U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KAMNA DEHTUJÍ

Kategorie: Dílna | Autor: Vladimír Procházka, FOTO A KRESBY VLADIMÍR PROCHÁZKA A ARCHIV

PORADNA

* Mám problém, který se projevil letos s nákupem nového uhlí – přes zdivo

pod hlavou komína začal pronikat dehet a postupuje směrem dolů. Komín

je postavený “dokulata” ze starého typu cihel. Uhlí, kterým nyní topím, značně dehtuje i v kotli (H41) a v popelníku se někdy kondenzuje dehtová voda. Můžete-li, poraďte, jak tuto nepříjemnost odstranit.

(M. M., Krupá)

Pronikání dehtu starým komínovým zdivem je jev dost rozšířený a může mít několik příčin. Jednou z hlavních je špatné spalování na roštu topidla, ať už je to kotel nebo kamna na pevná paliva. Prvním opatřením je tedy správný provoz topidla s dostatkem vzduchu na roštu, aby už tady nedocházelo k nadměrnému dehtování. Palivo se musí dobře rozhořet a prohřát topidlo; pak teprve lze přivírat proud vzduchu pod roštem a třeba i odtah do komína. Studený kotel dehtuje vždy, a to nejen při topení pevnými palivy. Příliš mnoho vzduchu ovšem zase udělá “dlouhý plamen” a palivo za zbytečně vysoké teploty rychle shoří. Dalším možným důvodem dehtování je krátký komín – a tím i malý tah v něm. Může jej ovlivnit i výška komínové hlavy nad hřebenem a poloha komína na střeše vzhledem k proudění převládajících větrů. Tah zhoršuje i vypálená a vypadaná vnitřní vymazávka (většinou do kruhu o průměru 15 cm), což způsobuje i rychlejší prochládání komínového zdiva a také vznik většího množství mastných sazí, z nichž se vyplavuje dehet do omítky spárami mezi cihlami či tvárnicemi. Zdivo ztrácí pevnost, soudržnost a hlavy komínů se rychleji rozpadají a eventuálně i zřítí krytinou na půdu. Při vznícení sazí v komíně pak hrozí i požár, způsobený jiskrami proniklými vypadanou maltou, tedy netěsností komína. Průnik dehtu tedy začíná shora spárami z nejrychleji vychládajících míst a postupuje dolů půdou do místností. Ve snaze zabránit prochládání komínových těles – a nejen těch pro topení pevnými palivy – se v půdách a nadstřešních prostorách provádějí tepelné úpravy těles komínů. Odborné literatury, radící jak topit a jak upravit komín, je dostatek. Každopádně je nutné poradit se s kominíky, nechat komín vyčistit a po prohlídce – třeba i za cenu snešení jeho části – jej znovu vyzdít s moderní bezpečnou úpravou. Stává se i to, že když se mnoho let nevybírá čisticí otvor komína ve sklepě, nashromáždí se v průduchu tolik sazí a popela, že se zanese zaústění topidla do komína až v prvním patře. Pak nezbývá než přivolat kominíka a průduch vyčistit. Zapomnětlivého majitele kamen udiví, jaké “bohatství” v průduchu nashromáždil.

KAMNA DEHTUJÍ