Stavby z polínek

Uskladnit polínka je náročné zejména na prostor, protože dřevo se nejprve uloží v metrech, aby vyschlo, a pak rozřeže, rozštípá a vyskládá tak, aby se mohlo snadno a rychle odebírat na topení. Způsobů uskladnění je více.

Stavby z polínek