Příčky zvětší dům

příčka s. průhledem

Nezvyklým, ale efektním řešením je příčka se zabudovaným průhledem například v podobě „továrního“ okna v retro stylu. Foto: Shutterstock

Titulek možná vypadá divně, ale je to tak: rozdělení místností pomocí příček se zpravidla dělá kvůli tomu, abyste získali více prostoru. Často to lze udělat i ve stávající stavbě velmi snadno.

Nosné či nenosné příčky jsou samozřejmě součástí každé novostavby, ale my máme na mysli spíše přínos nově zbudovaných dělicích stěn ve stávajících prostorách domu, chalupy či chaty. Často lze totiž s relativně malým úsilím, nízkými náklady a nijak zvlášť náročnými stavebními zásahy rozčlenit prostor tak šikovně a promyšleně, že se jeho dispozice změní a vy můžete nejen získat místnosti navíc, ale i vtisknout interiéru mnohem logičtější a pohodlnější způsob využívání, než tomu bylo dosud.

Proč budovat příčky?

Jak už víme, příčky dělí prostor a ovlivňují tak nejen jeho vzhled a využití, ale také tepelně izolační i akustické vlastnosti. Poslední dva zmíněné vlivy jsou nadmíru důležité, a aby vše fungovalo správně, je potřeba stavět příčky s vhodnou tloušťkou tepelné izolace (obvykle minerální vlna), která má při správných parametrech vliv i na omezení hluku, jež by skrze takovou stěnu pronikal.

příčka z lehkých tvárnic

Příčka z lehkých tvárnic je jedním z možných řešení, pokud je únosnost konstrukce dostatečná a chcete zvolit „mokrý“ způsob stavby. Foto: Shutterstock

Umožňuje-li to nosnost konstrukce, dá se zvolit i „mokrá“ stavba a použít cihly příčkovky včetně dutých tvárnic s integrovanou izolací. Tak docílíte dobrých izolačních vlastností bez nutnosti přidávat vrstvy izolace a obložení, což je jinak nutné u lehkých příček ve dřevostavbách, kde se obvykle kombinuje konstrukce z latí nebo trámků, případně nosné ocelové systémy na sádrokarton a minerální vlna, polystyren nebo nástřik polyuretanovou pěnou.

Zateplení příček rozdělujících už obývanou větší místnost se může jevit jako zbytečné, ale předělením obvykle zamezíte šíření tepla z dosavadního zdroje a musíte řešit vytápění v nově vzniklé místnosti. Dobře provedená izolace zabrání únikům tepla i v rámci obytného interiéru a navíc je větší počet menších a dobře tepelně izolovaných místností na vytápění hospodárnější než jeden velký prostor.

Příčky lze vestavět i do stávajícího interiéru, a to buď cestou suché stavby, nebo se dá použít klasické zdění z cihel či tvárnic příčkovek

Ticho a klid

Častým důvodem pro předělení prostor na chalupě je získání nových místností, ať už pro děti, nebo pro hosty. Součástí požadované úrovně soukromí je zejména ticho a klid v pokojích sousedících s těmi, v nichž se může odehrávat jakýkoli hlučnější provoz.

izolace příčky

Ideálním materiálem pro tepelnou i zvukovou izolaci dělicí stěny v interiéru je minerální vlna. Foto: Shutterstock

Pronikající hluk se dá omezit vhodnou akustickou izolací podlah a stropů, ale je nutné na to myslet i při budování příček. U novostavby se neprůzvučnost stěn stanovuje podle tabulkových parametrů a při stavbě svépomocí je potřeba udělat vše pro to, aby kvůli nedostatečné akustické izolaci neztratila taková úprava interiéru smysl.

Dobrým řešením je například příčka složená ze dvou samostatných stěn se vzduchovou mezerou mezi nimi. Tu lze ponechat prázdnou nebo ji vyplnit měkkým izolačním materiálem, ideálně minerální vlnou, která dobře pohlcuje zvuk. V úvahu ale připadá i konopí nebo izolační rohože z ovčí vlny. Postavit se dá i kombinovaná příčka sestávající ze základní stěny a předstěny. Základní stěna je z cihel či z tvárnic, předstěna pak ze sádrokartonu nebo dřevocementové desky.

Rozvody elektřiny a vody

Instalace rozvodů do nově vestavovaných příček často nejsou nutné. Ale přichází-li s vybudováním příček i změna dispozic interiéru, může vyvstat potřeba zabudovat do dělicí stěny vypínač a zásuvku, nebo dokonce vodovodní a odpadní potrubí. Důležité je mít vyřešeno napojení na stávající rozvody, jinak z hlediska stavebnětechnického nejde o nijak náročný problém, jen je potřeba myslet na vrtání či sekání jednotlivých prostupů či vložení kabeláže nebo trubek do dutin mezi jednotlivými vrstvami příčky včas tak, aby byla zajištěna protipožární odolnost, těsnost a stabilita jednotlivých kabelů, trubek a dalších instalačních součástek. Pro všechny typy stavebních materiálů existují i výrobky pro kotvení a uchycení instalací, případně lze využít i lišt určených k rozvodům kabelů po povrchu stěn.

konstrukční rámy pro příčku

Ocelové konstrukční rámy pro dvojitou příčku s mezerou uprostřed, jejíž opláštění bude tvořit sádrokartonový obklad. Foto: Shutterstock

kotvy pro konstrukční rámy

Pro kvalitní svázání stávajícího zdiva s příčkou ze sádrokartonu slouží speciální kotvy na konstrukci, na niž se sádrokartonové desky montují. Foto: Shutterstock

Materiály pro stavbu příček

  • Cihly příčkovky
  • Tvárnice z lehkého betonu
  • Sendvičové panely
  • Sádrokarton + nosná konstrukce
  • Trámky, latě, OSB desky

Víte, že…

Příčky se dělí na lehké (do 120 kg/m2) a těžké (nad 120 kg/m2). Čím vyšší hmotnost příčka má, tím vyšší má hodnotu neprůzvučnosti.

Opláštění lehkých příček

  • Sádrokarton + sádrové omítky
  • Palubky nebo prkna
  • OSB desky + perlinka + omítky vč. hliněných

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Příčky zvětší dům