Viděli jsme cestou CV.

První hodnocená usedlost je ze středních Čech, od hlavního města směrem na severozápad, druhá z Bechyňska.

chalupa s barokní bránou

Klenák brány tvoří podstavec sošky, což je opravdu nádherný detail. Foto: Marie Rubešová a František Vaňásek

Dům s barokní bránou

Brána je pozoruhodný příklad pozdního baroka, takže odhad doby jejího vzniku je 1820-1850. Klenák brány tvoří podstavec sošky, snad Panny Marie, což je opravdu nádherný detail. Krytina z prejzů je v souladu s barokní zvyklostí. Zdivo oblouku brány je neporušené, což svědčí o poctivých základech a kvalitním zdivu z dobře pálených cihel. Trvalý problém s vlhnoucím soklem je zde řešen, jistě o mnoho let později, obkladem z kabřinců, jimiž je obložena i branka. Vhodnější by bylo použití lícových cihelných pásků, např. belgické výroby. Motiv klenby se opakuje i v plotě, není vyloučeno, že zde byla další branka.

Vlastní dům je asymetrický s přesahem nad zápražím, figura oken 2 + 2. Na rovině střechy je vidět dvojí prohnutí, což signalizuje, že byly krokve realizovány na lehčí krytinu, např. šindel. Komín se směrem vzhůru mírně rozevírá, chybí krycí koruna, malta je vypálená a již cihly neváže. Bylo by vhodné nadstřešní část přezdít, opatřit kamennou deskou a ochránit bubákem. Možná původní dřevěná vrata jsou dvoukřídlá s neprůhlednou spodní částí a průhlednou řidší horní částí, aby dole nebylo vidět do dvora.

chalupa

Zelená barva dřevěných i plechových částí je nezvyklá, ale zajímavá a vhodná. Foto: Marie Rubešová a František Vaňásek

S výzdobou ve štítě

Střecha této chalupy je krásně rovná, tašky jsou podle melírování postupně opravovány, komín má nástavec. Horní zděná část je zadehtovaná, asi se zde topí vlhkým dřevem. Dešťové svody jsou nové. Zajímavý je detail napojení na terén. Dům je zapuštěn do svahu, proto je na styčné spáře chodník se spádem od stavby, aby voda co nejrychleji odtekla a nestačila se vsáknout do zdiva.

Figura štítu je opět 2 + 2 okna, s podstatně menšími okny v podkroví. Při větší světlé šířce je možné prostor rozdělit příčkou mezi okny. Světle zelená barva dřevěných i plechových částí, odstínem se blížící měděnce, je nezvyklá, ale zajímavá a vhodná. Spára napojení fasády na terén je čistá v omítce, i před štítem je patrně správně vyspádovaný chodník.

Motiv slunce a proti sobě obrácených klasů na bráně je klasický, patrně původní. Zajímavé je i vyzdobení předsazené krokve, které je opřeno o vytažené pozednice s kleštinou. Uprostřed je svislý prvek zakončený ozdobnou špicí, pod bedněním trojúhelníku tvořeného kleštinou a krokvemi doplňují motiv obloučky. Vpravo od brány je vidět, kde končí péče a začíná chátrání v důsledku zanedbané údržby.

Text: Ing. arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová a František Vaňásek

Viděli jsme cestou CV.