Systémy pro bezpečnější vozidla

Rubrika: Auto

Jedním z účinných opatření, jak snížit výskyt automobilových nehod, respektive jak snížit jejich závažnost, je investovat do prvků aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel.

City safety sleduje prostor před vozidlem

Moderní automobily dnes mají celou řadu prvků zvyšujících bezpečnost. Vedle robustní karoserie, která je již z větší části tvořena vysokopevnostní ocelí, se o bezpečnost posádky stará také sestava airbagů, která chrání cestující ze všech stran, dále deformační zóny snižující riziko poranění (sloupek řízení i pedálová skupina se při nehodě řízeně deformují směrem od řidiče a snižují tak riziko poranění) a také varovné, plně automatické a asistenční systémy.

Vozy tak disponují systémy inteligentní ochrany cestujících, které koordinují činnost mnoha bezpečnostních technologií. Tyto provázané bezpečnostní systémy reagují ve zlomku sekundy. Sofistikovaná bezpečnostní výbava a asistenční systémy bývaly donedávna doménou vozidel vyšších kategorií, dnes je ale najdeme již u těch nejmenších modelů.

ABS (Antilock Braking System)

Jde o protiblokovací systém brzd; jeden z nejznámějších bezpečnostních systémů. Elektronický brzdový systém zabraňuje zablokování kola a tím ztráty adheze (přilnavosti) kola k vozovce. Zajišťuje ovladatelnost vozidla při brzdění; vůz zůstává v mezích fyzikálních zákonů řiditelný na rozdílných površích.

ESP (Electronic Stability Program)

Stabilizační systémy ESP nebo také ESC jsou dnes již běžnou součástí vozidel. Systém reguluje jízdní dynamiku, zabezpečuje stabilitu vozidla při vyhýbacích manévrech, průjezdech zatáčkami a v dalších jízdních situacích. Nepřetržitě monitoruje provozní situaci. Jakmile zaznamená odchylku od zvolené jízdní stopy (což může být například začínající smyk), automaticky upraví pozici auta na vozovce a pomůže tak udržet kontrolu nad vozem. Dnes jsou systémy ESP základním stavebním kamenem pro celou řadu dalších systémů, které buď přímo řídí, nebo z něj vycházejí.

ACC (Adaptive Cruise Control)

Adaptivní tempomat je asistenčním systémem pro řidiče, rozeznává vozidla jedoucí vpředu, vypočte jejich rychlost a pomocí řízení brzd amotoru udržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel v závislosti na tempu jízdy.

AFL (Adaptive Forward Lighting)

AFL – aktivní světlomety

Inteligentní multifunkční natáčecí světlomety pracují v závislosti na natočení volantu, rychlosti jízdy a míře otáčení vozu kolem svislé osy. Světlomety dynamicky osvětlují zatáčku a prostor před vozidlem tak, aby bylo osvětleno okolní prostředí do vzdálenosti 800 metrů, což je vzdálenost, na kterou řidič může efektivně zareagovat i v případě překážky na vozovce.

Automatická světla

Světla pro denní svícení se automaticky přepnou na potkávací nebo dálková při snížené viditelnosti; dálková světla se automaticky přepnou na potkávací, pokud zaznamenají jiné vozidlo vpředu, při vjezdu do osvětlených prostor (např. město), poté se opět automaticky vrátí k dálkovým světlům. Některé systémy také pracují s růz-nými clonkami, které zakryjí potřebnou část tak, aby dálkové světlo neoslňovalo vpředu jedoucí nebo protijedoucí vozidlo apod.

Front Assistant

Tento —brzdový asistent” sleduje prostor před vozem a v případě hrozící kolize aktivuje brzdový systém pro zmírnění následků potenciální nehody. Stejně jako adaptivní tempomat využívá radar integrovaný v přídi vozu. Ten permanentně měří odstup od vozů před sebou. Systém funguje ve více stupních – čím menší je vzdálenost od vozu vpředu, o to silnější je zásah systému. V nejvyšším stupni, pokud řidič nereaguje, následuje brzdění o maximální intenzitě. Tím může systém snížit závažnost nehody v závislosti na konkrétní situaci, dokonce může nehodě zcela zabránit. Podobné systémy jsou označovány také jako Active City Stop, City Safety apod.

Crew Protect Assistant

Je to proaktivní ochrana cestujících na předních sedadlech. Systém —připraví” řidiče a spolujezdce na hrozící nehodu, například při intenzivním brzdění nebo za situace, která bude vyhodnocena jako kritická, se automaticky předepnou bezpečnostní pásy na sedadlech řidiče a spolujezdce. Systém navíc v situacích, kdy dojde k zásahu systému ESC, přivře okna ve dveřích, resp. zavře střešní okno. Zamezí tak možnému průniku okolních předmětů dovnitř vozu. Obdobné systémy nesou např. také názvy jako Pre-Safe apod.

Lane Assistant

Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu snižuje riziko nechtěného opuštění jízdního pruhu. Pomáhá zejména na dálnicích a silnicích s dobře viditelným vodorovným značením. Systém pracuje s kamerou na čelním skle, která při rychlostech zhruba nad 60 km/h snímá vodorovné dopravní značení před vozem. Pokud systém identifikuje neúmyslné opuštění jízdního pruhu, opticky informuje o situaci na přístrojovém panelu a aktivně koriguje řízení s cílem udržet vozidlo v daném jízdním pruhu. Bez viditelného dopravního značení systém nefunguje. Pokud řidič před přejetím dělicí čáry dá znamení o změně směru jízdy, systém nereaguje.

Multikolizní brzda

Stabilizační systém ESP

Ne vždy vozidla po kolizi zůstanou ihned stát na místě. Mnohdy automobil po nárazu pokračuje v jízdě do protisměru či mimo vozovku, aniž by mu v tom mohl řidič zabránit – ať už proto, že je v šoku nebo zraněný. Tomuto riziku zabraňuje právě multikolizní brzda. Ta vůz po kolizi automaticky zabrzdí – a to dokonce i v případě, kdy řidič už nesešlápne brzdový pedál. Tím se buď zabrání dalšímu, následnému nárazu, nebo se rychlost nárazu alespoň sníží. Vůz zbrzdí až do zbytkové rychlosti 10 km/h. Při aktivované multikolizní brzdě se rozsvítí varovné blikače a brzdová světla. Řidič může systém kdykoli —vypnout” tím, že přidá plyn, nebo začne sám naplno brzdit.

Zapínání pásů

Tento systém přispívá k bezpečnosti zejména cestujících vzadu. Pokud není na kterémkoli z obsazených sedadel zapnutý pás, řidič je na to upozorněn akustickým i vizuálním signálem.

Night Vision

Systém nočního vidění je založený na principu infračerveného záření. Řidiči pomocí něj mohou lépe sledovat průběh silnice a zpozorovat ostatní účastníky silničního provozu nebo možné překážky už přibližně na vzdálenost 150 metrů. Tím s dostatečným předstihem zpozorují kritické situace a mohou jim předejít.

BLIS

Systém hlídání mrtvého úhlu sleduje pomocí ultrazvukových senzorů vozidla na obou stranách a upozorní vás i na auta, která nevidíte. Pokud se vmrtvém úhlu ocitne vozidlo, které nemůžete vidět, systém vás na něj upozorní rozsvícením oranžového indikátoru ve zpětném zrcátku na příslušné straně vozidla.

Systém rozpoznávání chodců a cyklistů

Systém detekce chodců a cyklistů

Systém detekce chodců a cyklistů s funkcí automatického brzdění je technologie, která dokáže rozpoznat chodce nebo cyklistu v jízdní dráze vozidla. Pokud řidič včas nezareaguje, vůz jej upozorní a automaticky aktivuje brzdy. Systém je tvořen radarem, kamerou a centrální řídicí jednotkou. Úkolem radaru je detekovat objekty před vozidlem a určovat jejich vzdálenost. Kamera má následně za úkol určit, o jaký typ objektu se jedná.

Detekce ospalosti řidiče

Systém nepřetržitě analyzuje chování řidiče. Pokud na chvíli přestane řídit a poté provede náhlou změnu řízení, bývá to často známkou ztráty koncentrace a zvyšující se únavy. Systém pomocí kombinace četnosti a intenzity těchto reakcí s ostatními údaji, jako je rychlost vozidla či denní doba, a pomocí dalších ukazatelů vypočítává index únavy. Při překročení konkrétní hodnoty upozorní vizuální nebo zvukový signál řidiče na jeho únavu a na nebezpečí usínání za volantem. Na palubní desce se zobrazí varovný symbol a doporučí řidiči přestávku v jízdě.

eCall

Automobil si sám přivolá pomoc – speciální jednotka zabudovaná ve voze jej okamžitě propojí s linkou 112 a zároveň pošle základní data o nehodě: čas, polohu, typ vozidla, směr jízdy a dokonce i počet pasažérů. Podle záměru EU budou vozidla povinně vybavována tímto systémem od roku 2015.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: ARCHIV

Systémy pro bezpečnější vozidla

Systémy pro bezpečnější vozidla