Dodatečné zateplení domu

Zateplit můžete i starou chalupu nebo chatu. Ušetříte pak za topení, zbavíte se vlhkosti a plísní a často zároveň získáte i novou úhlednou fasádu.

Starší domy se nejčastěji zateplují pomocí materiálů pro tepelnou izolaci, upevněných na exteriérové stěny. Montáž izolačních desek (minerální vlna, polystyren) pak předpokládá finální povrchovou úpravu některým typem fasádních omítek.

V ideálním případě zateplete chalupu či chatu kompletně, tedy včetně podkroví nebo alespoň stropů mezi obytným interiérem a půdou. Dobrých tepelně izolačních parametrů snáze dosáhnete i za předpokladu výměny starých dveří a oken za nové, které budou správně namontované a dobře utěsněné. Ale výrazné zlepšení může přinést i samotné zateplení fasády nebo dodatečná izolace vnitřních stěn.

Chaty a dřevěné chalupy

Nedostatečná tepelná izolace majitele chat často omezuje v jejich celoročním využívání nebo zbytečně prodražuje náklady na vytápění v chladných měsících. Přitom lze jednoduché konstrukce dřevostaveb zateplit poměrně snadno i svépomocí.

Jak na to? Dřevostavby včetně chat se nejčastěji zateplují vložením tepelné izolace do roštů obvodové stěny, která se poté z obou stran opatří záklopem. Ten můžete udělat z OSB desek, ale i dřevěných prken nebo palubek. K dosažení uspokojivých výsledků vždy přispějí správně spočítané parametry zateplovacího systému.

Můžete rovněž kombinovat vnější zateplení (např. polystyrenem) s posílením tepelně izolačních parametrů stěn chaty. Je ale nutné zabránit riziku kondenzace vodní páry v konstrukci osazením parozábrany pod vnitřní stěnu. Postupujte tak, že sundáte vnitřní obklad (např. palubky) a do nosného roštu vložíte novou izolaci. Použijte konopí, vlnu či dřevitou vlnu kvůli jejich schopnosti regulovat vlhkost v konstrukci. Na rošt s vloženou izolací se pak může nainstalovat parozábrana, případně použít jako nový záklop OSB desky se spoji přelepenými parotěsnou páskou.

Pokud to konstrukce umožňuje, lze udělat zateplení stejným způsobem i zvenčí a použít vnější záklop z OSB desek k instalování zateplovacího systému z polystyrenu nebo minerální vlny. Kontaktní zateplovací systém se na podklad upevňuje nerezovými vruty.

Zateplení chalupy zvenčí

Zateplení zděných chalup kromě snížení nákladů na topení často vyřeší třeba problém promrzání zdí u nepravidelně vytápěných objektů a jeho důsledky včetně vlhkosti a plísně. Kompletní zateplení však obvykle vyžaduje změnu režimu větrání a také dobře vyřešené odvedení vlhkosti z exteriéru včetně parozábran. Pro zateplení exteriérových stěn se nejčastěji používají izolační desky z minerální vlny nebo polystyren. Minerální izolace má vynikající tepelně izolační vlastnosti a na rozdíl od jiných materiálů je to i dobrá akustická izolace. Umožňuje domu dýchat a je nehořlavá. Má také vysokou schopnost propouštět vodní páru. V případě zateplení fasády polystyrenem volíme nejčastěji typ EPS 70 F nebo EPS 100 F desky formátu 1 000 x 500 mm s tloušťkou odpovídající potřebné síle izolantu u stavby.

Tyto zateplovací systémy upevníte na zdivo pomocí lepicích tmelů a speciálních terčů (kotev). Vždy použijte doporučenou stavební chemii a kotvicí prvky předepsané výrobcem. Šetření na počtu terčů nebo lepení izolačních desek pouze na lepidlo (tzv. na buchty) může způsobit problémy včetně odpadnutí izolačních desek.

Ať už použijete jakýkoli materiál, připravte pro izolaci suchý a pevný podklad, zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády odstraňte. Nezapomeňte na penetrační nátěr stěn, nutný ke spojení mezi podkladní a lepicí vrstvou. Nutná je i demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provedení prací při zateplování. Jde například o hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky nebo světla.

Je třeba dobře kotvit

Montáž zateplovacího systému obvykle začínáme upevněním zakládacích soklových lišt, které osadíme kolem obvodu domu všude tam, kde budeme lepit izolant. Pak osadíme izolaci.

V případě izolačních desek z kamenné vlny počítejte s větší nasákavostí lepicí hmoty. Lepicí tmel se používá k upevnění tepelného izolantu k podkladu a také k zajištění polohy desky ve vrstvě. Nanášíme ho na zadní stranu desky izolantu ve formě terčů (buchet) nebo pásů. Desky lepíme odspodu nahoru od zakládacích lišt ve vodorovných řadách na vazbu, tedy podobně, jako bychom zateplovací vrstvu z izolačních desek stavěli z cihel.

Do zdiva desky kotvíme talířovými hmoždinkami s plastovým nebo ocelovým trnem. Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačních desek na lepicí tmel. Podle doporučení výrobce použijeme potřebný počet kusů na metr čtvereční, minimálně však čtyři, u polystyrenu šest. Otvory pro osazení hmoždinek se vrtají většinou příklepovou vrtačkou, talířky se zapouštějí přibližně 2 až 3 mm do izolantu.

Hmoždinky zamezí nadzvednutí izolantu od podkladu a možnému posunutí desek do stran. Úprava nároží, parapetů a podhledů se dělá pomocí rohových lišt z hliníku nebo PVC s výztužnou tkaninou. Lišty zajistí pevné spojení s další ochrannou vrstvou a také chrání nejvíce namáhaná místa proti poškození, zejména všechny rohy.

Po osazení desek se celá plocha povrchu přebrousí do roviny a vytmelí krycí stěrkou o síle minimálně 2 až 5 milimetrů. Hmotu nanášíme shora dolů. Do stěrky vtlačíme výztužnou tkaninu (perlinku) tak, aby byla ponořená do hmoty a při napojování jednotlivých pruhů překrytá alespoň o deset centimetrů. Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy stěrky naneseme penetrační vrstvu, která tvoří podklad pro omítku. Pak namontujeme klempířské prvky, větrací fasádní mřížky a parapety a po zatmelení spár kolem oken a dveří natřeme fasádu omítkou.

 

text: Richard Guryča
foto: archiv firem

Dodatečné zateplení domu

Dodatečné zateplení domu