U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

LÉČIVÁ SÍLA DRAHÝCH KAMENŮ

Kategorie: Zdraví | Autor: LUDĚK ŠVORC

Zářivé barvy, krásné tvary, příjemné na dotek – růženín, malachit, opál, lazurit a další.

Nemusí to být vždy přímo drahokamy, ale kromě krásy mají v sobě ještě cosi, co z nich dělá skutečně drahé kameny.

Věděly to již všechny dávné kultury po celém světě, je v nich totiž léčivá síla. Dnes jen málokdo ví, že původ šperků je odvislý od jejich blahodárných účinků. Právě to bylo důvodem, proč se drahé kameny začaly nosit na těle a teprve později jako ozdoba. Pomáhají harmonizovat a uzdravovat náš organizmus.

Vzácná forma dokonalosti

Jak je možné, že drahé kameny mají takové účinky? Naši předkové to vnímali díky své intuici. Nám mohou pomoci výsledky moderní fyziky: Všechno viditelné i neviditelné se skládá ze zvláštních vibrací energie. Zákon o rezonanci vibrací pak potvrzuje, že vše na sebe může prostřednictvím vibrací vzájemně působit. Všichni známe, jak různě nás ovlivňují třeba barvy. Barva sama o sobě přece není hmotná, stejné je to s hudbou. Je to právě vyzařování vibrací, které má na nás takový vliv. Podobně i u drahých kamenů nalézáme určité vibrační vzory, navenek se projevující především různými barvami a krystalickými strukturami.

Miliony let vznikaly tyto ušlechtilé kameny v nitru Země, až se staly jednou z forem dokonalosti. A tuto dokonalost mohou přenášet i na nás. Jedinečnost účinků drahých kamenů je dána hlavně jejich chemickým složením a stupněm tvrdosti. V podstatě lze říci: čím pevnější a čistější mají strukturu, tím jsou účinnější.

Od Sumerů až k dnešku

Od nepaměti lidé drahé kameny považovali za dary nebes. Sumerové o nich hovořili už 4000 let před Kristem jako o zázračných kamenech přinášejících štěstí a pozitivní energii. V Egyptě jimi zdobili své šaty kněží, aby byli ve spojení s božskými silami. Vkládali je také do hrobek, aby mrtvé chránily a doprovázely na onen svět.

   K základní výbavě indiánů nejrůznějších kmenů patřil i pytlíček drahokamů, který nosili spolu s jinými předměty u sebe, aby spojovaly jejich duši a ducha se silami Matky Země i s nebeskými silami. Podrobné znalosti léčení drahými kameny nalezneme ve starých indických spisech -Védách. Všichni králové a císaři evropských monarchií měli své koruny posázené drahokamy. Ano, byly nádherné a potvrzovaly majestát, ale byly to i jakési „antény“ k přijímání vesmírné energie shora, kterou mohli dál předávat svému lidu. Také vzácné kameny zdobící trůny měly podpořit moudré a spravedlivé rozhodování panovníků. Dodnes můžeme obdivovat kapli sv. Kříže na Karlštejně, kterou Karel IV. nechal osázet 2392 drahými kameny, aby zvýšily intenzitu císařských modliteb a jeho duchovního rozjímání.

   V současnosti se začínáme navracet k léčbě drahými kameny a litoterapie přestává být opomíjenou a podivínskou léčebnou metodou.

Metody léčby a očista kamenů

Léčebnou sílu drahých kamenů můžeme přijímat buď jejich umístěním v blízkosti našeho častého pobytu, nebo přímým pokládáním na tělo. Podle odborníků patřičný kámen často přikládaný na postižená místa může přinést značnou úlevu. Doporučují se tinktury, které se vyrábějí položením kamene přes noc do sklenice vody. Jiní dávají přednost vystavení sklenice s vodou a kamenem slunečnímu záření. Tuto vodu, obohacenou vibracemi drahého kamene, pak pijeme jako harmonizující a uzdravující nápoj. Oblíbené je i přikládání kamenů na energetická centra našeho těla – čakry.

   Používáme-li k léčení drahé kameny hodně často, mohou ztrácet svoji účinnost a být „zanešeny“ negativní energií. Proto je nezbytné je energeticky očistit. Nejlépe se k tomu hodí proud čisté vody. Ideální je pramen, ale můžeme použít i vodu z kohoutku. Kameny lze očistit i solnou lázní. Přes noc je celé ponoříme do suché mořské soli. Další důkladnou metodou očištění je uložení kamenů na několik dní do země, aby znovu nabraly její sílu. Po každém očištění se kameny nechávají energeticky nabíjet vystavením na několik hodin slunečnímu záření.

***

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Uvádíme alespoň několik příkladů podle odborníků Shalily Sharomon a Bodo J. Baginského.

Bolesti všeobecně – rubín, safír, lazurit, malachit, turmalín, křišťál, smaragd, opál.

Nespavost – indigový safír, rutil, hematit, královský topas, ametyst. Bolesti hlavy, migréna – turmalín, ametyst, achát, smaragd, modrý topas, lazurit.

Revmatismus – karneol, azurit, granát, jantar, magnezit.

Deprese – chalcedon, citrín, selenit, jadeit, akvamarín.

Slabá paměť – smaragd, turmalín, pyroluzit Citová nevyrovnanost – kunzit, malachit, chryzokol, avanturín.

Slabost obecně – magnezit, rubín, spinel.

O autorovi| TEXT: LUDĚK ŠVORC

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: PETR PETŘÍČEK

LÉČIVÁ SÍLA DRAHÝCH KAMENŮ