Nucené větrání s použitím solárních panelů

Solární větrací systémy umožňují řízenou výměnu vzduchu bez nutnosti připojení k elektrické síti.

Větrat okny můžeme jen během pobytu, po většinu roku pak zůstává vnitřní prostor chat a chalup uzavřený, kondenzuje se v něm vlhkost, přehřívá se, a od toho je již jen krok ke vzniku plísní.

S odstraněním problému pomůže tzv. nucené neboli řízené větrání, kde se teplý vzduch a vlhkost odvádí ven z interiéru a nahrazuje se čerstvým a chladnějším. Systém může fungovat celoročně bez naší přítomnosti, bez nutnosti nechávat zapnutý přívod elektrického proudu. Stačí, když se spolehneme na slunce, a máme i nulové provozní náklady.

Nucené větrání pomocí solárního ventilátoru
červené šipky – sluneční paprsky;
žluté šipky – přiváděný čerstvý vzduch;
modré šipky – vlhký vzduch;
oranžové šipky – teplý vzduch

Solární ventilátory

Solární větrací systém se skládá z ventilátoru, akumulátoru a fotovoltaického panelu. Zařízení se automaticky spustí, pokud dojde k překročení hodnot nastavených na termostatu a vlhkoměru, a opět se vypne, když teplota a vlhkost klesnou.
Množství vzduchu, které je solární ventilátor schopen přečerpat, závisí na výkonu fotovoltaického panelu. Ten se pro maximální účinnost instaluje na nestíněnou jižní stranu fasády nebo střechy ve sklonu 35°.
Dostatečná kapacita akumulátoru zajistí, aby systém pracoval, i když jej kvůli přechodnému zastínění solární panel nedobíjí.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Odvlhčení domu:

Jak bojovat s vlhkostí v domě

Injektáž vlhkého zdiva

Nátěry proti vlhkosti

Proč bývá vlhký dům

Metody odstraňování vlhkosti

________________________________________________________________________

Schéma funkce teplovzdušného
panelu

Teplovzdušné panely

Pro účinné větrání s možností vyhřívání interiéru se používají také teplovzdušné solární panely pracující na principu Trombeho stěny, které mají zabudovaný ventilátor, jemuž energii rovněž dodávají fotovoltaické články. Systém může fungovat jako ventilace, chlazení nebo vyhřívání. Buď se do nich pomocí klapek přivádí zvenku vzduch, který je zde ohříván a posléze vháněn do místnosti, nebo je vzduch nasáván do místnosti z chladnějších prostor, z ní je následně odsáván do systému s Trombeho stěnou a odtud odváděn mimo objekt. Pro vyhřívání a snižování vlhkosti se odebírá chladný vzduch z místnosti, a po ohřátí v solárním systému je navracen zpět.

Efektivní nastavení

Spouštěcí hodnoty je potřeba nastavit tak, aby se zařízení aktivovalo dříve, než teplota či vlhkost dosáhnou kritického bodu.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock
Kresby: Petr Živný

Nucené větrání s použitím solárních panelů