U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Střechy bez rizika

Kategorie: Stavba | Autor: rb

Jistě uznáte, že když se na pěknou střechu, skrývající špičkovou izolaci, nevhodně umístí střešní okna, nebo ji klempíř „ozdobí“ příliš robustními prvky, můžeme zkazit celkový dojem. Stejně to platí třeba při kvalitně udělané klempířině, ale špatně položené krytině, kterou při dešti zatéká – zkrátka rizikových kombinací je mnoho.

To si před několika lety řekli výrobci pěti součástí, potřebných ke stvoření kvalitní střechy, a začali organizovat společné semináře nejdřív pro projektanty -a teď už i pro pracovníky realizačních firem. Začneme-li uvnitř střešního pláště, je to firma Dörken, tedy dodavatel fólií fungujících jako parozábrany a pojistné hydroizolace, společnost Rockwool, která řeší zateplení střech, firma Tondach – výrobce pálených tašek, za klempíře Rheinzink s výrobky z kvalitního titanzinku a za ty, kdož umějí přivést do podkroví světlo, firma Roto se svými střešními okny.

Při realizaci dochází k chybám

Zástupci uvedených firem si na základě vlastních průzkumů i reakce veřejnosti uvědomili, že vzhled a funkčnost některých střech není optimální. Zjistili, že k chybám dochází někdy už v projektech, jindy při jejich realizaci. Dalším významným faktorem je samozřejmě i vliv nepoučených investorů. „Nejen oni, ale často ani lidé ze stavebních firem ještě zcela nepochopili nezbytnost a význam bezchybné instalace pojistně hydroizolační vrstvy pod krytinou, nebo parotěsné zábrany, která zabraňuje vnikání par z podkroví do krovu,“ říká Jiří Ledvinka, jednatel firmy Dörken. „Na první pohled nejsou vidět, ale jejich nepřítomnost nebo nesprávné uložení je při užívání domu brzy patrné.“

   Další důležitou složkou střechy je tepelně izolační vrstva, v tomto případě Rockwool, vkládaná mezi krokve, pod ně, popřípadě, když chceme trámy krovu přiznat, i nad krokve. „Pracovníci realizačních firem, kteří nespočítají správně potřebnou tloušťku izolace, mohou vytvořit, vzhledem k rozdílům mezi tepelně izolačními vlastnostmi kamenné vlny a navazujících prvků konstrukce, tepelné mosty. A efekt zateplení, tedy i šance snížit potřebu vytápění stavby, zůstane jen přáním,“ vysvětluje ing. Dana Hochmannová, obchodní manažerka společnosti Rockwool.

Nejde jen o barvu a tvar

Postoupíme-li po střeše dál, tedy výš, jsme u potřebného laťování a vlastní krytiny. Volba jejího druhu, tvaru a barvy je většinou na investorovi. Ve venkovské zástavbě by měl brát ohled na podobu okolních střech, aby se ta jeho nepříjemně neodlišovala. „Dobře informovaný pokrývač by měl nejen vědět, jaký je bezpečný sklon střechy pro jednotlivé typy tašek,“ připomíná ing. Kamil Jeřábek, obchodní ředitel firmy Tondach, „ale také volit podle klimatických a místních podmínek optimální způsob kladení a poradit třeba i při výběru tašek podle členitosti střechy. Proto jsme se i my spojili s kolegy v akci zvané Střechy bez rizika.“ Doplnit krytinu a celou stavbu elegantním, dobře fungujícím systémem dešťových svodů a krycích prvků je zájem firmy Rheinzink ČR. Ing. Jiří Fiala, jednatel společnosti, dodává, že v klempířině je velký podíl ruční práce a pro vzhled stavby je nutné i estetické cítění. Proto dodavatelé bezúdržbových klempířských prvků z titanzinku (slitina zinku, titanu a mědi) vybírají realizační firmy podle kvality díla, než je uloží do své databáze.

   A třešničkou na dortu jsou střešní okna Roto. Výběr materiálu, velikost, umístění, způsob otevírání a možnost údržby, zateplení, izolace a správné napojení do jednotlivých vrstev střešního pláště – ředitel firmy ing. Jiří Vlk dokazuje, že ani istalaci oken a okýnek, která předurčují kvalitu užívání podkrovního prostoru, není jednoduchou záležitostí.

Pro důvěryhodnost firem

Důvody, proč se pět firem, jejichž zájmem je vytvářet pěkné, dobře fungující střechy, spojilo při organizaci pravidelných školení, je tedy jasný. Setkávají se na nich se řemeslníky, kteří mají zájem kvalitně udělat svůj úkol při konstrukci střechy. Ze školení si pak odnášejí certifikát, s nímž se mohou prokázat při sjednávání zakázky.

   Až budeme stavět chatu, chalupu nebo dům, popřípadě rekonstruovat krytinu či upravovat podkroví k bydlení a některý ze řemeslníků nám předloží osvědčení, že umí „střechu bez rizika“, naše důvěra v něj bezpochyby stoupne. A jistě i ve výrobky firem, kterým záleží na tom, jak ta naše střecha bude vyhlížet.

www.dorken.cz, www.rockwool.cz

www.tondach.cz, www.rheinzink.cz

www.roto-frank.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO MARTIN MAŠÍN

Střechy bez rizika