Septiky a čistírny odpadních vod

Spoustě chatařů a chalupářů léta sloužila kadibudka a lavor. Ale když zatoužíte po komfortní toaletě a koupelně, narazíte v případě rekreačních objektů dost často na problém neexistující kanalizace.

Zcela nenápadná je při zapuštění do terénu i čistička odpadních vod

Jediným legálním řešením likvidace odpadních vod z toalet, koupelen a kuchyní je tak pořízení jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod. A nastává složité rozhodování, v němž hrají roli pořizovací i provozní náklady, prostorová omezení a koneckonců i zákony a předpisy. Pojďme si toto rozhodování alespoň trochu usnadnit přehledem možností, které v současné době existují.

Domácí čistírny odpadních vod jsou progresivním a moderním řešením, které si získává stále více příznivců. Především mají vysokou účinnost (až 97 procent) a  mezi jejich výhody patří i nízké nároky na zastavěnou plochu, například oproti septiku. Jejich průměr totiž nepřesahuje ani metr a půl.

K ceně zařízení na čištění odpadních vod je třeba připočítat i zemní práce

Čistírny se hodí především pro trvale či alespoň celoročně pravidelně obývané objekty. V případě, že využíváte chatu či chalupu pouze od jara do podzimu či jen občas, je lepší volbou septik s filtrem.

Velikost, stavba a provoz

Volba velikosti čistírny se odvíjí od počtu uživatelů objektu a množství odpadní vody, kterou vyprodukují. Tuto otázku za vás vyřeší každý seriozní dodavatel, který by vám kromě optimálních rozměrů měl poradit i s pravidly správného provozování septiku nebo čistírny. Jen tak lze totiž zajistit jejich maximální účinnost a téměř bezúdržbový provoz.

Čištění odpadních vod v malých domovních čistírnách probíhá na biologickém principu. Z odpadní vody jsou nejdříve odstraněny hrubé nečistoty, vlastní organické znečištění již odstraňují mikroorganizmy. Čistírny jsou vlastně plastové nádrže, v nichž jsou usazeny technologické vestavby pro účinné biologické čištění. Pro průběh aerobního biologického procesu je nutný přístup vzduchu. O ten se postará dmychadlo velikosti autobaterie. Pro jeho provoz stačí zásuvka na 230 V. Zařízení neobtěžuje hlukem, není slyšet víc než třeba lednička.

Řada jímek a septiků má samonosnou konstrukci, kterou není třeba obetonovávat

Čistírna se instaluje do stavební jámy s betonovým podkladem (bez armování) a uzavře plastovým, ze spodní strany vyztuženým víkem. Pokud není v místě zvýšená hladina podzemní vody, zasype se zpět zeminou. V opačném případě je nutné obetonování do výše hladiny spodní vody. Potrubí na přívod odpadní vody a odvod vyčištěné vody se k čistírně připojí při instalaci.

Jedinou údržbou, kterou čistírna odpadních vod vyžaduje, je odkalování. To je potřeba udělat zhruba jednou až dvakrát za rok. Kal je možné kompostovat.

Výhodou čistíren je vysoká kvalita vypuštěné vody. Ta po vyčištění odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům a je možné ji vypouštět do vodoteče, nebo s ní zalévat zahradu.

K nevýhodám jímky patří nutnost jejího častého vyvážení

Během provozu čistírny odpadních vod je třeba pravidelná kontrola a údržba, zvláště krátce po její instalaci. Později je vhodné alespoň jednou za dva týdny kontrolovat provzdušňování a správnou cirkulaci kalu. Správně fungující čistička produkuje čirou vodu bez zápachu.

Kdy volit septik

Pro chaty a chalupy, které majitelé využívají pouze část roku nebo jen k občasným pobytům, je vhodnějším řešením likvidace odpadních vod septik. Ten vodu nejen shromažďuje, ale i čistí. Ovšem s mnohem menší účinností než čistírna. Proto je dobré zvolit řešení v podobě tříkomorového septiku s biologickým filtrem z písku nebo zeminy.

Rozdíl mezi septikem a jímkou pak spočívá v tom, že v jímce (žumpě) se splaškové vody pouze shromažďují a je nutné ji vyvážet, zatímco ze septiku přečištěná voda opět vyteče ven. Vyšší náklady jsou tak kompenzovány minimálními náklady na provoz, zatímco u jímky budete opakovaně platit za odvoz jejího obsahu.

Jak funguje septik s filtrem

V plastové nádrži čistírny je umístěna technologie pro biologické čištění

Septik je podzemní nádrž vybavená odtokem a při požadavku na vyšší účinnost také filtrem. Filtr septik o něco prodraží, ale vyplatí se. V nádrži zemního filtru je štěrk frakce 16 – 32mm a říční písek frakce 2 – 6mm. Nádrž je opatřena větracím potrubím a musí být od okolního prostředí vodotěsně oddělena. Biologický filtr je sestaven z přítokového a odtokového potrubí, plastové nádrže, speciální filtrační náplně, pracího systému a zařízení na odtah kalu (biomasy). Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže, kde proudí přes filtrační náplň, která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena ve střední části nádrže a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k čištění.

Vhodně navržený septik ve spojení s filtrem je stejně účinný jako správně provozovaná domovní čistírna. Výhodou septiku, u kterého je dostatečný výškový rozdíl mezi septikem a filtrem, je provoz bez nutnosti dodávky energie.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM, SHUTTERSTOCK, WIKIPEDIA

Septiky a čistírny odpadních vod

Uložit

Septiky a čistírny odpadních vod