Pozor na dopravní značky

I ti, kdo se v silničním provozu pohybují dlouhá léta, možná občas narazí na dopravní značku, jejíž význam spíš tuší, než že by si byli stoprocentně jistí.

Vzhledem k tomu, že v současnosti existují stovky obecných dopravních značek a další poměrně značné množství informativních, provizorních a dodatkových tabulek, není to zase tak překvapivé, že všechny neznáme. Jde především o dopravní značky, s nimiž se na našich komunikacích setkáme zřídka nebo se na silnicích či dálnicích objevily teprve nedávno. Většinu však naštěstí není třeba vysvětlovat, piktogram hovoří jasně.

migrace sysla

Kuriózní značka se syslem a doplňkovou tabulkou má řidiče upozornit na zvýšený výskyt syslů. Foto: Shuttersock

Novinky i kuriozity

K novinkám se řadí například v Česku málo známá a ojedinělá dopravní značka upozorňující na blízkost pohyblivého mostu (A33). Mezi dopravními značkami se objevila v roce 2009, tedy rok před tím, než se u nás první takový most otevřel. Skupina výstražných dopravních značek se pak v roce 2016 mimo jiné rozrostla ještě o nový přírůstek A 34 „Nábřeží“, jenž varuje před pozemní komunikací směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh.

Značka „Stop protisměr“ je už dnes k vidění naprosto běžně. Důrazně upozorňuje řidiče na to, že vjíždí nebo se dostává do protisměru v nájezdu na dálnici, což je jedna z nejnebezpečnějších situací, která se může stát. Na naše komunikace se však začala instalovat až v roce 2019 po vzoru jiných evropských zemí.

Rostoucí popularita segwayů a dalších osobních přepravníků zasáhla většinu velkých měst a s ní přišla potřeba jejich regulace. V roce 2016 se tak objevila zákazová značka B30a, která vjezd osob na segwayích zakazuje. Vyskytuje se hlavně v historickém centru Prahy.

Zajímavostí je, že známá trojúhelníková značka se srnkou ve skoku upozorňující na výskyt zvěře může od roku 2016 nabýt úplně jiné podoby. U dopravní značky A 14 „Zvěř“ je totiž možné použít vhodný symbol zvířete vyskytujícího se v daném úseku, např. žábu nebo koně.

Vyznáte se v barvách patníků?

Patníky, přesněji řečeno směrové sloupky, které se objevují podél cest, potkáme nejčastěji bílé. Ty označují okraj pozemní komunikace. Červené sloupky jsou umisťovány na pravou a levou stranu ve směru jízdy a označují úsek pozemní komunikace, ve kterém dochází k vyústění účelové komunikace. Modré směrové sloupky zase označují úseky, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy.

Zelené sloupky (ale mnohde je i jejich bílá varianta) na některých našich komunikacích vyrostly doslova jako houby po dešti. Používají se při usměrňování provozu a pro zdůraznění vodorovného dopravního značení.

Vodorovné značení

Vodorovné značení je vyobrazeno na povrchu pozemní komunikace bílou, žlutou, oranžovou nebo modrou barvou. U většiny je jeho význam patrný na první pohled. Vyznačuje jízdní pruhy, krajnice, přechody pro chodce či místa pro zastavení. Víte ale například, co znamená klikatá čára? Předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost. Často se objevuje na komunikaci například před přechodem pro chodce.

Příčné čáry, jejichž vzájemná vzdálenost se postupně zmenšuje, jsou zase optická psychologická brzda. Ta má za úkol opticky, popřípadě i akusticky, vést řidiče k podvědomému snížení rychlosti jízdy. Příčné čáry se vyskytují před křižovatkami mimo obce, před železničními přejezdy a podobnými místy.

Bílými šipkami s pravidelnými rozestupy je zase vyznačena doporučená vzdálenost minimálního rozestupu pro vozidla jedoucí za sebou. Šipky musí být mezi vozidly samozřejmě vidět, vyznačená vzdálenost platí za příznivých dopravních a povětrnostních podmínek, stejně jako při dodržení maximální dovolené rychlosti jízdy v takovémto úseku.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Pozor na dopravní značky