Cestujeme k sousedům

Rubrika: Auto

Na cestách automobilem za naše hranice musí řidiči i spolujezdci dodržovat pravidla a zvyklosti dané země.

Nejen v létě, ale také v době, jež předchází například adventu, vyrážíme častěji na výlety, případně za nákupy k našim sousedům za hranice. Ať je již naše motivace jakákoliv, měli bychom si uvědomit, že pokud pojedeme automobilem do zahraničí, musíme respektovat zdejší pravidla a někdy i zvyklosti, které zde mají.

V zemích okolo nás platí, že automobil a jeho výbava musí odpovídat zemi registrace. Pro naše řidiče to znamená, že jejich automobily musejí odpovídat našim předpisům. Stejně tak jsou u sousedů v zásadních věcech obdobné předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Přesto se drobné odlišnosti najdou, jak v předpisech, tak ve vybavení vozidla, proto je dobré o nich vědět a snažit se jim alespoň přizpůsobit.

Zatím sice ještě není zcela ustálena norma na přeshraniční vymáhání pokut, ale tato doba se pomalu blíží. U našich sousedů také existují bodové systémy v nejrůznějších podobách. A tyto body mohou být uděleny při přestupcích i cizincům. A tak se vám mohou při častějších jízdách s přestupky u některého ze sousedů tyto body přičítat (nebo odečítat – podle jednotlivých systémů) a po překročení limitu si na tomto území pak třeba již nezajezdíte.

Německo

Výstražný trojúhelník je povinný pro vozy registrované v Německu. Pro všechny je povinná lékárnička. V zimním období musí vybavení vozu odpovídat povětrnostním podmínkám. V označených úsecích musí být použity sněhové řetězy; platí to i pro vozy s pohonem všech kol. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm.

V Německu musejí všechna motorová vozidla dodržovat v zastavěných oblastech rychlostní limit 50 km/h. Na silnicích mimo obec je pak největší přípustná rychlost 100 km/h. O dálnicích se traduje, že je na nich neomezená rychlost. Pravdou je, že je zde doporučena rychlost 130 km/h, ale řada řidičů jezdí mnohem rychleji. Je třeba si ale uvědomit, že pokud dojde k nehodě a u vozidla je naměřena větší rychlost než doporučená, může se to považovat za přitěžující okolnost. Navíc je dnes na řadě míst rychlost regulována a omezena místními značkami, například v okolí měst kvůli hluku apod.

Němečtí policisté velmi často kontrolují a dbají na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Pokud panují nepříznivé povětrnostní podmínky, kdy je viditelnost nižší než 50 metrů, je maximální povolená rychlost 50 km/h, a to na všech typech vozovek. V tomto případě je povoleno (například v mlze nebo při padajícím sněhu) i použití mlhovek. V Německu není u osobních vozidel povinnost celodenního svícení, tu mají jen motocykly a mopedy. Ostatní vozidla musejí mít zapnuta potkávací světla v případech, kdy je špatná viditelnost kvůli špatným povětrnostním podmínkám, nebo při jízdě v tunelu.

V Německu platí rychlostní omezení na autobusových zastávkách. Autobus blížící se k autobusové zastávce musí oznámit úmysl zastavit pomocí výstražných světel. Ostatní řidiči jej nesmí předjíždět. V momentě, kdy autobus zastaví (s rozsvícenými bezpečnostními světly), jej smějí vozidla předjíždět rychlostí chůze (4 – 7 km/h). To platí i pro protijedoucí vozidla. Navíc je zakázáno předjíždět nebo objíždět školní autobus, který se zastavil imimo obec z důvodu nástupu a výstupu cestujících.

Na německých silnicích jsou zakázány radarové detektory, a pokud jsou součástí navigace GPS, musí být jejich funkce deaktivována. Dítě do 12 let věku a měřící méně než 1,50 m musí být umístěno v zádržném systému nebo dětské autosedačce. Maximální limit alkoholu v krvi je pro řidiče osobních vozidel stanoven na 0,5 ‰. Profesionální řidiči pracující v sektoru osobní dopravy a začínající řidiči (do 21 let a dvou let řidičské praxe) ale nesmějí před jízdou alkohol pít vůbec.

Řada německých měst zavedla tzv. „Umweltzone“, tedy území, kam se smí vjet jen s vozy označenými příslušnou plaketou (zelenou, žlutou, červenou). Pokud plánujete cestu do některého z těchto měst, je dobré si tuto nálepku v příslušné barvě (podle toho, čemu vozidlo odpovídá) pořídit například na některé z našich stanic STK.

Německá policie je, v případě porušení dopravních předpisů, oprávněna ukládat a vybírat pokuty na místě. Motorista musí zaplatit pokutu v průběhu následujícího týdne, jinak proti němu začne soudní řízení. V Německu také platí, na rozdíl od našeho území, že zastavovat a kontrolovat vás mohou i policisté v civilu a v civilních autech.

Rakousko

Výstražný trojúhelník a lékárnička jsou povinné. Svícení mlhovkami je povoleno pouze za špatné viditelnosti při mlze, dešti nebo padajícím sněhu. Reflexní vesty je nutné použít vždy při vystoupení z vozidla mimo obec – platí to pro všechny osoby v autě. V obci je největší povolená rychlost 50 km/h, mimo obec 100 km/h a na dálnicích 130 km/h. V řadě míst je ale rychlost upravena místními značkami, nebo místní úpravou, která není ani značkami vyznačena.

Například v Grazu je obecný rychlostní limit 30 km/h. Pokud pojedete po dálnicích nebo rychlostních silnicích, je potřeba zakoupit dálniční známku. V řadě míst se platí také zvláštní mýtné při průjezdu tunely nebo na horských silnicích. V zimním období od 1. 11. do 15. 4. se doporučují v případě nepříznivých klimatických podmínek zimní pneumatiky. V situaci, kdy školní autobus (se žlutým nápisem) umožňuje výstup a nástup cestujících a má zapnuta žlutá blikající světla, není dovoleno řidičům pohybujícím se ve stejném směru jej předjíždět.

V Rakousku je povoleno maximální množství alkoholu do 0,5 ‰. Pro začínající řidiče (do dvou let praxe) a pro řidiče profesionály ale platí horní hranice množství alkoholu 0,1 ‰. Děti do 14 let a s méně než 1,50m na výšku musí používat speciální bezpečnostní pásy přizpůsobené jejich velikosti, nebo speciální dětské zádržné systémy, a to jak vpředu, tak i vzadu ve vozidle. Děti do 14 let, ale vyšší než 1,50 m, musí používat bezpečnostní pásy pro dospělé.

Rakouská policie je za porušení pravidel silničního provozu oprávněna ukládat a vybírat pokuty od řidičů na místě. Policista vybírající pokuty musí vydat oficiální potvrzení. V případě vyšší pokuty může policista požádat motoristu o zaplacení zálohy, zbytek pokuty je splatný v průběhu dvou týdnů.

Polsko

Výstražný trojúhelník je tu povinný, stejně jako svícení ve dne. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6mm. Lékárnička je doporučena, hasicí přístroj je povinný pro vozy registrované v Polsku. V obci se smí jet nejrychleji 50 km/h, v době od 23.00 do 5.00 hodin pak je největší rychlost povolena do 60 km/h. Mimo obec je největší povolená rychlost 90 km/h, na rychlostní silnici se dvěma jízdními pruhy v jednom směru 120 km/h a na dálnicích 140 km/h. Na dálničních úsecích se v Polsku platí mýtné.

Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,2 ‰. Každý řidič s více než 0,2 ‰ alkoholu v krvi je považován za neschopného řídit jakékoliv vozidlo. Děti do 12 let a nižší než 150 cm musí být upoutány bezpečnostními pásy přiměřenými jejich velikosti, nebo musí být umístěny ve speciálním zádržném systému schváleného typu. Je zakázáno mít nebo používat radarový detektor. Zatím není povinností používat reflexní vesty, přesto se jejich použití při vystoupení z vozu, například při poruše, doporučuje. Použití zimních pneumatik je doporučeno.

Policie je oprávněna ukládat a vybírat pokuty na místě od motoristů, kteří porušují pravidla silničního provozu. Policie je oprávněna požadovat na zahraničních motoristech platbu pokuty v hotovosti.

Slovensko

Výstražný trojúhelník je povinný, stejně jako lékárnička. Minimální hloubka dezénu pneumatiky je 1,6 mm. Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu předního skla vozidla a nesmí řidiči bránit ve výhledu. Osoba, která opouští vozidlo, odstavené například v důsledku poruchy, musí mít oblečenou reflexní vestu.

V obci se jezdí nejvýše 50 km/h, mimo obec 90 km/h a na dálnicích 130 km/h. Užívání slovenských dálnic je zpoplatněno formou dálničních nálepek. Řidiči osobních vozidel musí zpomalit, a pokud je to nutné, zastavit, aby umožnili vjezd autobusů z autobusových pruhů do běžného pruhu. Všichni účastníci silničního provozu, včetně cyklistů a chodců, musí dát přednost tramvaji.

Veškeré radarové detektory jsou zakázány (aktivní i pasivní). Na Slovensku je stanovena nulová tolerance na přítomnost alkoholu v krvi řidiče. Dětské zádržné systémy musí být použity pro přepravu dětí s hmotností menší než 36 kg. Děti do 12 let věku (a nižší než 150 cm), nesmí být přepravovány na předních sedadlech vozidla.

Policisté jsou zplnomocněni pro vybírání pokut na místě. Limit na výši těchto pokut je 650 euro pro závažné trestné činy (například extrémní překročení povolené rychlosti se způsobením dopravní nehody, alkohol v krvi nad 1,0 ‰ atd.) a 150 euro za trestné činy, jako je nízké překročení povolené rychlosti (například méně než 20 km/h v zastavěných oblastech a méně než 30 km/h mimo zastavěné oblasti).

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV AUTORA

Cestujeme k sousedům