Táhneme náklad

Rubrika: Auto

Potřebujeme-li přepravit rozměrný náklad nebo třeba koně, pořídíme si přívěs za automobil.

Táhnout za svým vozem můžete prakticky cokoliv, samozřejmě pokud je k tomu vaše vozidlo uzpůsobeno, a to od malého přívěsného vozíku, na který naložíte nějaký ten pytel cementu přes přívěs na přepravu koní až po obytný přívěs odpovídající luxusnímu domu.

Přívěsný vozík s konstrukcí pro plachtu

Vybírejte podle svých potřeb

Stejně jako použijeme různé typy automobilu pro dopravu různého nákladu, tak jsou nabízeny různé typy přívěsů a přívěsných vozíků. Podle toho, na co je budeme potřebovat, ale také podle toho, za jakým vozem je budeme tahat, můžeme vybírat z nabídky jednonápravových, dvounápravových, brzděných, nebrzděných, ale také s nejrůznějšími nástavbami, zakrytím plachtou, v řadě modifikací a s různými rozměry ložné plochy, vybavené klimatizační jednotkou apod. Pro jednotlivé typy vozidel jsou pak určena tažná zařízení, která jsou schvalována pro provoz na silnicích, obdobně je tomu tak u závěsných zařízení, která jsou včetně elektrických přípojek typizovaná a schválená do provozu.

Vozík s vyšší nástavbou vybavený bezpečnostními prvky

Kola vedle nebo pod ložnou plochou

Přívěsy mohou mít kola umístěna vedle ložné plochy, náklad na takovémto přívěsu je blíže k zemi, což zajišťuje jeho stabilitu, dobré jízdní vlastnosti a snadnou manipulaci. Přívěsy s koly pod ložnou plochou nabízejí snadný přístup k nákladu například díky možnosti použití odnímatelných bočnic a také umožňují třeba vytvoření plata pro převoz velkých předmětů.
V nabídce výrobců přívěsů najdeme například univerzální valníkové přívěsy nebo sklopné přívěsy, které oceníte při převozu sypkých materiálů nebo zahradních strojů (např. sekaček). Mohou být vybaveny třeba i manuálními hydraulickými pumpami. Využít můžete také skříňové přívěsy, které jsou ideální pro převoz potravin, nápojů, zavazadel a jiných snadno poškoditelných nákladů a mohou být vybaveny i chladicím zařízením.
A pak existují také speciální přívěsy pro přepravu motocyklů, motokár, automobilů, pro přepravu lodí, malé i větší stavební mechanizace, komunální techniky, ale třeba také zvířat. V poslední době jsou stále více oblíbené přepravníky pro koně.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na obytné přívěsy, které mohou být menších rozměrů „jen pro přespání“ až po ty, které si svými rozměry a výbavou mnohdy nezadají s luxusně vybavenou domácností.

Na přívěsném vozíku se dá převážet i čtyřkolový motocykl

Několik málo pojmů

Abychom se orientovali v tom, jaký přívěs můžeme za vozidlem táhnout, je dobré připomenout některé pojmy a následně bychom si měli vzít k ruce potřebné zákony a vyhlášky. Například bychom měli vědět, že jízdní souprava je soupravou vozidel, která se skládá z tažného (motorového) a přípojného vozidla; provozní hmotnost je hmotností prázdného nenaloženého vozidla nebo přípojného vozidla; užitečná hmotnost je nosnost vozidla nebo přípojného vozidla; okamžitá hmotnost je hmotností zjištěnou v určitém čase na pozemní komunikaci; celková hmotnost (která je v zákoně uváděna jako nejvyšší povolená hmotnost), je pak součtem provozní a užitečné hmotnosti.
Samotné přívěsy jsou rozdělovány podle hmotnosti a také podle toho, zda jsou brzděné a nebrzděné. Přívěsy také musejí odpovídat svou konstrukcí platným předpisům, mají vlastní technický průkaz a registrační značku. S tím rovněž souvisí nutnost pravidelných technických kontrol, které musejí jejich majitelé ve stanovených termínech absolvovat.

Tažné zařízení u automobilu, tak zvaná koule

Táhneme přívěs

Za automobil můžeme připojit prakticky cokoliv, co odpovídá daným předpisům a má schválení k provozu. Důležitou informaci o tom, jaký přívěs můžeme táhnout za vozem, zjistíme z tzv. velkého technického průkazu.
I jen letmým pohledem do statistik můžeme zjistit, že přívěsných vozíků a přívěsů je u nás registrováno několik stovek tisíc. Dalo by se tak předpokládat, že každý z majitelů umí bez problémů ovládat jízdní soupravu. Pokud totiž zapřáhneme přívěs za automobil, stáváme se jízdní soupravou se všemi specifiky takovéto jízdy. Většinou to ale bývá tak, že s přívěsem jedeme jen občas a větší zkušenosti s takovouto soupravou má málokdo. Měli bychom tedy pamatovat na to, že jízda s přívěsem má svá specifika, bez jejichž znalostí se můžeme dostat do celé řady problémů. Velice často se stává, že většina majitelů přívěsů s ním neumí například správně couvat. Výrobci vozidel dnes již myslí i na jízdu s přívěsem, a tak se u moderních automobilů začínají objevovat i asistenční systémy usnadňující právě couvání s přívěsem.

Dvounápravový přívěs s koly pod ložnou plo-
chou umožňuje sklopení
všech postranic

Nepřetěžujte

Mnohem závažnější je ale fakt, že si málokdo uvědomuje, jak může přívěs zatížit a kolik tedy na něj vlastně umístit nákladu. Na silnicích můžeme vidět řadu případů, kdy za vůz nižší kategorie majitel zapřáhne nebrzděný vozík a naloží jej co možná největším množstvím materiálu, aniž by si uvědomil, že jede s přetíženou soupravou.
Řidič by měl pamatovat na to, že řídí dvě spřažená vozidla. Měl by vědět, jakou celkovou délku má souprava, a počítat také s prodloužením brzdné dráhy, především pokud vleče plně naložený přívěs.
Samostatnou kapitolou je předjíždění s přívěsem. Tento manévr je sám o sobě dost rizikový, a to i v případě, kdy je přívěs prázdný. Zcela se mění akcelerace, brzdné dráhy a také potřeba prostoru. Nesmíme totiž zapomínat na délku soupravy a na to, že potřebujeme i dvakrát více volné silnice na předjetí než při jízdě se samostatným automobilem. Naopak, jsme-li naloženi a jedeme pomalu, měli bychom na vhodných místech uhnout a umožnit předjetí.
Nezapomínejte také na včasné řazení rychlostí při jízdě do kopce i z kopce. Na nižší rychlostní stupeň přeřazujme vždy včas před začátkem svahu. V zatáčkách a při odbočování pamatujme na to, jakou stopou náš přívěs pojede. Pro jízdu s přívěsem platí, že řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy. Omezení maximální povolené rychlosti je povinně vyznačeno na přívěsu, takže to si snad každý snadno uvědomí.

Zapojujeme přívěs

Při zapojování přívěsu na tažné zařízení vozidla je nutné vždy důsledně zkontrolovat, zda je přívěsový kloub zajištěn – měli bychom slyšet zacvaknutí, ručně bychom měli zkontrolovat správnost spojení s tažným zařízením vozidla. Vidlici elektrického kabelu zasuneme do zásuvky tažného vozidla a zkontrolujeme veškeré osvětlení vozidla ještě před samotnou jízdou.

S obytným přívěsem vyrážíme na dovolenou

Co vlastně smíme řídit?

Další podstatnou informací je, k řízení jaké soupravy máme oprávnění. Pokud jsme držiteli nejběžnějšího oprávnění skupiny B – tedy na osobní automobil, tak můžeme řídit vozidlo, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, za které můžeme připojit přívěs o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Pokud bychom měli vozík s největší povolenou hmotností vyšší než 750 kg, tak jízdní souprava pro náš řidičák skupiny B nesmí přesáhnout 3 500 kg. Pokud se souprava svou hmotností vejde do 4 250 kg, stačí nám doplnit si řidičské oprávnění o malé rozšíření s kódovým označením 96, pokud by součet hmotností našeho vozidla a přívěsu přesáhl výše uvedenou hodnotu, musíme si absolvováním kurzu a zkouškou rozšířit oprávnění na skupinu B + E, kdy můžeme řídit soupravu vozidla do 3 500 kg spolu s přívěsem nad 750 kg do 3 500 kg, tedy v součtu až 7 000 kg.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Táhneme náklad

Táhneme náklad