiče na střídavých 230 V. Na trhu je jich dostatek a seženete je především u dodavatelů příslušenství pro karavany. Jsou mezi nimi například i rychlovarné konvice a chladničky.

K osvětlení jsou nejvhodnější úsporné LED a k dostání je poměrně široký výběr LED světel, srovnatelných s výkonem klasických žárovek 60 i 75 wattů. Počítejte s tím, že fotovoltaický systém není zrovna nejvhodnější pro intenzivní provoz kutilské dílny. Ne že by nebylo možné zapojit pilu či vrtačku, je však nutné dimenzovat systém na ruční nářadí, což například vyžaduje silnější měnič. Řešením je i akumulátorové nářadí. Akumulátory dobijete doma z běžné sítě, ale i dobíjení z fotovoltaického systému je méně zátěžové než přímý pohon nářadí.

www.solarventi.cz, www.solartec.cz, www.roc.cz, www.fotovoltaicke-systemy.info, www.obchodsolar.cz

text: Richard Guryča
foto: Archiv firem

Fotovoltaické systémy pro chaty a chalupy

Fotovoltaické systémy pro chaty a chalupy