Vytápění LPG

Rubrika: Hospodaření

Jestliže má být chata či chalupa obyvatelná i v chladnějších obdobích, je třeba vyřešit otázku vytápění. Je vhodnou variantou LPG?

Chladný podzim a blížící se zima nemusí nutně znamenat konec chatařské a chalupářské sezóny. Jak však vyřešit vytápění, když je chata mimo dosah inženýrských sítí? A právě nezávislost LPG na rozvodných sítích předurčuje tento zdroj energie k využití pro vytápění rekreačních objektů.

Při spalování LPG nevzniká žádný pevný odpad ani saze a množství škodlivých emisí je několikanásobně nižší než při využití tuhých paliv. Vytápění pomocí LPG tak potěší milovníky přírody,  jelikož  jej  lze  bez  problémů  využít  i  pro  chaty  a  chalupy  umístěné v chráněných krajinných oblastech. Zkapalněný plyn navíc nezatěžuje životní prostředí. Vzniká totiž jako druhotná surovina při těžbě plynu, ropy nebo při její rafinaci.

Ekonomická výhodnost

Jedním z důvodů obliby paliva LPG je jeho vysoká výhřevnost, snadná regulovatelnost kamen při topení a výše nákladů počáteční investice, které jsou v porovnání s jinými alternativami nižší. Záleží však na velikosti objektu a tedy finálním způsobu provedení.

Nejlevnější přenosná plynová kamna zakoupíte za částku blížící se dvěma až třem tisícům korun. Při sofistikovanějším řešení může jít i o několik desítek tisíc korun – instalace zásobníku a kotle se pohybuje v rozmezí 60 až 90 tisíc korun. Oproti topení na elektřinu ušetří uživatelé v průměru zhruba třetinu celkových nákladů, což představuje tisíce korun ročně.

Vytápění na LPG je v mnoha případech dokonce výhodnější než tepelné čerpadlo – především  v  situacích,  kdy  je  potřeba  brát  velký  ohled  na  výši  počáteční  investice,  a u objektů s nižší spotřebou energie.

Způsob uskladnění plynu

Značný vliv na celkovou cenu a provoz má také způsob uskladnění kapalného plynu. Nejčastější volbou, zejména pak pro malé objekty, jsou tlakové lahve. Ty však vyžadují pravidelnou výměnu a jejich doplňování. Pokud budete na chatě pobývat často, můžete výměnu provést i několikrát do roka, což se nemusí každému líbit.

Chcete-li si výměnu plynových lahví ušetřit a nemáte hluboko do  kapsy,  můžete  zvolit v blízkosti domu instalaci zásobníku, v němž bude LPG ve zkapalněné podobě uložen. Při odběru je převeden  zpět  do  plynného  skupenství  a potrubím veden do bulitrů. kde je pak využíván na vytápění, ohřev vody nebo při vaření.

Instalace veškerých plynových spotřebičů probíhá jako v případě použití zemního plynu včetně plynové přípojky a plynoměru. Přípojka je však napojena na nadzemní, polozapuštěný nebo dokonce podzemní zásobník u domu.

Zásobník nemusíte ani kupovat, lze si jej u firmy obchodující s plynem pronajmout. Může mít objem například 2700 nebo 4850 litrů.

Na zásobník o takovém objemu není zapotřebí stavební povolení, stačí ohláška.
Množství plynu v zásobníku si můžete snadno kontrolovat a jeho doplněním pověříte firmu, která se tím zabývá. Toto řešení vám umožní na chatu či chalupu zavést stejný komfort, jaký si běžně užíváte doma.

Dražší provoz

Co ušetříte na počáteční investici, to ale postupně utratíte za provozní náklady, které mohou být výrazně vyšší než při využívání tuhých paliv. Samozřejmě záleží na tom, od jakého dodavatele plyn odebíráte. Na druhou stranu při využití zásobníku lze platit měsíční zálohy za dodávky plynu a náklady na provoz tak rozprostřít v čase.

Jak na pořízení tlakové lahve

Vybrat si můžete z několika druhů lahví, které se od sebe liší náplní či objemem. Typické jsou 2kg, 5kg, 10kg či 33kg lahve. Závisí především na vaší spotřebě, na tom, jak často a moc topíte, a zda chcete lahev používat i na vaření a grilování. Menší lahve jsou využitelné především při kempování a v karavanech či pro zahradní grilování, pro vytápění rekreačních nemovitostí se používají lahve 10kilogramové.

Před samotnou koupí lahve však nejdříve zkontrolujte datum její poslední revize, která by neměla být starší než 10 – 15 let. Tento údaj naleznete na límci lahve, u starších typů pak na jejím podstavci. Pro snadnější orientaci je tento údaj uveden duplicitně zvýrazněným nástřikem na těle lahve. Jakékoliv lahve s poslední tlakovou zkouškou starší než 15 let není možné prodejcem plnit.

Lahve kupujte a nechte plnit pouze u prověřeného dodavatele. Na ventilu lahve by měla být pečeť, která má podobu plomby nebo fólie. Pečeť je zárukou správné kontroly lahve a kvality obsahu. Nikdy se nepokoušejte lahev naplňovat na čerpací stanici, nejen že je to nebezpečné, ale porušujete tím také zákon. Vyvarujte se koupě lahví zjevně poškozených, zkorodovaných nebo z druhé ruky a tedy neprověřených.

VÝHODY

 • Nízká počáteční investice
 • Provoz šetrný k životnímu prostředí
 • Nezávislost na inženýrských sítích
 • Automatický provoz
 • Vysoká výhřevnost
 • Snadná možnost přechodu na zemní plyn (v případě zavedení plynofikace)
 • Všestrannost využití (vaření, ohřev vody, grilování)
 • Uživatelská přívětivost
 • Nízké nároky na údržbu (v případě využití zásobníku)

NEVÝHODY

 • Výrazně vyšší provozní náklady oproti tuhým palivům
 • Nutnost pravidelné výměny a doplňování tlakových nádob
 • Prostorová náročnost zásobníku

Alternativa k LPG?

Jedinou alternativou při absenci plynojemu a rozvodu elektrické energie je vytápění na tuhá paliva.   To  má   však   hned  několik  nevýhod.  V  prvé  řadě  si  připravte  velký  prostor na skladování zásob pro celou topnou sezónu. To s sebou také nese nutnost každoroční jednorázové investice do nákupu zásob.

Když opomineme fakt, že musíte palivo (dřevo, uhlí, brikety, pelety) někde umístit a fyzicky složit, což může být náročné zejména v těžko dostupných místech, připravte se i na další nevýhody: produkce popela a spalinových plynů, nutnost pravidelného doplňování paliva, ruční obsluhy, odstraňování popela, pravidelného čištění kamen a podobně.
Jedinou výhodou tuhých paliv je tak snadná dostupnost a nižší cena, kterou vám však výrazně vynahradí komfort při používání LPG.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Vytápění LPG

Vytápění LPG