Hasicí přístroj v automobilu

Rubrika: Auto

Přestože hasicí přístroj nepatří u nás k povinné výbavě osobního vozidla, je vhodné si jej do auta pořídit. Shodují se na tom hasiči i odborníci na bezpečnost silničního provozu.

Hasicí přístroj je dobré mít v autě vhodně uložený, aby byl po ruce

Investovat několik stokorun do hasicího přístroje vhodného do automobilu se vyplatí, protože dokáže zabránit velkým škodám na majetku, ale i na životech. Při jeho použití můžete vozidlo zachránit nebo alespoň zpomalit rychlost rozhoření požáru, a umožnit tak záchranu posádky vozu nebo nákladu.

Jaké jsou nejčastější příčiny požáru?

Zahoření v motorovém prostoru nebo i v kabině je možné uhasit relativně snadno právě v počínající fázi. Nejčastěji se jedná o závady na palivovém systému nebo různé netěsnosti. Objevují se ale rovněž zkraty na vodičích akumulátoru, zkraty elektroinstalace po neodborné manipulaci, vznícení mastnot od rozehřátého výfuku apod. Jinou kapitolou jsou pak požáry úmyslně založené.

Požár vozidla nemusí nutně potkat právě vás, ale může se stát, že pomůžete někomu jinému, kterému tak zachráníte přinejmenším jeho majetek. Ruční hasicí přístroj, který najdeme ve vozidlech, je určen především pro uhašení vznikajícího požáru. Požár motorového vozidla postupuje velmi rychle. Je proto důležité začít hasit co nejrychleji. Pokud se nám nepodaří ručním hasicím přístrojem uhasit začínající požár, plameny naberou na síle a vozidlo může být kompletně zničeno ohněm již třeba během dvou až pěti minut.

Jaký je nejvhodnější?

Kouř valící se z auta signalizuje, že něco není v pořádku

Pro umístění do osobního automobilu je vhodný práškový hasicí přístroj. V prodeji je jich celá řada v nejrůznějších velikostech. Měli bychom zvolit ten s nejméně jedním kilogramem náplně, vhodnější však je dvoukilový, který má již dostatečnou náplň na zmírnění plamenů a někdy i na uhašení začínajícího požáru. Kvalitní práškový hasicí přístroj má celkem vysokou účinnost.

V případě, že hasicí přístroj máme v soukromém vozidle, tak nepodléhá povinné servisní prohlídce, která by jinak měla proběhnout jednou za rok. V nabídce jsou i hasicí spreje, které nemají vlastnosti ručních hasicích přístrojů. Je to dáno především menším množstvím jejich náplně. Přesto může i hasicí sprej zachránit vozidlo, případně zpomalit rychlost rozhoření požáru.

Mějte ho po ruce

Při rychlé reakci zvládneme začínající požár sami a zabráníme tak větším škodám

Pokud se tedy rozhodneme pro koupi ručního hasicího přístroje do vozidla, měli bychom se také postarat o jeho umístění. Vhodné je připevnit jej pod sedačku nebo na jiném dobře dostupném místě, třeba v zavazadlovém prostoru. Rozhodně by neměl být zarovnaný zavazadly a dalšími věcmi, aby byl co nejrychleji k dispozici. V případě požáru jde opravdu o sekundy.

A ještě jedna poznámka. V některých zemích za našimi hranicemi je výbava hasicím přístrojem povinná. Sice by všude v Evropě mělo platit, že vůz má být vybaven podle předpisů země, ve které je přihlášen k provozu, ale dohadujte se někde s policistou, který vás bude kontrolovat, navíc v jazyce, který vám není zcela vlastní. I to může být rozhodujícím faktorem při naší volbě, zda si hasicí přístroj do automobilu pořídit.

text: JIŘÍ SVOBODA
foto: autor, Thinkstock a Shutterstock

Hasicí přístroj v automobilu

Hasicí přístroj v automobilu