Za zlomek nákladů na teplo

Pasivní dům dokáže uspořit až devadesát procent nákladů na vytápění. Tepelná ztráta pasivního domu je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění.

Pro princip pasivního domu je důležitá velikost a plocha oken

Tepelné zisky od slunce, pohybu lidí v domě a elektrických spotřebičů pohodlně vytopí celý dům po většinu roku. Náklady na vybudování pasivního domu jsou navíc srovnatelné s náklady na standardní novostavbu. Není divu, že příznivců pasivních domů v posledních letech výrazně přibývá. Pro chataře a chalupáře je téma pasivních domů aktuální především proto, že mnoho principů stavění pasivních domů lze uplatnit i při rekonstrukcích.

Pasivní dům, postavený s využitím konstrukčního systému Knauf

Teoretický koncept pasivního domu vznikl koncem osmdesátých let minulého století. Stanovil princip, podle nějž musí být tepelná ochrana domu tak dobrá, aby bylo možné opustit konvenční systém vytápění a snížit náklady na výstavbu. Vzápětí byl v Německu postaven první pasivní dům, který je obýván a zároveň pečlivě monitorován od roku 1991.
Výsledky, shrnuté po patnácti letech jeho provozu, byly ohromující: Průměrné hodnoty spotřeby topného tepla naměřené během 15 let jsou stabilně na úrovni kolem 10 kWh/(m2a), a jsou tedy na úrovni méně než jedné desetiny spotřeby tepla běžných novostaveb.

Běžné stavební materiály

Vědecký experiment prokázal svoji životaschopnost a získal tisíce příznivců, kterých každým rokem přibývá. Na rodící se trend postupně reagují i výrobci stavebních materiálů a dodavatelé technologií, takže lze říci, že pasivní domy se již staly jednou z běžných alternativ moderního stavění.

Rozvody pro větrání a výměnu vzduchu hrají v konstrukci důležitou roli

A jak se vlastně radikálního snížení nákladů na teplo dosahuje? Díky ventilaci stavby se zároveň zvládne příprava tepla v prostoru. Čerstvý vzduch se přivádí ventilačním zařízením do každé obytné místnosti, přičemž tento vzduch může transportovat také teplo. Je-li dům z tepelného hlediska konstruován tak kvalitně, že přiváděné teplo dům dostatečně a pohodlně vytopí, je už další systém pro rozvod tepla zbytečný. Základem pasivního domu je tedy dobrá tepelná izolace a kvalitní ventilace.

Nejde však v prvé řadě o snížení nákladů na stavbu. Ušetříte na systémech vytápění, zaplatíte však více za klimatizační techniku. Úsporný je pak až následný provoz domu.

Za připomenutí stojí i to, že při stavbě pasivního domu nejde (přesněji řečeno nemusí jít) o alternativní stavební materiály, s nimiž pracují například příznivci hliněných, slaměných či ekologických domů. Staví se z cihel, betonu, ytongů, v úvahu připadá i dřevostavba. U pasivních domů jde o způsob použití stavebních materiálů a především o nekompromisně kvalitní izolaci.

Kdy už se to nevyplatí

Uvažujete-li o stavbě pasivního domu či uplatnění principů pasivního domu při rekonstrukci chalupy, najděte si především dobrého projektanta. Návrh parametrů izolace i klimatizace je totiž v případě pasivního domu stěžejní. Pak lze stavět i svépomocí s odborným stavebním dozorem a ušetřit tím náklady oproti stavbě na klíč. Pro stavbu pasivních domů existují rovněž nejrůznější typy dotací.

Český pasivní dům v Polance, postavený z dřevěných komponentů systému Novatop

Pokud jde o využití výhod pasivního domu při rekonstrukci, doporučují odborníci vždy pečlivě zvážit, zda má požadavek na dosažení těchto principů při opravě staré stavby smysl.

Určitě však má smysl podle těchto zásad postupovat a pokusit se standardům pasivního domu alespoň přiblížit. Stavebník však musí počítat se spoustou problémů, spočívajících například v obtížném odstraňování existujících tepelných mostů, nutnosti respektovat často nevyhovující tvar domu, ve vysokých nákladech na rozvod vzduchotechniky, a s dalšími okolnostmi, vyplývajícími ze stávající dispozice a konstrukce domu.

Novostavby pasivních domů se zpravidla vyznačují netradičním architektonickým pojetím

Někdy je jednoduše lepší smířit se s možnostmi vlastní chalupy či chaty a zvážit, zda se její rekonstrukce na pasivním principu vůbec vyplatí. Poraďte se však s odborníkem nebo se zúčastněte školení či workshopu o pasivních domech, protože v úvahu připadá spousta faktorů, které hrají roli. Třeba i to, kde vaše chalupa stojí, velikost oken, okolní stromy, dopadající stín, tvar budovy, orientace na světové strany.

Rozhodně neplatí pravidlo, že rekonstrukce staré stavby podle principů pasivního domu možná není, jen bývá často obtížnější než novostavba. Vzhledem ke zvýšenému důrazu na izolaci a zateplení bývá jedním z největších problémů vlhkost zdiva, a pokud není dostatečně účinně vyřešená, mohla by dokonalá izolace vlhkého domu způsobit víc škody než užitku.

www.pasivnidomy.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Za zlomek nákladů na teplo