Oblouky v nadpraží

Vrata i vrátka této usedlosti na Hořicku rámuje klasický půlkruhový oblouk

Určující vliv na tvar nadpraží okenních a dveřních otvorů měl v minulosti stavební materiál. Na venkově šlo zhruba do poloviny 20. století převážně o suroviny z místních přírodních zdrojů.

Dřevo jako stavební materiál určovalo od samého počátku přímý, rovný tvar nadpraží dveří a oken, odpovídající jeho trámovému charakteru. Výjimkou jsou oblouková nadpraží dveří, vybraná v trámech, nebo skládaná z dřevěných dílců, spojovaných panty. V kamenném nebo cihelném zdivu řešily klenuté tvary nadpraží (záklenky) nejen statiku konstrukcí významných církevních i světských staveb, ale i běžných usedlostí a chalup.

Tvůrci venkovských staveb se inspirovali zejména zjednodušenými barokními a klasicistními oblouky – většinou ve vazbě na tvar klenby místností. Tvary nadpraží u okenních, dveřních i vratových otvorů však postupem času směřují k přímým tvarům, které už dál nelze geometricky zjednodušit. Tento posun byl – od doby vzniku moderních překladových systémů – logicky na úkor statické pevnosti stěn v nadpraží i celých staveb.

Kam s oblouky?

Touto otázkou se mimo jiné zabýval mgr. Martin Čerňanský z Ústředního památkového ústavu. Uvádí, že pro novostavby na vesnici je nejvhodnější zvolit tvarově jednoduché přímé (rovné) nadpraží, odpovídající současné konstrukci okenních a dveřních otvorů. Při opravách historických staveb navrhuje zachovat původní nebo posledně dochovaný tvar nadpraží i otvorů, ovšem s výjimkou nevhodných zásahů z 2. poloviny 20. století. Ty vyžadují, zejména u památkově chráněných konstrukcí, zpravidla rehabilitaci a navrácení oken nebo dveří, včetně tvaru nadpraží, do původního tvaru a velikosti.

 

Mírně stlačený oblouk je častým zakončením otevřených vstupů do kuchyní

„U novodobých přístaveb k historických stavbám nelze s jistotou určit jediné správné řešení pro tvar nadpraží oken a dveří,“ říká Martin Čerňanský. „Podmínečně možné se ukazují pouze dvě řešení, jejichž volba závisí především na charakteru přístavby (velikost, umístění, návaznost, snaha o soulad nebo přiměřený kontrast s původní stavbou) i na charakteru historické stavby (běžná stavba, hodnotná stavba, hodnotná stavba prohlášená za kulturní památku). V opodstatněných případech je proto možné ohleduplně zvolit stejný tvar nadpraží jako u historické stavby nebo (častěji) nejmladší vývojový stupeň s přímým nadpražím u všech novodobých otvorů přístavby.“

Romantika nevymřela

Pokud jde o úpravy interiérů a atrií odvrácených od veřejných komunikací, je volba tvarů nadpraží i průchodů většinou na vkusu a citu majitelů. Architekti Anna a Alex Kadlecovi, kteří ve svých knihách citlivě řešili modernizaci starých chalup, připomínají, že otvory ve zdi mezi místnostmi uvnitř chalupy anebo prostor, propojujících objekt s terénem, nabízejí a dovolují řadu výtvarných řešení.

Dřevěné dveře v citlivě rekonstruované chalupě opisují segmentový oblouk zdiva

„Dříve se rozpětí otvorů překonávalo klenbou – dnes dokážeme i větší rozpon překonat ocelovými nebo železobetonovými nosníky a tak dosáhnout podhledu rovného. Nové průniky však mohou být i zaklenuté, půlkruhové nebo eliptické. Zvyšuje se tím romantičnost prostředí, což není na závadu.“

Pevné kamenné nebo cihlové klenby je nutné při stavbě podepřít na míru vytvořeným bedněním. Kamenné oblouky kromě toho vyžadují neobyčejně přesné opracování jednotlivých kamenů; připravíme si je už na zemi, před stavbou. Jednotlivé kameny se někdy zajišťují proti posunutí kovovými sponami nebo drážkami na styčných plochách, do nichž se nalévá malta nebo olovo.

Existují firmy, které dovedou i dnes zkonstruovat perfektní klenbu z klasických materiálů, anebo starý oblouk opravit. Pokud jde o cihelné konstrukce, lze doporučit Stavební a obchodní společnost v Kvasinách. Přesné oblé příčky nebo nadpraží oken či dveří však můžeme vytvořit i pomocí obloukových segmentů systému Ytong, nebo věncových tvarovek KB-BLOK systému.

Další možností je použití pozinkovaných obloukových forem EXPAMET. Jsou vyrobeny z tvrdé houževnaté tažné oceli ve tvaru sítě. Po jednoduché montáži dokonale přilnou k podkladu. Nezapomeňte však, že tyto profily nejsou nosné.

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: MARTIN MAŠÍN, JAROSLAV HEJZLAR, ZDENĚK ROLLER, MARIE RUBEŠOVÁ, FRANTIŠEK VAŇÁSEK

Oblouky v nadpraží