Speciál Podkroví: Jak zateplit podkroví

Půdní vestavbou chceme získat další obytný prostor. Lze to udělat citlivě, aniž by chalupa utrpěla. Musíme ovšem dobře zvážit způsob zateplení, osvětlení i úpravy krovu, a také únosnost stropu, který novým provozem přitížíme.

Mnohé podkrovní prostory v chatách a chalupách přímo vybízejí k proměně v obytné místnosti

Transformace podkroví na obytné znamená jej samozřejmě zateplit. Dnes se běžně vkládají izolační materiály mezi krokve, pak se dává zespoda parotěsná zábrana a třeba obklad dřevem, shora přijde pověstná hydroizolace a krytiny. Rosný bod, kde kondenzuje voda, je právě v tepelné izolaci, z níž se dostane velmi těžko právě vzhledem k obalu z fólií (dovnitř vstupuje jako pára). Ve svých důsledcích to vede k napadení trámů dřevomorkou a k jejich hnití. Do pěti let se to stane u 70 % takto zateplených střech.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Podkroví:

Jak na půdní vestavby

Tajemství krovu

Podkrovní vestavba

Čím zateplit podkroví

Střešní okna

________________________________________________________________________

Zabraňme vlhnutí konstrukce

Proto je třeba izolaci, která se vkládá pod krokve, provětrávat. Nad úrovní krovů je třeba pod krytinu umístit větrací mřížku a v hřebeni výfuk, jímž se vlhkost bude odvádět.
Pro izolaci se používají rohože nebo polotuhé desky z minerální nebo skelné vlny či ovčí vlny, konopí a jiných vláknitých materiálů. Polystyren se používá zřídka, protože špatně přiléhá ke starým nepravidelným trámům a krokvím.

Zvláště bez nutných zásahů do konstrukce krovů lze zateplení zvládnout svépomocí

Ideální pro zateplení podkroví je například pěnové sklo, které je zcela nenasákavé. Jeho základem je recyklované roztavené sklo, do kterého se přidají hliníkové piliny. Vznikne černá pěnová hmota, která se dá řezat třeba i pilou. Zkušení stavitelé v Alpách používají jako tepelnou izolaci do svislých stěn podkroví hobru, která vlhkost sice přijímá, ale v létě ji zase vydýchá. A obejdou se zcela bez fólií.

Izolace se dává mezi krokve. Tloušťku by měla mít 15 – 20 cm. To je víc, než je výška krokví. Proto se na ně někdy odspodu přitloukají latě nebo fošny. Tím umožníme zvýšit tloušťku izolace a eliminujeme tepelný most v místě trámu. Vlhnutí dřeva můžeme předejít i tím, že zhruba šedesát procent trámu ponecháme venku, v pohledové části prostoru. Lze přiznat celou vazbu. Záklop se posune nad ni a pak se teprve dají latě, kontralatě a izolace až těsně pod krytinu. To se nazývá nadkrokevní izolace, což je současný trend.

Zajímavou alternativou je foukaná izolace, která omezí zásah do konstrukcí a dobře vyplní i nedostupná místa

Při zateplování štítu chalupy můžeme jeho konstrukci v interiéru opatřit záklopem, odpovídajícím venkovnímu uspořádání. Ozdobně skládaný štít, ať už klas, lomenice nebo jiná varianta, vypadají v podkroví dobře. Mezi vrstvy obkladu se vloží 15 až 20 cm izolace.

Chceme-li zabránit tomu, aby na střešních oknech vybočujících ze střechy (tedy na oknech ve vikýřích) kondenzovala voda, použijeme do nich skutečně kvalitní dvojskla se součinitelem prostupu tepla U lepším než 1,3.

Podkroví je třeba provětrávat

Do zatepleného prostoru podkroví, které dříve provětrával štítem i krytinou vítr, je třeba i dnes instalovat nějaké větrání. Velmi zajímavé jsou rekuperační větrací jednotky (v šikmo proti sobě umístěných tenkých trubičkách prochází vzduch, který je při nasátí dovnitř ohříván tím, který jde ven). Systém funguje zcela sám – patrný je jen otvor s mřížkou v parapetu. Jednotky se používají například v nemocnicích a stojí zhruba dvacet tisíc korun.

Kladení nařezaných pásů izolace mezi krokve není obtížné

Lze využít i kuchyňské digestoře (odsávaným vzduchem je rovněž ohříván ten, který se přivádí). Zlepší se tím klima v celém domě. Stálo by za to sledovat v zatepleném podkroví nejen teplotu, ale i vlhkost.

Při přestavbě podkroví nesmíme zapomenout ani na komíny. Většinou jsou zadehtované. Při rekonstrukcích obvykle zachováme jenom historickou část komína nad střechou a do stavení zabudujeme dokonale těsnící moderní stavebnici.

 

TEXT: ARCH. KAREL DOUBNER
FOTO: FRANTIŠEK VAŇÁSEK A ARCHIV FIREM

Jak zateplit podkroví

Uložit

Uložit

Speciál Podkroví: Jak zateplit podkroví