U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kam nahlásit netopýry?

Kategorie: Volný čas | Autor: rd

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prosí všechny chataře a chalupáře o pomoc při výzkumu a mapování výskytu netopýrů na území České republiky. Netopýři jsou užitečná a zákonem chráněná zvířátka a vyhledávají úkryty v nejrůznějších štěrbinách (stromové dutiny, ptačí budky, ale i půdy a nepoužívané místnosti staveb apod.). S nálezy netopýrů a také s dotazy, které se týkají těchto savců, se můžete obrátit na ústřednu AOPK: tel. 222 580 013, nebo na přídovědeckou fakultu UK Praha: tel. 221 951 851, na docenta Hanáka: tel. 224 256 896 a také na e-mail: aopkrcr@nature.cz nebo muncling@natur.cuni.cz

Chraňme je!

* V ČR se vyskytuje 23 druhů netopýrů a všechny jsou zákonem chráněné. Pro jakoukoliv manipulaci s netopýry nebo zásah na jejich stanovišti je třeba souhlasu orgánů ochrany přírody.

* Netopýři jsou ohrožení živočichové. K jejich ochraně nestačí jen zákony, ale je nezbytná spolupráce veřejnosti, zejména majitelů a správců budov.

* Základem ochrany netopýrů je nerušit je v době přítomnosti v úkrytu. Pokud plánujete opravu střechy či jiné úpravy stavby obývané také netopýry, je třeba dodržet několik zásad: stavební práce provádět v období od srpna do začátku března, zachovat vletové a výletové otvory, provést opatření proti vnikání holubů do půdních prostor, pro impregnaci dřeva používat prostředky co nejméně toxické.

Obrázek

Místa nejčastějšího výskytu netopýrů

Popisy k obrázkům

Netopýr černý

Autor fotografií: FOTO Jan Rys a archiv

Kam nahlásit netopýry?