Jak vyřešit problémy s vlhkostí

voděodolná omítka

Na sanaci vlhkého zdiva je potřeba použít správné materiály, které zabezpečí nejen vysoušení zdiva, ale také dlouhodobé a účinné odvětrávání vlhkosti. Zároveň by měly působit i proti krystalizaci soli či síry. Toto je možné dosáhnout použitím např. voděodolné a paropropustné omítky, která zabezpečuje dlouhodobé řešení problému s prosakováním vody na povrch stěny (při aplikaci z negativní strany), resp. problému s průnikem dešťové vody do stěny (při aplikaci z pozitivní strany) a zároveň zabezpečuje dlouhodobé řešení odvětrávání vlhkých stěn.

Skvělým řešením je omítka IZONIL Hard.

voděodolná omítka

Příprava podkladu

Před nanesením voděodolné a paropropustné sanační omítky je zapotřebí podklad zpevnit, očistit od volných částí, olejů, prachu, cementového mléka, starých omítek, nátěrů anebo jiného znečištění. Bezprostředně před nanesením čerstvé omítkové směsi je potřeba podklad důkladně navlhčit a na vlhký podklad nanést cementový můstek. Šířka cementové vrstvy by neměla přesáhnout několik milimetrů. Omítka se nanese před zatvrdnutím cementové vrstvy.

Jak zpracovat a aplikovat omítku

voděodolná omítkaDo čisté nádoby s vodou (4 až 4,7l vody/25kg suché omítkové směsi) se přidá suchá směs omítky a obsah balení se promíchá s vodou pomocí nízko otáčkového elektrické míchadla (500 – 600 ot/min.) na homogenní hladkou směs bez hrudek po dobu 5 minut. Omítka se nechá dalších 5 minut odstát a bezprostředně před nanesením se opět promíchá. Míchá se 1 minut. Omítku je možné promíchat také ve spádové míchačce. Omítka se nanáší manuálně nebo strojově. Na odstranění povrchových prasklin na místech, kde se spojují dva různé podklady, na překrytí rohů stěn, oken a dveří se doporučuje, i přes vyztužení PP vlákny použít sklotextilní síťku s rozměrem ok 5×5 mm a plošnou hmotností 145g/m2. Má být co nejblíže k povrchu omítky. Poměr podkladové a vrchní vrstvy má být 70:30 % tzn. že při výsledné šířce sanační omítky 10 mm se doporučuje nanést 7 mm vrstvu, do které se natlačí sklotextilní síťka, povrch se zlehka zarovná zednickou lžíci nebo hladidlem a nanese se druhá vrstva v tloušťce 3 mm. Omítka se nakonec zahladí pěnovým hladidlem.

 1. Příprava podkladu – podklad se před nanesením sanační omítky zpevní, očistí se od volných částí, mastnoty, prachu, staré omítky, nátěrů a jiných znečištění. Podklad se důkladně navlhčí a nanese se milimetrová vrstva cementového můstku.
  voděodolná omítka

 2. Smíchání s vodou – do suché směsi sanační omítky se přidá předepsané množství vody (4 až 4,7l/25 kg).

 3. Míchání omítky – omítka se smíchá s vodou pomocí nízko otáčkového elektrického míchadla (500 až 600 ot/min) na homogenní hladkou směs bez hrudek. Míchá se 5 minut.
  voděodolná omítka

 4. Odstání omítky – omítka se nechá 5 minut odstát a bezprostředně před nanesením se opět promíchá. Míchá se minutu. Čerstvou směs omítky je potřeba zpracovat do 3 hodin od zamíchání.

 5. Nanesení sanační omítky – do čerstvého cementového můstku se nanese vrstva sanační omítky v požadované tloušťce (10 až 15 mm v jedné vrstvě) pomocí zednické lžíce.

 6. Zahlazení povrchu – povrch sanační omítky se vyhladí pěnovým hladidlem.

 7. Před finální úpravou – nanesená omítka se nechá zaschnout minimálně tři týdny před realizací konečné povrchové úpravy (silikátové nátěry anebo nátěry na bázi vápna).

POZOR! ŠÍŘKA OMÍTKY
Omítka se nanáší maximálně ve 3 vrstvách v celkové šířce max. 30 mm. Celková šířka omítky se určí podle stupně zatížení zdiva vlhkostí. Při nanesení jedné vrstvy je šířka omítky v rozsahu 10 – 15 mm. Před nanesením další vrstvy je potřebné plochu předchozí vrstvy jemně zdrsnit. Při nanášení dvou nebo tří vrstev se doporučuje na problematických místech v poslední vrstvě použít sklotextilní síťku.

Celková šířka omítky se určí podle stupně zatížení zdiva vlhkostí

Voděodolná sanační omítka IZONIL Hard

voděodolná omítkaSanační omítka IZONIL představuje revoluční voděodolný sanační systém, který je zároveň díky vysokému obsahu mikropórů extrémně paropropustný s vysoušecím efektem.

Voda a vlhkost v stavební konstrukci mohou způsobit vážné problémy se statikou stavby a zdravotní problémy kvůli plísním vznikajícím v interiéru. Dlouhodobé řešení ochrany staveb proti vodě a vlhkosti představuje sanační omítka IZONIL Hard. Jde o suchou omítkovou směs na bázi Portlandského cementu, křemičitého písku a speciální přísady IZOCOMPONENT, která je zároveň vyztužená PP vlákny. Speciální přísada IZOCOMPONENT se vyrábí z čistě přírodních materiálů a zabezpečuje výjimečné vlastnosti omítky. Díky ní se podařilo vytvořit extrémně voděodolnou suchou omítkovou směs, která po aplikaci vytváří voděodolnou vrstvu, která je zároveň paropropustná s vysoušecím efektem. Je odolná proti vodnímu tlaku 1 bar s průnikem vody < 1mm za 72hod. z pozitivní i negativní strany. Vysokou paropropustnost a permanentní vysoušení vlhkého podkladu umožňuje velké množství mikropórů. Neobsahuje žádné škodlivé ani toxické látky, a proto je vhodná pro styk s pitnou vodou.

Je určena na hydroizolaci a sanaci sklepů, pivnic, šachet a podzemních staveb, rekonstrukci omítek starých budov, dodatečnou hydroizolaci a sanaci existujících navlhlých staveb, hydroizolaci a sanaci soklových částí zdí, hydroizolaci koupelen a sprchových koutů. Je vhodná k aplikaci na vertikální podklady na bázi pálených cihel, pórobetonu, zdrsněného betonu, ale také horizontální podklady, jakými jsou betonové podlahy a střechy.

Nanáší se buď ručně nebo strojově. Díky výborné přilnavosti vzniká při aplikaci minimální odpad. Vyrábí se ve dvou variantách – buď jako hrubá voděodolná sanační omítka IZONIL Hard C-020 s velikostí zrna písku 0 až 2 mm, anebo jako jemná voděodolná sanační omítka IZONIL Hard F-010 s velikostí zrna písku 0 až 0,6 mm.

Více informací o této unikátní 100% voděodolné, paropropustné omítce s vysoušecím efektem naleznete zde.

Foto: se svolením společnosti RBL TRADE s.r.o.

Jak vyřešit problémy s vlhkostí