Jak namíchat vápennou omítku

Menší odolnost vápenných omítek na tradičních chalupách vyvažuje jejich pružnost, snadná obnova i dobré souznění s dalšími materiály. Foto: Shutterstock

Vápenná omítka se často doporučuje místo cementových malt. Zejména stěny starších chalup, které se potýkají s vlhkostí od základů, mohou skrze vápennou omítku tuto vlhkost lépe odvádět.

Porézní a nasákavé vápenné omítky často „fungují“ na chalupách s neizolovanými základy mnohem lépe než moderní maltové směsi s vysokým obsahem cementu. Na rozdíl od cementových omítek není vápenná tak pevná, ale právě její pružnost a schopnost přizpůsobit se vyšší pravděpodobnosti dilatačního pohybu starých staveb z ní dělá mnohem vhodnější materiál pro vnější i vnitřní povrchovou úpravu stěn. Vápenná omítka se lépe vypořádá s vlhkostí a oproti cementovým maltám je mnohem méně náchylná k praskání v důsledku dilatace stavby.

Správný recept

Pytlovaný vápenný hydrát se před mícháním rozmíchá ve vodě podle návodu (Foto: Vápenka Čertovy schody)

Vápenné omítky snadno koupíte ve formě suchých hotových směsí. Chcete-li si omítku sami namíchat, lze docílit kvalitního výsledku různými způsoby, přičemž vedle písku a vody lze použít různé formy vápna, tedy kaši z hašeného vápna, dnes nejčastěji používaného suchého vápenného hydrátu, ale i nehašeného kusového vápna.

Plnivem je tedy kopaný nebo říční písek, pojivem hašené vápno nebo namočený vápenný hydrát. Směs připravujte v poměru 1 díl vápna a 3 díly písku. Dostatek vápenného pojiva je důležitý k tomu, aby se směs dobře zpracovávala. Nadbytek ale žádoucí není, vyšší množství vápna sníží pevnost omítky a zvýší její sklon k praskání.

Pro finální úpravu stěn si připravte jemnou štukovou maltu, která vyžaduje jemně prosátý písek a dodržení už zmíněného poměru 1 : 3. Pro zpevnění je do této jemné omítky možné přidat i cement, ale jeho množství by nemělo přesáhnout zhruba padesátinu celkového množství omítky.

Počítejte se spotřebou zhruba 140 až 210 kg vápna na jeden krychlový metr písku. Pro vnější štukové omítky nebo vnitřní omítky do vlhkého prostředí se spotřebuje zhruba 250 kg vápenného hydrátu na jeden krychlový metr písku.

Dobré rady

  • V článku uvedená spotřeba má poměrně široké množstevní rozmezí podle toho, zda jde o vnitřní, či vnější omítky, zda omítáte suché, nebo vlhké zdi ve vlhkém prostředí a jak kvalitní máte vápno.
  • Kvalitu vápna je nutné vyzkoušet a podle toho dávkovat optimální množství přesně na typ zdiva vašeho domu. Za ideální se považovalo dobře vyzrálé hašené vápno, ale namočený hydrát ho nahradí.
  • Vápenné omítky bez cementu použijte zejména na zdi s neizolovanými, případně jen jílem izolovanými základy.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock a se svolením firmy Vápenka Čertovy schody

Jak namíchat vápennou omítku