Obnova nátěru EU oken

Hotové okno po retušování

Sezóna obnovy nátěrů ve venkovním prostředí je v plném proudu, a proto se s vámi rádi podělíme o poznatky z praxe při obnově poškozených nátěrů dřevěných EU oken.

Začneme příčinami problémů s nátěry EU oken (tj. eurooken). Většinou se jedná o sled několika faktorů. Důležitou roli hraje již samotný výběr dřeva.

Příprava a výběr dřeva

Kvalitní dřevo pro zpracování na přesné díly do venkovního prostředí by mělo být káceno zejména v časech vegetačního klidu, kdy ve dřevě neproudí velké množství mízy a pryskyřic.

Velkým problémem je také výběr druhu dřeva. Diskutabilní je například použití dubu a také některého dovozového dřeva. Práce se dřevem ve stylu: včera na něm zpíval kos a dnes je z toho okno, příliš úspěšná nebude. Dřevo by mělo být vysušeno přirozeně nebo v kombinaci se sušárnami. Zvolit pouze sušičku není dobré. Nejedná se jenom o vlhkost, ale také o biologické procesy, stažení pórů. Dobře vysušené a odleželé dřevo je více objemově stálé a má menší náchylnost ke vstřebávání vlhkosti.

Konstrukční řešení spojů

Spoje děláme podle těchto zásad: a) bez vodorovných částí, na kterých by mohla stát voda přímo na nátěru, b) voda se nesmí dostat do konstrukčních spojů a řezných ran, c) okno musí mít oblé hrany, a to i na okapovém nosu na spodní části rámu a křídla, d) okno musí být bez spojů v ploše.

Zdánlivě malá vada může nakonec způsobit značné škody

Ad a – dlouho stojící voda rychleji degraduje nátěr; řešením mohou být např. okapničky a oplechování.

Ad b – pokud by bylo dřevo živé, reagovalo by na řeznou ránu tak, že by vyloučilo pryskyřici, a tím by zamezilo vniknutí vody. Tuto vlastnost napodobíme tak, že použijeme pružný čirý přetíratelný tmel. To znamená, že do konstrukčních spojů a na řezné rány používáme tento tmel. Pak se voda nedostane do dřeva, i když praskne nátěr, protože je tam tmel, který je pružný. Neošetřením takového detailu může dojít až k vyhnití eurohranolu téměř skrz celého. Konstrukční spoje tedy nestačí jen opatřit nátěrem.

Ad c – na oblé hraně je lepší stejnoměrná vrstva nátěru.

Ad d – napojení EU hranolů „V“ spojem je problematické kvůli nepřesnostem ve spoji a taky pohybu jednotlivých kousků rozdílného dřeva, i když jsou vnitřně převázané. Dochází k prasknutí nátěru a vniknutí vody s následnou degradací dřeva a nátěru. Vodě stačí i otvor, který není vidět pouhým okem. Nejspolehlivější je tento spoj nepoužít.

Na vady, způsobené „V“ spojem, používáme polyesterový tmel na dřevo (Polytmel Dřevo od BKP), který lze probarvovat olejovými barvami (nejlépe malířskými v tubách).

Technologická nekázeň

Vada způsobená špatně ošetřenou řeznou ránou na hraně okenice

Vodou ředitelné nátěrové hmoty schnou rychle, a proto svádí k aplikaci dalších vrstev dřív, než doporučuje výrobce, což může vést k defektům nátěrů v důsledku špatné přilnavosti.

Mechanické poškození

Poškození může vzniknout manipulací při práci (například kladivem) od montážníků, klempířů, fasádníků aj. stavebních dělníků.

Nedostatečná údržba

Poškození může vzniknout i při tzv. bezúdržbovém užívání, který často majitelé oken mylně praktikují. Dřevo je materiál, který se pohybuje (pracuje) i ve formě okna, a vznikají tak různé mikropraskliny a jiná poškození, která musíme opravit. Základní běžná údržba EU oken pomocí ochranných balzámů by měla být minimálně 1x, ale lépe 2x ročně. Měla by se stát naprostou samozřejmostí, kterou zvládne sám každý uživatel. Na základě velikosti poškození volíme postup. Nyní popíšeme v pracovním postupu variantu řešení menšího poškození.

Technologie retušování

Technologický postup obnovy EU okna v systému „retušování“ používáme pouze při menších poškozeních vzhledem k náročnosti retušování. Podstata problému je ta, že na EU okna je ve výrobě barva nanášena stříkáním ve velké vrstvě, a tím se i při málo probarvené lazuře dosahuje poměrně sytého tónu. Náročnost retušování nejlépe vysvětlíme následujícím příkladem. Jestliže opravujeme místo, kde byla barva odstraněna až na holé dřevo, jen nátěrem štětcem, museli bychom aplikovat tento nátěr přibližně 10x, abychom dosáhli podobné sytosti jako při stříkání.

PRACOVNÍ POSTUP PŘI RETUŠOVÁNÍ

1. Nejdříve oškrábeme nesoudržné nátěry, odbrousíme šedé dřevo na zdravé i za pomoci různých škrabek, například od firmy BAHCO.

2. Odmastíme dřevo průmyslovým vodovým odmašťovadlem s oplachem, a to tak, že si připravíme nádobu s odmašťovadlem a nádobu s čistou vodou. Do nádoby s odmašťovadlem namočíme brusnou houbičku zrnitost 180 a za mokra s ní přebrousíme celou plochu vyjma poškozených míst, která se nesmí namočit. Čistou vodou pak stíráme odmašťovadlo s nečistotami.

Potřeby pro retušování

3. Aplikujeme impregnační napouštědlo na dřevo, například IMPREGNIERGRUND od HENELITU.

4. Druhý den tmelíme dvousložkovým tmelem POLYTMEL DŘEVO od BKP v místech přechodů ze stávajícího dobrého nátěru na holé dřevo, protože silnovrstvá lazura vodou ředitelná se špatně brousí do „ztracena“. Tmelem můžeme vyplnit i místa vyhnilá, do kterých lze vložit i pomocnou výplň v podobě dřevěného špalíku. Tmel je možné použít i na „V“ spoje eurohranolů, pokud jsou v ploše okna.

5. Tmelená místa přebrousíme a následně tmelíme konstrukční spoje, řezné rány na klapačce a místa kolem plastových ukončovacích profilů na okapničkách pružným čirým přetíratelným tmelem.

6. Další den se budeme věnovat místnímu retušování, které se dělá tak, že si namícháme polokrycí nátěry v barvě dřeva (nejlépe 3 odstíny), které po sobě aplikujeme štětcem a tupováním tak, aby se prolínaly a zakryly tak tmelené místo, případně přechod ze světlého dřeva do tmavé lazury či jiná poškození. Pro retušování používáme krycí emaily vodou ředitelné, například Herbol – Acryl Satin.

7. Po zaschnutí emailu aplikujeme 2x nátěr nejlépe originální lazurou použitou výrobcem oken. Systém retušování neudělá z poškozeného okna nové okno, ale dostane jej na esteticky a funkčně přijatelnou míru.

Článek připravila firma KIRCHNER – speciální malířské a dekorační techniky www.kirchnerdekorace.cz, která je řádným členem Cechu malířů a lakýrníků  ČR www.CECHmal.cz

TEXT: PAVEL KIRCHNER
FOTO: AUTOR

Obnova nátěru EU oken