U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Soused neoprávněně odčerpává vodu

Kategorie: Právo | Autor: J. K.

* Koupili jsme domek včetně malého pozemku, na kterém je studna, patřící nám. Když jsme ji po povodních před pár lety čistili, zjistili jsme, že je na ni napojen také soused – chatař. Při loňském suchu jsem ho slušně požádal, aby vodou šetřil. Po dobu naší dovolené však dokonce chatičku půjčil šesti lidem, kteří nám odčerpali dobrou polovinu studny. Po hádce, kterou vyprovokovali, jsem začal zjišťovat, zda je sousedovo napojení na studnu někde zapsáno. Zjistil jsem, že není a není uzavřena ani žádná smlouva písemná nebo ústní. Proto jsem se rozhodl, že jeho načerno udělanou přípojku v délce 21 metrů, která vede přes náš pozemek, zruším. Začal však vyhrožovat soudem. Navíc jsme zjistili, že chce chatu pronajímat přes Čedok. Co si máme počít? Jak se můžeme bránit?

Z vašeho dotazu vyplývá, že jde velmi pravděpodobně o zásah do vašich vlastnických práv podle ustanovení § 126 odst. 1 občanského zákoníku. Je zřejmé, že vaše vlastnické právo je minimálně omezeno a toto může nastat pouze v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud prokazatelně vaši sousedé užívají jakýmkoliv způsobem váš pozemek

a studnu bez nějaké dohody nebo zřízení věcného břemene, tedy právního důvodu, je samozřejmě právo na vaší straně a vy máte několik možností řešení.

Především je tady právo dané vám ust. § 6 občanského zákoníku (tzv. svépomoc), který stanoví, že jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. V tomto případě tedy jde o zrušení přípojky.

Dalším krokem, který můžete učinit, je obrátit se na příslušný orgán státní správy, resp. obecní úřad. V případě, že došlo ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, můžete se u něj domáhat ochrany. Správní orgán může tento zásah předběžně zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav.

Konečně se také můžete obrátit na soud, a to tzv. negatorní žalobou, s tím, že budete požadovat zákaz určitého jednání. Rozhodně vám však doporučuji obrátit se na odborníka, neboť ke stanovení správného postupu v celé věci je nutná znalost místní situace a rovněž komunikace s vašimi sousedy.

Na závěr bych ještě chtěla uvést, že pokud se týká nákladů, které na provoz studny vynakládáte, rozhodně by v případě existence práva odpovídajícího věcnému břemenu byli vaši sousedé povinni nést přiměřené náklady na zachování a opravy studny, a to podle míry spoluužívání (ustanovení § 151n odst. 3 občanského zákoníku). Existence věcného břemene má rovněž dopady i daňové, neboť ten, kdo má oprávnění z věcného břemene a toto bylo zřízeno bezúplatně (za zřízení věcného břemene totiž můžete požadovat úplatu), je poplatníkem daně z převodu nemovitostí.

Mgr. Barbora Peková

O autorovi| (J. K., Hynčice u Kunova)

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA JIŘÍ NOVÁK

Soused neoprávněně odčerpává vodu