Viděli jsme cestou LIX.

Na prahu ledna jsme vybrali dvě sněhobílé chalupy. Jednu z Náchodska, druhou z okolí Úštěku.

Na širokých základech

Netypický vzhled této stavby ovlivnilo možná její umístění. Aby uvnitř nabídla dostatek prostoru, musela by být její základní hmota robustnější a vyšší, což by nad silnicí nebylo pěkné. Část, která vypadá jako přístavek, ale zřejmě přístavbou není. Potvrzuje to armatura rohů i římsa sjednocující objekt s půdorysem, který se možná blíží čtverci.

Pěkná, ven otvíravá špaletová okna a parapety s profilovanou římsou se zdají původní. Jsou perfektně udržovaná. Není ovšem vyloučeno, že kdysi byla barevnější, tedy dvoubarevná. To by také odpovídalo začátku století, které bylo v barvách daleko rafinovanější. My se často snažíme výzdobu purizovat a čistoty se snažíme dosáhnout vylučováním věcí nebo snižováním množství výzdobných prvků, tedy i barev. Pološambrána v nadpraží je vytažená v omítce. Měla by chránit (stejně jako kamenné rámy na starších stavbách) okenní otvor před degradací. Štukové ozdoby se proto dělávaly z kvalitnější ušlechtilé omítky, která víc vydrží.

Podle krajových tašek bohužel nelze odhadnout typ krytiny, ale musí jít o variantu, která si poradí i s velmi nízkým sklonem střechy. Hrozí totiž nebezpečí, že tašky může podfouknout vítr, mohou se zlomit a prasklinami může zatékat. Proto se pro tyto střechy dělají tašky s dírkami a fixují se měděnými drátky nebo se mezi ně dávají háčky.

Plot je nový, slušný, snad dřevěný. Sloupky u brány, možná kamenné, obílené, mají hlavice zvláštního tvaru. Jde o šesti- nebo osmiúhelník připomínající stylizovanou piniovou šišku. Objekt je dobře udržovaný. Trochu mi vadí snad jen výrazný kontrast bílé omítky a tmavě vínových nátěrů.

Funkční neznamená krásné

Stavení je celkem upravené, jistě funkční, ale ke kráse mu něco chybí. I tady je vzhled částečně ovlivněn umístěním. Nemyslím tím asymetrické uspořádání, to bývalo i na Úštěcku obvyklé, ale fakt, že přesah vpravo nechrání zápraží, nýbrž chodník u silnice, ze kterého odstřikuje na fasádu bláto. Sokl by mohl být tmavší, třeba šedý, aby se dům lépe usadil a nebyly na něm tak vidět cákance. Hrubá bílá omítka nevypadá špatně, ale jsou v ní, bohužel, nejjednodušší nečleněná vyklápěcí plastová okna.

Můžu se mýlit, ale zdá se mi, že štít je dozděný. Býval možná dřevěný s motivem slunce, který vidíme na svěšených vratech. Zvláštní je zakončení střechy opatřené pálenou krytinou (možná je to holandka). Přesah začištěný krajovými taškami jako by se zužoval, je podseknutý. Bednění na přesahu i přístavku vlevo se zřejmě dodělávalo při výměně oken – je přitlučeno hřebíky, které rezavějí. A římsa členící štít je oplechovaná, bíle natřená.

Při pohledu na tento dům mám zkrátka pocit, jako bychom poztráceli vůli ke kráse. Stálo by za to vyhledat původní fotografie nebo se inspirovat domy v okolí. Stačilo by osadit členěná dřevěná okna, třeba v přírodní barevnosti, bez nátěru lazurou bych ponechal i další dřevěné prvky. Vrata by měla být masivnější, možná celodřevěná. Tady jsou nosné kovové prvky nedostatečně dimenzovány na to, aby stabilitu vrat udržely.

text: ING. ARCH. KAREL DOUBNER
foto: MARIE RUBEŠOVÁ

Viděli jsme cestou LIX.