Okenní šambrány

Okenní šambrány, orámování okenních otvorů, najdeme snad na každém domě – vyjma těch moderních. Jde o profilované a různě zdobené rámování, zpravidla štukové, někdy i jen malované. U honosnějších domů a statků je může doplňovat ještě nadokenní římsa či suprafenestra, dekorativně pojaté pole nad oknem, a také parapetní štuková výplň pod oknem. Roubené a hrázděné chalupy mívaly okna obložena prkny s profilováním nebo ornamentálně vyřezávaným okrajem.

Stavitelé venkovských chalup a statků se často inspirovali honosnými měšťanskými domy či zámeckými stavbami, některé jejich prvky přebírali a ve zjednodušené podobě je používali u vesnické architektury.

Nová roubenka i její zděná část dostaly krásné barevné profilované a vyřezávané obložení oken. Foto: Pavel Veselý

U roubenek se nejčastěji uplatňuje světlé profilované orámování. Foto: Vladimír Hájek

Šambrána s rámovací lištou a ušima zaujme až z větší blízkosti. Stejná barevnost se zdí a okno osazené do líce stěny ji činí poměrně nenápadnou. Foto: Pavel Veselý

Šambrány u zděných budov bývají malované nebo plastické – štukové, případně kombinují obojí. Šambrána může být plochá, profilovaná, rámovaná lištou, s ušima (rozšířením v rozích), dekorativně tvarovaná. Většinou bývá barevně odlišena od okolní stěny.

Jednoduchá plochá šambrána svou zářivou bělostí pěkně kontrastuje s barevnou stěnou. Foto: Iva Tvrzová

Hezky tvarovaná šambrána nekončí u parapetu, ale pokračuje až pod něj. Kontrastu mezi ní a zdí je dosaženo nejen barevností, ale hlavně rozdílem mezi jejím hladkým povrchem a hrubou strukturou stěny. Foto: Vladimír Hájek

Chceme-li okno zdůraznit nebo opticky zvětšit, zvolíme odlišnou barevnost lišty a šambrány. Foto: Pavel Veselý

Předchůdcem štukových šambrán bývalo kamenné ostění, které se dochovalo na některých starých stavbách. Foto: Pavel Veselý

Podparapetní dekorace je na tomto okně dominantní. Foto: Richard Guryča

Text: Iva Tvrzová
Foto: Richard Guryča, Vladimír Hájek, Martina Lžičařová, Pavel Veselý, Robert Virt a Iva Tvrzová

Okenní šambrány