U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zahrádce co její jest

Kategorie: Zahrada | Autor:

NÁŘADÍ

Každý správný zahrádkář má někde v koutku svého pozemku, aby nebyl příliš na očích, kompost, jehož zetlelý obsah vždycky záhonky přivítají. Údržba zahrady však přináší i jiný organický odpad, který kompost přijmout nemůže. Například větve. Škoda je pálit, vždyť iony mohou přispět ke zlepšení půdních podmínek. Ke slovu pak přichází drtič, třeba ten, na který vás chceme dnes upozornit. Je od firmy Husqvarna. Má nízkou spotřebu energie, automatické podávání materiálu do drticí jednotky a účinně rozdrtí větve až do síly 40 mm, stejně tak měkké materiály. Při přepravě jeho váhu 23 kg usnadňují velká kola.

Zahrádce co její jest