Speciál Podkroví: Čím zateplit podkroví

Zateplením střechy a půdních prostor ušetříte za energie a můžete získat další obytné místnosti. Použít lze různé typy izolačních materiálů, všechny je ale nutné bezchybně instalovat.

Pro izolaci střechy a podkrovních prostor můžete zvolit tradiční a osvědčené typy izolantů, ale i méně známé alternativy či nové produkty pro zateplení. S většinou materiálů lze zateplení podkroví zvládnout svépomocí, ale vždy je nutné dodržet předepsané postupy a vyhnout se chybám, které pak způsobují například úniky tepla kvůli tepelným mostům či vlhnutí izolací v důsledku špatně zvolených a nesprávně upevněných doplňkových fólií.

Výpočet přesných parametrů pro zvolený izolační materiál a dodržení správných postupů jeho montáže s následnou zárukou může být jedním z podstatných důvodů, proč raději na zateplení podkroví povolat profesionály. Samotné zateplování však není nijak složité, a pokud máte omezený rozpočet, ušetřete raději na práci než na materiálu.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Podkroví:

Jak na půdní vestavby

Tajemství krovu

Podkrovní vestavba

Jak zateplit podkroví

Střešní okna

________________________________________________________________________

Nad nebo pod krokvemi

Existují dva způsoby zateplení střechy a zvolenému postupu zateplování je nutné přizpůsobit i izolační materiál.

Zateplení nad krokvemi zvolíme, pokud chceme zachovat viditelnou dřevěnou konstrukci krovu. Minimalizuje tepelné mosty a šetří prostor, hodí se tedy i pro nižší a méně prostorné půdy chat a chalup. Předpokládá položení bednění nad původními krokvemi a rovněž konstrukci pomocných krokví. Zateplovací vrstva sestává z parozábrany na bednění, dvou vrstev izolace a hydroizolace. Pak následuje vrstva kontralatí a samotná střešní krytina.

Při zateplování mezi a pod krokvemi se izolace klade nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni. Tvoří ji obvykle dvě nebo více vrstev. Poté následuje parozábrana a nosný rošt pro podhled. Na ten se pak montují sádrokartonové desky nebo palubky s ponecháním vzduchové vrstvy mezi parozábranou a podhledem nebo se případně ještě před montáží podhledu upevní poslední vrstva izolace. Zateplení pod a mezi krokvemi je v každém případě jednodušší pro montáž izolace svépomocí. Lze ho udělat z půdy a není nutné sundávat střešní krytinu.

Výběr vhodného materiálu

Pro izolaci střechy mezi a pod krokvemi se nejčastěji používají materiály pro vnitřní zateplení. Ty se obecně dělí na materiály vyžadující použití parozábrany (např. minerální vlna, polystyren nebo PUR pěna) a materiály s kapilární aktivitou, které mají schopnost absorbovat vodu, podržet ji a za vhodných podmínek ji opět odpařit.

Šikmé střechy se nejčastěji zateplují izolačními pásy, deskami nebo dílci z polystyrenu, minerální nebo skelnou vlnou, izolanty na bázi dřeva a papíru, ovčí vlnou a konopím. Stále častěji se používá i sypaná nebo foukaná izolace nebo nástřiky polyuretanovou pěnou. Obojí vyžaduje specializovanou firmu.

Kamenná vlna vzniká tavením čediče do jemných vláken, do nichž se pak vstřikují pojiva, hydrofobizační oleje či protiplísňové přísady. Dodává se v rolích nebo deskách. Je odolná vůči ohni, ale neměla by být dlouhodobě vystavena vlhku. Podobné vlastnosti má i skelná vlna. Oba typy izolační vlny patří k osvědčeným a poměrně levným materiálům, dobře se s nimi pracuje a bývají vhodnou volbou při svépomocném zateplování.

Další možností je použití izolací z ovčí vlny (měkké desky) ošetřené prostředky proti hmyzu, molům a plísním, ale existují i izolační panely z konopí a dřevovlákna. Izolační rohože z ovčí vlny mají schopnost stabilizovat vlhkostní režim v interiéru a doporučují se zvláště pro dřevostavby.

Pro tepelnou izolaci se používá i konopí ve formě desek či rouna, ale také v sypké struktuře pro izolaci foukáním. Konopné materiály mohou díky srovnatelným vlastnostem nahradit například minerální vlnu.

Na trhu stavebnin je i velký výběr pěnových izolací. Patří mezi ně polystyreny, polyuretany a další produkty z polymerních pěn, ale i pěnové sklo nebo pryskyřice. Expandovaný (pěnový) polystyren (EPS) se dělí na bílý a šedý. Způsob použití jednotlivých typů polystyrenu určují písmena (Z – podlahy, S – střechy, F – fasády). Polystyren je oblíben kvůli nízké ceně, nehodí se však do dlouhodobě vlhkého prostředí. Šedý pěnový polystyren má při srovnatelné tloušťce s bílým lepší izolační účinky kvůli příměsi uhlíkových nanočástic. Díky tomu má materiál šedé zbarvení, ale především lepší součinitel tepelné vodivosti. Používá se podobně jako bílý EPS, je však méně odolný proti UV záření.

Další typy izolací

Skelná vlna ECOSE je křemenná izolace z přírodních nebo recyklovaných materiálů s použitím pojiva na organickém základě, které neobsahuje formaldehyd, fenoly, akryláty ani umělá barviva či bělidla. Přispívá ke zvýšení kvality vzduchu v interiéru.

Minerální desky PURA jsou izolační desky z křemičitanu vápenatého a patří mezi zmíněné systémy izolací s kapilární aktivitou. Základem pro jejich výrobu je vápno a písek. Desky se celoplošně lepí na vyrovnaný podklad.

Dřevovláknité desky (např. UdiIN RECO) jsou kapilárně aktivní desky, které se spojují na pero a drážku. Dodávají se v tloušťkách od 80 do 200 milimetrů, na podklad se upevňují pomocí speciálních nastavitelných hmoždinek.

Pěnové sklo patří mezi nenasákavé izolační materiály, které jsou vhodné pro izolace střech, podlah a dalších částí konstrukce vystavených působení trvalé vlhkosti. Vyrábí se z hlinitosilikátového skla rozemletého na prášek a smíchaného s uhlíkovým prachem. Výsledný materiál obsahuje strukturu drobných uzavřených bublinek, díky níž je hmota zcela nehořlavá a parotěsná.

text: Richard Guryča
foto: archiv firem

Čím zateplit podkroví

Uložit

Speciál Podkroví: Čím zateplit podkroví