U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE

Kategorie: Zajímavosti | Autor: rab

7. Soubor lidových staveb Vysočina

Soubor lidových staveb Vysočina, zpřístupněný veřejnosti roku 1972, je jediným muzeem v přírodě na území východních Čech. Jednotlivé expoziční celky se nacházejí v osadách obce Vysočina – Veselý Kopec, Svobodné Hamry, Možděnice a od roku 1993 je součástí souboru také ojedinělé seskupení převážně roubených domků drobných řemeslníků, nacházející se v části Betlém v nedalekém Hlinsku. Veselý kopec představuje osadu volně rozptýlených zemědělských usedlostí zasazených do malebné přírody. Expozice, vytvářená od roku 1970 a navazující na původní stavby veselokopeckých pasekářů, dokumentuje základní typy domů, zemědělských, technických a doplňkových objektů. Zajímavostí jsou lidové technické památky na vodní pohon, pila, olejna, obilní mlýn a varna povidel. Pořádají se zde četné programy, přibližující … (viz tajenka). V osadě Svobodné Hamry je zpřístupněn vodní kovací hamr a mlecí zařízení zvané jahelka. Osada vznikla v místě výskytu železných rud kolem hamru patrně již v 15. století. Možděnice s dílnami lidových řemeslníků, umístěné v prostředí rázovité vesnice, jsou přirozeným doplňkem expozice na Veselém kopci. Návštěvníkovu pozornost upoutá zdejší kovárna, roubená škola, truhlářská, kolářská či hodinářská dílna. Hlinecký Betlém vznikl v 19. století, stávalo tu téměř dvě stě roubených domů, příbytků drobných řemeslníků. Zpočátku to byli především hrnčíři, později tkalci. Celý památkově chráněný soubor prochází postupnou obnovou, návštěvníci mohou shlédnout již většinu objektů s expozicemi o životě a práci řemeslníků v menším městem. Po celý rok probíhají ve skanzenu zajímavé akce.

Tajenka z č. 5/2002:

jedinou expozicí svého druhu u nás

Zahradnické náčiní BAHCO vyhrávají:

Alena Jelínková, Benešov

Eva Vyskočilová, Týnec n. S.

Daniela Ambrožová, Hředle

Tajenku křížovky pošlete nejpozději do 31. července na adresu: redakce Chatař & chalupář, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Dva vylosovaní luštitelé dostanou odpuzovače hlodavců, které věnovala firma Format 1 z Křenovic.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE