V centru pozornosti

Mnohé typy kamen a krbů přitahují pozornost, i když jsou umístěny u stěny nebo v rohu místnosti. A co teprve, když se majitelé rozhodnou instalovat je do jejího středu…

Příklad kachlových kamen, napojených na komín ve zrušené příčce mezi místnostmi (Hein)

Obrázky s krby umístěnými či dokonce zavěšenými uprostřed místnosti jsme donedávna vídali spíš jen v zahraničních knížkách a časopisech. Ale některé firmy už topidla tohoto typu dovážejí i k nám. Zájem o ně mají hlav-ně ti, kdož si upravují k bydlení podkroví chalup, stodoly a sýpky. Krb nebo i kachlová kamna však lze situovat do středu obytného prostoru i v tradičních stavbách. Musíme ovšem zrušit příčku, kterou komín vede, nebo kamna – stejně jako v předchozím případě – opatřit kouřovodem s funkcí samostatného komína.

Netradiční, ale přípustné

Odkouření krbu míří přímo do vertikálního komína

Podle našich norem nesmí být topidlo připojeno na komín v jiném podlaží, než ve kterém samo stojí. Pro krb nebo kamna, jejichž kouřovod míří vzhůru, je tedy nutné vybudovat samostatný vertikální komín. „Česká norma pro krby (ČSN 734230) totiž připouští délku kouřovodu mezi hrdlem vložky a sopouchem maximálně 80 centimetrů,“ připomíná kamnář Jan Temr. „Kouřovod s funkcí komína, což není nic jiného než komín umístěný přímo nad topeništěm, například nad krbovou vložkou, je však přípustný.“

Svislý kouřovod s funkcí komína, odvádějící spaliny do volného ovzduší nad střechou budovy přímo, nesmí být delší než osm metrů. Dodává se o průměrech 140, 160 a 200 milimetrů. Průchozí komínová pata, umožňující prostup nerezového nástavce komínu a napojení kouřovodu, se umisťuje na nosnou stropní konstrukci. Větší firmy nemají se založením takového komínu problémy.

Bez stříšky to nejde

Kouřovod teleskopického krbu Filiofocus (Semaco) lze vysouvat vzhůru i spouštět

Komín navazující vertikálně na kouřovod (je obvykle konstruovaný z nerezu) neobsahuje připojovací díl a většinou nemá žádné tahové ztráty. Připouští se u něj jedno uhnutí do 30° od svislice s tím, že v místě uhnutí musí být kontrolní otvor. A spotřebič musí být konstrukčně přizpůsoben pro výběr popela a sazí.

Ústí komína musí být opatřeno Meidingerovou hlavicí, případně stříškou, aby déšť, sníh, popřípadě nečistoty z ovzduší nepadaly do topeniště. Samozřejmě musí být zajištěn přístup k čištění průduchu.
Pokud jde o kontroly a revize spalinových cest, popřípadě čištění, platí pro kouřovody s funkcí samostatného komína pravidla a termíny, uvedené ve vyhlášce číslo 111/81 Sb., o čištění komínů, stejně jako pro ostatní komíny, tedy stěnové i fasádní.

www.semaco.net, www.temr.cz, www.hein.cz, www.kamnarství-bechyně/produkty-firetube.html

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: JAROSLAV HEJZLAR A ARCHIV FIREM

V centru pozornosti