Přívěsné vozíky

Nejjednodušším způsobem, jak přepravit náklad, který se vám nevejde nebo ho nemůžete dát do kufru auta či na střechu, je naložit ho na přívěsný vozík.

Vozíky existují v nepřeberném množství druhů a zdaleka nejde jen o ty, které se dají připojit za osobní automobil. Do vozíku se dá zapřáhnout také pracovní čtyřkolka nebo rider či zahradní traktor.
Vedle rozmanitých parametrů se liší především tím, zda mají, či nemají oprávnění pro provoz po veřejných komunikacích. Bez příslušné homologace můžete vozík provozovat pouze mimo ně, třeba na zahradě, v lese nebo na poli.

nejjednodušším typem vozíku je takzvaný plaťák bez bočnic

Klasický přívěsný vozík na silnici lze použít i mimo ni

S čím smíte na silnici?

Obecně se dá říci, že na silnici může vozík, který má registrační značku. Ta je zárukou, že vozík splňuje podmínky pro provoz na veřejných komunikacích stanovené vyhláškou pro vozidla v dané kategorii (v našem případě pro vozidla do 3,5 tuny) a zároveň prošel testy ve státní zkušebně. Jeho konstrukce nesmí ohrožovat účastníky silničního provozu. Každý takový přívěs je opatřen výrobním číslem a jeho majitel k němu obdrží technický průkaz.
Základní rozdělení vozíků na silnici je podle toho, zda mají, či nemají brzdy. Není totiž problém těžký náklad utáhnout, ale spíš ubrzdit. Proto kategorie nebrzděných vozíků (O1) zahrnuje vozíky s celkovou hmotností do 750 kg, brzděné (O2) mohou mít hmotnost včetně nákladu až 3 500 kg. To, jak těžký vozík smí vaše auto táhnout, najdete v jeho velkém technickém průkazu. Konkrétně je tam údaj o nejvyšší technicky přípustné (povolené) hmotnosti přípojného vozidla brzděného a nebrzděného. V další kolonce je také nejvyšší technicky přípustná (povolená) hmotnost jízdní soupravy.

lehký zahradní vozík má sklápěcí ložnou plochu a čelo

Dvounápravové vozíky s hydraulikou jsou opravdu těžká váha

sypký stavební materiál je těžký a vyžaduje brzděný vozík

Řidičák a techničák

S běžným oprávněním skupiny B můžete řídit vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Béčko vám stačí, i když máte vozík s vyšší hmotností než 750 kg, ale se soupravou se vejdete do 3 500 kg. Když ne, musíte mít skupinu B s rozšířeným rozsahem.
Pokud se s hmotností soupravy vejdete do 4 250 kg, postačuje takzvané malé rozšíření s kódem 96. Jakmile součet hmotností vozidla a vozíku překročí tuto hodnotu, musíte mít velké rozšíření B + E, s nímž můžete řídit soupravu vozidla do 3 500 kg a vozíku nad 750 kg do 3 500 kg (v součtu tedy až sedm tun). Rozšířený rozsah řidičského oprávnění získáte pouze na základě doplňovací zkoušky.
Majitel vozíku ho musí přihlásit do registru vozidel, na základě toho mu bude přidělena registrační značka. Vedle garančních prohlídek v souladu se záručními podmínkami stanovenými výrobcem musí vozík absolvovat také pravidelné kontroly na STK. Vozíky do 750 kg musejí na technickou nejpozději ve lhůtě šest let po prvním zápisu do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let. Brzděné přívěsy do 3 500 kg musejí technickou kontrolou projít nejpozději čtyři roky po zaregistrování a potom pravidelně ve dvouletých intervalech.

mezi vyhledávané patří vozíky se sklopnou konstrukcí

zahradní vozíky za traktor či rider využijete po celý rok

Vozíky na kouli

Běžná silniční přípojná vozidla mají přívěsný kloub, takzvanou žehličku, která se upevňuje na normalizované tažné zařízení (ISO 50), které se hovorově říká koule. Vozík musí být s motorovým vozidlem propojen ještě kabelem přes homologovanou elektrickou zásuvku na 12 V, kterou se dodává energie pro koncové lampy vozíku.
Vozíky s tímto systémem lze připojit i k pracovním čtyřkolkám. Pokud s nimi nevyjedete na silnici, nemusíte je mít na značkách a nepotřebujete osvědčení o technické kontrole. V takovém případě ale není nutné mít vozík homologovaný k provozu na veřejné komunikaci.
Vozíky na silnici mají jednu nebo dvě nápravy, kola mohou být vedle ložné plochy nebo pod ní. Většinou jde o ocelový rám s podlahou a bočnicemi z překližky, ocelového pozinkovaného či hliníkového plechu. Vozíky existují v různých délkách i šířkách, pevné i sklopné, s plachtou či se skříní. Navíc k nim existuje široká škála příslušenství (podpěrná kolečka a nohy, nástavby bočnic).

Jízda s nákladem

Převážet lze v podstatě cokoliv od objemných předmětů po sypké materiály, automobily, motocykly, zahradní techniku, zvířata. Vždy je třeba dbát na rovnoměrné rozložení zatížení na přívěsu, dostatečné upnutí převáženého nákladu a celkovou bezpečnost přepravy. Podle vyhlášky nesmíte přesáhnout nejvyšší povolenou hmotnost ani rychlost a náklad přesahující vozík na délku označit praporkem.
Mimo silnice tyto předpisy neplatí, ale jak radí obchodní a marketingový ředitel společnosti JourneyMan CZ Eduard Šlampa, nikdy byste neměli přestat používat zdravý rozum. Ve své praxi už viděl na vozíku za čtyřkolkou mimo silnici převážet mobilní dům, různé jímky a bazény, auto osobní i nákladní, polní dělo a celý záchranářský tým s lavinovým vybavením. Myslivci na nich převážejí ulovenou zvěř a skvěle poslouží i při stavbě domu.
Ještě náročnější je jízda s vozíkem v terénu, třeba s vytěženým dřevem po lesní cestě. Zkušenost pak hraje zásadní roli. S každým vozíkem byste měli umět také couvat, což je dobré nacvičit ještě před ostrým provozem.

přívěs se čtyřkolkou je velkým pomocníkem na stavbě

profesionální vozíky pro lesní práci stojí spoustu peněz

Zahradní vozíky

Samostatnou kategorií jsou vozíky bez homologace pro silniční provoz a s docela jiným systémem uchycení k tažnému zařízení. Jde o přívěsy za zahradní traktory a ridery. Většinou jsou velmi lehké (kolem 50 kg) a ani jejich užitečná hmotnost není vysoká (150–250 kg). Jsou určeny pro převážení zahradního odpadu, palivového dříví nebo lehkého stavebního materiálu.
Namísto připojení na kouli mají jen ocelový plocháč s otvorem pro zasunutí čepu. Zahradní přívěsné vozíky nejsou vybaveny světly, odpadá tedy nutnost propojovat je s motorovým vozidlem pomocí elektrického kabelu. Nepotřebují registrační značky ani kontroly na STK, majitel by však jejich technický stav kontrolovat měl.
Některé modely mají sklopné čelo, případně sklápěcí ložnou plochu. Existují také malé modely, které lze připojit za traktor či rider, ale také ručně tlačit jako zahradní kolečko-dvoukolák.

www.journeyman.cz, www.agados.cz, www.husqvarna.cz

Text: Tomáš Krásenský
Foto: archiv firem

Uložit

Uložit

Přívěsné vozíky