Domácí klimatizace

Mobilní klimatizace zaberou v obytném prostoru víc místa a jsou hlučnější, ale lze je snadno přesouvat (Concept)

Vestavěné i mobilní klimatizační jednotky umí ochladit vzduch v místnostech na příjemnou teplotu pro pobyt i nerušený spánek v horkých dnech, ale i odfiltrovat škodlivé výpary či alergeny

Existují různé typy klimatizačních jednotek, ale trendem mezi přístroji pro ochlazování a výměnu vzduchu v domácnostech jsou v současné době nástěnné klimatizace. Bývají označovány rovněž jako pevné, vestavěné nebo splitové, a mají oddělenou vnitřní a venkovní jednotku. Standardní součástí výbavy těchto přístrojů bývá i filtrace vzduchu. Ten se čistí skrze pasivní filtry, což jsou síta s obsahem antibakteriálního stříbra nebo titanu. Některé klimatizační jednotky využívají i aktivní filtry, které ke svému fungování potřebují elektrickou energii. Například klimatizace Daikin jsou vybaveny technologií, která dokáže elektrickým výbojem rozložit i těkavé organické sloučeniny (např. formaldehyd), které se uvolňují z koberců či podlahových krytin.
Domácí klimatizace se vzduchovými filtry mají téměř stoprocentní účinnost a kromě zmíněných těkavých látek dokážou odstraňovat i některé bakterie a viry a rovněž nejčastější alergeny, tedy prach, pyly či roztoče.

Vnitřní klimatizační jednotka je vcelku nenápadná, existuje v řadě designových variant a lze ji sladit s různými typy interiérů (Daikin)

Plánujte včas

Nejhlučnější část, tedy kompresor, je
u vestavných přístrojů vždy součástí venkovní jednotky (Daikin)

Instalace pevně zabudované klimatizační jednotky vyžaduje připojení k elektřině a k rozvodu odpadů. Je proto potřeba zahrnout tyto rozvody do plánů už při zpracovávání stavební dokumentace. Není samozřejmě vyloučena ani dodatečná montáž vnitřních i vnějších klimatizačních jednotek do stávající stavby včetně starších domů, ale v těchto případech je nutné počítat buď se zasekáním potřebných rozvodů do stěn, nebo jejich umístěním do lišt, případně to řešit pořízením mobilních klimatizačních jednotek, u nichž jsou některé jejich nevýhody vyváženy právně snadným uvedením do provozu: jednoduše je přivezete, postavíte do příslušné místnosti a zapnete je. Pevné klimatizace představují komfortnější řešení z estetických i praktických důvodů, ale právě vzhledem k nutnosti jejich trvalého a neměnného umístění je potřeba dobře promyslet, kde všude budou.
Výrobci doporučují využívat klimatizaci v každé pravidelně obývané místnosti. A v této souvislosti je dobré vědět, že existuje tzv. systém multi-split, u nějž lze až 5 vnitřních jednotek napojit na jednu venkovní jednotku. Ta má dostatečně vysoký výkon, takže celý systém je obdobně účinný, jako když máte na jednu venkovní jednotku připojenou jen jednu vnitřní.
Zmíněná venkovní jednotka je zařízení, které je na domě dost vidět. S tím je nutné počítat, ale nemusí být jen na fasádě, lze ji umístit i na střechu, kde nemusí být tak nápadná. Pokud ji pořizujete do rekreačního objektu, který není trvale obydlený, neměla by být příliš snadno dostupná a viditelná i kvůli možnému poškození zloději či vandaly. Pokud je to možné (tzn. i v bytech), lze venkovní část klimatizačního systému umístit i na balkon. Je rovněž třeba počítat se zajištěním odvodu kondenzátu od vnitřní jednotky, což se řeší připojením k odpadům podobně jako například u ohřívačů vody.
Po namontování vyžaduje pevná klimatizace už jen jednoduchou údržbu. Spočívá zejména v čištění prachového filtru, který ometete smetáčkem nebo opláchnete vodou. Další typy filtrů v klimatizacích bývají bezúdržbové. Doporučuje se jednou ročně objednat servisní firmu, která provede hloubkové čištění a kontrolu venkovní jednotky a rozvodů chladiva.

Zdravý provoz

Pevně zabudované systémy lze nastavit
a regulovat pomocí dálkového ovládání či
aplikace v telefonu (Daikin)

Klimatizace by neměla ochlazovat vzduch o více než 6 °C oproti teplotě venku a zároveň by neměla ochlazovat vnitřní prostředí na méně než 24,5 °C. Při větších rozdílech mezi vnitřní a venkovní teplotou je lidský organismus opakovaně vystavován teplotnímu šoku, který bývá příčinou nachlazení. Při extrémně vysokých venkovních teplotách (35 °C a vyšší) je samozřejmě vhodnější snížit vnitřní teplotu na spaní o něco více, ale i tak by neměla být nižší než 27 °C.
Doporučuje se rovněž nechat klimatizaci raději běžet celý den při nízkých otáčkách a s nízkou spotřebou, než abyste ji zapínali teprve po návratu do přehřátého interiéru. To vede nejen k vysoké spotřebě elektrické energie, ale také k tomu, že klimatizace se bude snažit nastavené teploty dosáhnout co nejrychleji a bude z ní tak proudit příliš studený vzduch.
Není rovněž dobré, aby byli lidé v klimatizovaných místnostech proudu studeného vzduchu přímo vystavěni. Některé „chytré“ přístroje (např. Stylish či Ururu Sarara od Daikin) jsou vybaveny čidlem výskytu osob a díky tomu umí automaticky přesměrovat proud vzduchu jinam.
Lidské zdraví negativně ovlivňuje i trvalá hlučnost některých spotřebičů. Podle odborníků v tomto ohledu zabudované klimatizace výrazně předčí mobilní klimatizační jednotky, které jsou při vyšší hlukové zátěži méně užitečné. Provozní hluk pevné klimatizace je srovnatelný s provozem chladničky, přičemž nejhlučnější součástí systému je kompresor, který je vždy umístěný ve vnější jednotce.

Dobré rady

  • Komfort, snadnou údržbu, tichý provoz, vysokou účinnost a nenápadný nerušivý design nabízejí zejména zabudované klimatizace. Nutnost pevné instalace včetně stavebních zásahů zároveň patří mezi jejich nevýhody, stejně jako vyšší cena oproti mobilním přístrojům.
  • Mobilní klimatizace jsou méně účinné, mohou zabrat poměrně dost místa a vydávají vyšší hluk. Mezi jejich výhody však patří snadná manipulace a možnost přesouvat je mezi jednotlivými místnostmi. Pro sezonní provoz v menších rekreačních objektech tedy mohou být dobrým řešením.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Domácí klimatizace