U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KOUPACÍ JEZÍRKA

Kategorie: Voda v zahradě | Autor: PAVEL MATISKA

Za horkých letních dnů si každý přeje ponořit se do vody a pořádně si zaplavat. Vybudujte si koupací jezírko, z něhož se budete, na rozdíl od bazénu, těšit celý rok.

Koupací jezírko se staví podobně jako to okrasné. Na okrajích nádrže rostou vodní a bahenní rostliny, na jaře se sem stahují žáby a ve vodě se prohánějí ryby. Zkrátka typický rybník přímo u vás na zahradě.

Čisté i bez chemie

Vzhledem k tomu, že ve vodě žijí různí živočichové a na březích bahenní rostliny, nepřichází samozřejmě v úvahu chemie. Jak udržet vodu čistou? Jednoduše. Postará se o to sama biologická rovnováha rostlinných a živočišných organizmů.

   Aby trvalejší rovnováha mohla vzniknout, musí být celý přírodní bazén veliký alespoň 40 m2 a více (při hloubce 1,5 – 2 m). Dále je zde potřeba vytvořit pobřežní zóny pro růst vodních rostlin, které fungují jako biologická kořenová čistička. Její rozloha musí odpovídat velikosti koupací části. Jak to vlastně funguje?

   Rostliny, které se sázejí do čistého štěrku nebo oblázků bez zeminy či substrátu, musí abnormálně rozvíjet kořenový systém a dostupné živiny, především dusík a fosfor, si hledat. Odebírají tedy živiny z vody kolem kořenové zóny. Pokud by tato „čistička“ nefungovala, množily by se ve vodě řasy a sinice, čímž by se voda zakalovala. Tento samočisticí efekt můžeme ještě podpořit umělou cirkulací vody. Čerpadlo nasává vodu z jezírka a přivádí ji do blízkosti kořenů bahenních rostlin.

   Dalším pomocníkem jsou skimmery (přepady), které sbírají z vodní hladiny organický materiál – listí a drobné nečistoty (pyl, jehnědy, květy, apod.). Do vody můžeme též umístit absorbenty živin, tedy materiály, které mají schopnost poutat na sebe živiny (např. lávové kameny). Jedinou nevýhodou koupacích jezírek je potřeba většího prostoru a s tím spojená relativně vyšší cenová náročnost. Zbudování základního jezírka (bez přídavných zařízení: čerpadel, skimmerů, filtrací) vychází zhruba na 2 – 3000 Kč/m2 vodní plochy (včetně výkopů). Velikost koupacích jezírek se pohybuje v rozmezí 80 – 100 m2, základní cena tedy vychází na 160 – 300 tisíc Kč.

Osázení rostlinami

Přírodní bazén funguje stejně jako jiné jezírko, obdobné je tedy i jeho osázení rostlinami – ovšem s přihlédnutím k nutnosti vytvoření kořenové čističky. Můžeme zde běžně použít lekníny, které ale musíme vysadit do nádob a opatřit vrstvou písku a štěrku, aby se do vodního prostředí uvolňovalo ze substrátu co nejmenší množství živin. Dále je třeba vytvořit pobřežní zónu s hloubkou vody 5 – 15 cm, kde vytvoříme již zmíněnou kořenovou čističku vody. K tomuto účelu se výborně hodí rákos (Phragmites), orobince (Typha), ostřice (Carex), zblochan (Glyceria), prustka (Hippuris), skřípina (Scirpus), kosatec vodní (Iris pseudoacorus)apod.

   S výjimkou leknínů nevysazujeme rostliny do žádného substrátu, protože bychom tak přidávali do vody i velké množství živin, podporujících růst řas a sinic. Nejlepší je využít řádně propraný kačírek (oblázky) nebo štěrk, do kterého rostliny upevníme. Je důležité omýt veškerou původní zeminu i z kořenů a rostliny sázet opravdu jen do čistého kačírku. Během relativně krátké doby si vytvoří bohatý kořenový systém a v jezírku začne fungovat biologická rovnováha.

Ryby a další vodní živočichové

Do vody se samozřejmě začnou stahovat živočichové, jako jsou žáby, čolci a různé druhy hmyzu. Protože se voda stává také líhništěm komárů (komáří larvy jsou ve vodě všudypřítomné), je nutné do nádrže nasadit také ryby, které komáří larvy zlikvidují. Nejlepším druhem, který zastává zároveň velmi dekorativní funkci, jsou tzv. koi-kapři (do větších nádrží) nebo zlatí karasi (do menších nádrží). Výbornou a velmi pěknou rybou jsou také zlatí jeseni. Ti mají jednu velikou výhodu – plavou většinou těsně pod hladinou, a tak jsou velmi dobře vidět. Počet ryb nesmíme však v žádném případě přehnat, protože bychom „nabourali“ biologickou rovnováhu ve prospěch uvolňování velkého množství živin.

O autorovi| TEXT: PAVEL MATISKA

Popisy k obrázkům

Koupací jezírko může být umístěno i ve svahu, hezký rámec mu dodávají různě velké kameny na břehu i ve vodě

Nezapomeneme na pohodlný přístup ke koupací části jezírka

Vhodná zeleň v mělkých okrajových partiích funguje jako čistička vody

Při stavbě jezírka používáme drobnější kamínky i veliké kameny

Autor fotografií: FOTO: AUTOR A JAN TOPINKA

KOUPACÍ JEZÍRKA