Telefonování za jízdy není bezpečné

Rubrika: Auto

Mobilní telefon se stal součástí našeho života. A řada lidí jej bohužel neodloží ani v momentě, kdy sedí za volantem a řídí automobil. Ohrožují tím sebe i ostatní na silnici.

Přestože zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje řidičům při jízdě držet v ruce či jiným způsobem telefonní přístroj či jiné hovorové nebo záznamové zařízení a hrozí jim pokuta i odebrání bodů, mnozí si to nedokážou odpustit.

V průběhu několika posledních let byly publikovány výsledky výzkumů, které se zabývaly telefonováním za jízdy. Z nich jednoznačně vyplývá, že jakékoliv telefonování za volantem je velmi riskantní. Závěry dokonce uvádějí, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu.

Telefonujete za volantem? Jako byste v sobě měli dva panáky!

Většina lidí se za volant v opilosti už ze zásady neposadí. Ti samí však vcelku bez problémů protelefonují třeba i podstatnou část své cesty. Z provedených výzkumů vyplývá i skutečnost, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je obdobně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce.

V obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče, a to prakticky bez rozdílu. Při současném řízení a telefonování dochází k překračování mentální kapacity řidiče, jehož mozek je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány a v tomto případě se bohužel velmi často jedná právě o informace o dopravní situaci.

Během telefonování se podle výzkumů řidič chová stejně, jako by měl v krvi hladinu alkoholu přinejmenším 0,8 promile, což je více než dva velké panáky destilátu, nebo jako by usedl za volant po třech „dvanáctkách“, to v případě, že je muž, nebo po dvou až třech „desítkách“ v případě žen.

Telefonování snižuje pozornost

Ačkoli je jízda v opilosti pokládána – vzhledem k rizikům, která s sebou nese – za celospolečensky nepřijatelnou, telefonování za volantem, a to včetně hands-free, si mnoho lidí odpustit nedovede. Telefonování za jízdy je přitom co do rizikovosti a nebezpečnosti zcela porovnatelné právě s jízdou pod vlivem alkoholu a v některých situacích dokonce i horší.

Telefonování za volantem negativně ovlivňuje schopnost řidiče vnímat zrakové a akustické vjemy. Současně snižuje jeho mentální i fyzickou kapacitu při řešení dopravních situací. Bylo prokázáno, že pokud řidič v průběhu jízdy telefonuje s přístrojem v ruce (nebo i s pomocí hands-free), je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky, téměř o 10 % pomalejší.

Většina řidičů také přestala v průběhu telefonování sledovat provoz za sebou ve
zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu jsou telefonující řidiči o 19 % pomalejší v dosažení původní rychlosti jízdy a mají větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Hands-free nepomůže

Sady hands-free měly snížit nebezpečí vzniku nehody. Podle posledních výzkumů je však i telefonování s hands-free z pohledu míry rozptýlení řidiče rovnocenné. Rozptylovat řidiče může samozřejmě i spolujezdec. Pokud však porovnáme rozhovor se spolucestujícím a rozhovor mobilním telefonem, vyznívá vše v neprospěch telefonujícího řidiče. Při složité či nebezpečné situaci osádka vozu spontánně přeruší konverzaci. U telefonního rozhovoru druhá strana o hrozbě neví a dál rozptyluje řidiče.

Riziko vzniku zaviněné dopravní nehody je u telefonujícího řidiče skoro pětapůlkrát větší než u řidiče soustředěného.

Jízda s alkoholem

Testování se zúčastnili také řidiči, kteří měli 0,8 promile alkoholu v krvi – ti jeli pomaleji než obě další sledované skupiny – řidiči soustředění a řidiči telefonující. I když jeli pomaleji, jejich jízda byla vlivem alkoholu agresivnější. Opilí řidiči často nedodržovali bezpečný odstup a dvakrát častěji, než je obvyklé, brzdili jen čtyři sekundy před nevyhnutelnou srážkou. Brzdový pedál přitom sešlapávali se silou o 23 % větší.

Jsme závislí?

Uvedli jsme, jak nebezpečné je telefonování za volantem, ale závislost na sociálních sítích, na komunikaci přes tyto sítě a na krátkých textových zprávách v současné době začíná být při řízení vozidla velmi významnou hrozbou.

Používání moderních komunikačních zařízení za volantem se celosvětově začíná jevit jako výrazný fenomén negativně ovlivňující úroveň bezpečnosti silničního provozu. Více než dvě třetiny mladých řidičů prokázaly svými odpověďmi v průzkumech, že jsou přesvědčeni o tom, že mohou psát textové zprávy a přitom bezpečně řídit.

Riskantní „esemesky“

Většina respondentů uvedla, že jsou nervózní v případě, že jim pípne signál příchozí zprávy a oni vyhlížejí – v tom lepším případě – kdy jim padne červená a budou si moci zprávu přečíst, v tom horším se okamžitě dívají na svůj mobilní telefon. Při testech bylo zjištěno, že řidič, který vezme do ruky mobilní telefon a začne psát SMS, je až trojnásobně nebezpečnější než řidič s alkoholem v krvi.

Obecně pak „esemeskující“ řidič osminásobně zvyšuje riziko vzniku smrtelné dopravní nehody. Výsledky výzkumů ukázaly, že při psaní textové zprávy se řidič po dlouhých pět sekund nedívá na silnici. Za tu dobu ujede vozidlo při rychlosti 90 km/h vzdálenost odpovídající zhruba délce fotbalového hřiště. Co se v té době děje na silnici, řidič vůbec nevnímá.

Pokud si tedy myslíte, že můžete telefonovat, psát SMS a bezpečně řídit vozidlo, nevěřte tomu. Opravdu to nejde. Při řízení tedy buďto raději svůj mobil vypněte, aby vás vůbec nerušil, nebo zastavte na bezpečném místě a teprve pak si hovory i veškerou další korespondenci v klidu vyřiďte.

text: Jiří Svoboda
foto: Shutterstock

Telefonování za jízdy není bezpečné

Telefonování za jízdy není bezpečné