U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Hry na schovávanou

Kategorie: Volný čas | Autor: rb

Hry na schovávanou v přírodě účastníky nejen zabaví a vyplní volný čas, leckdo při ní objeví i zákoutí nebo přírodní zajímavosti, kolem nichž dosud chodil bez povšimnutí.

Před pikolou za pikolou…

Klasikou je známá hra na pikanou. Bezpochyby ji mnozí znáte, ale pro ty, kteří už pozapomněli, si pravidla zopakujeme. Hra je zajímavá, pokud se sejdou alespoň tři čtyři hráči.

Zvolíme si místo, které bude sloužit jako pikola – nejlépe strom, zeď, dveře, o něž se můžeme opřít. Vybraný hráč bude pikat, ostatní si najdou místo, kde budou dobře ukryti. Ten, který piká, si zakryje oči, pomalu a nahlas napočítá 25 a pak vykřikne: Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, jinak nebudu hrát. Už jdu! – a pak vyběhne hledat ostatní.

Zahlédne-li někoho z hráčů, počítá do tří a vykřikne jeho jméno. Například: jedna, dva, tři, Luboš. A oba hráči rychle běží k pikole. Pokud tam pikající dorazí dřív, ten nalezený mu musí pomáhat hledat ostatní. Dorazí-li tam dříve odhalený hráč, je “osvobozen” a pikola musí pokračovat sám.

Schovávaná končí ve chvíli, kdy byli všichni nalezeni. Ten, kdo byl nalezen první, v příští hře piká. Na pikanou si budou bezpochyby hrát hlavně děti. Ale když se sejde dobrá parta odrostlejších, proč se nevrátit do dětství…

Výhradně dětskou variantou je skupinová schovávaná. Jeden hráč se schová na nějakém bezpečném místě, například v kůlně, za hromadou dřeva nebo pod nízkými větvemi stromu, a ostatní všichni na určeném místě počítají do 25. Pak se rozběhnou hledat schovaného. Kdo jej najde, tiše se k němu připojí – až jsou v úkrytu namačkáni všichni hráči. A hra logicky končí. Příště se schovává ten, kdo první našel úkryt.

Hra na popeláře

Všechny hry, při nichž se hledají různé věci, přinášejí spoustu legrace a zároveň bystří pozorovací schopnosti. Při hře na popeláře budete potřebovat tužku a papír a alespoň šest kamarádů. Na papír si každá skupina napíše podle připraveného vzoru, co má hledat. Organizátor vymezí území sběru, v němž by neměly být nebezpečné úseky, a také sežene některé věci, které se budou sbírat. V seznamu by sice měly být ty, které je v přírodě snadné získat, například 4 listy oválného tvaru, 5 hladkých kamenů, kus dřeva na podpal atd., ale třeba i vrchní díl plavek, vlhký ručník, nebo sada hmoždinek. Ty, které bude nesnadné nalézt, označte třeba hvězdičkou, za jejich nalezení bude přičteno více bodů.

“Popeláři” se rozdělí do dvou nebo více skupinek. Každá dostane sáček či tašku, do nichž bude sbírat nalezené věci. Neměli bychom překračovat dohodnuté hranice. Když vyprší rovněž do-hodnutý čas, každý tým předvede, co našel. Sečtou se všechny body a bonusy –

a vítěz dostane nějakou sladkou odměnu.

Lov podle abecedy

Jde o zjednodušenou variantu předchozí hry, jíž se může zúčastnit i organizátor. Jednotlivci nebo týmy dostanou tašku a vydají se na předem dohodnutou dobu hledat v přírodě věci, začínající různými písmeny abecedy. Kdo má po uplynutí časového limitu abecedu nejúplnější, je vítěz.

Hledači pokladů

I při této hře se hledá schovaná věc – ale pouze jedna, kterou organizátor umístí na opravdu zastrčeném místě, nebo dokonce zakope tam, kde neuškodí rostlinám. Cestu k pokladu vyznačí pomocnými vodítky, klíči, které lovce povedou dál. Nejlepší jsou lístky, na nichž zašifrovaně naznačíte, kde je umístěno další vodítko. Jestliže je například pod sedadlem houpačky, objeví lovci v předchozí schovávačce třeba lístek s nápisem houpi houpi. Vítězí ten, kdo najde poklad. V tomto případě to samozřejmě nemůže být organizátor hry.

Popisy k obrázkům

Hry na schovávanou